Hotarari

  |  15.383 afișări
Nume Marime Data adaugarii
Hotarare privind alegerea domnului consilier local POPESCU DUMITRU MARIAN in functia de viceprimar al orasului Busteni, judetul Prahova 52.79 KB 16/11/2020
Hotarare privind constituirea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local al orasului Busteni 69.13 KB 03/11/2020
Hotarare privind alegerea doamnei consilier DOBREA MIRELA ca presedinte de sedinta 36.37 KB 03/11/2020
Hotarare privind aprobarea devizului general revizuit si asigurarea finantarii din BL al orasului Busteni, in anul 2020, a tuturor categoriilor de cheltuieli…………. 63.8 KB 12/10/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni, situat in Busteni, str.Caraiman nr.40B in suprafata de 394 mp. atribuit in baza Legii 15/2003 76.36 KB 18/09/2020
Hotarare privind aprobarea Protocolului nr.7254/ 21.07.2020, incheiat intre Primaria orasului Busteni, S.C. Hidro Jepi SRL, S.C. Industrie Mica S.A., S.C. Topomont SRL si altii 45.16 KB 18/09/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni, in suprafata de 22 mp. indiviz din 171 mp. nr.cad. 23625, CF 23625 situat in Busteni, Bd.Libertatii nr.170 73.24 KB 18/09/2020
Hotarare privind anularea de comun acord a contactului de schimb autentificat sub nr.927/13.06.2019 de BNP Vasiu Mariana-Azuga, privind imobilul situat in orasul Busteni…………. 60.4 KB 18/09/2020
Hotarare privind completarea anexei 7 la HCL 50/08.04.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al orasului Busteni 68.22 KB 18/09/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 6 mp,situat in Busteni,strada Cezar Petrescu nr.26,bl.A11,sc.A parter 72.09 KB 18/09/2020
Hotarare privind aprobarea vanzarii terenului situat in orasul Busteni, B-dul Independentei nr.21A,in suprafata de 165 mp,atribuit in baza Legii 15/2003 numitei Schiopu Alexandra 75.6 KB 18/09/2020
.Hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere si actualizarea cuantumului chiriilor pentru locuintele situate in blocul ANL din Busteni,str.Aleea Parcului nr.3A 55.54 KB 18/09/2020
Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren in suprafata de 1006 mp,situat in strada Pescariei,fn in vederea construirii sediu firma si amenajare parcare 83.22 KB 18/09/2020
Hotarare privind atribuirea cu titlu gratuit a masei lemnoase necesara incalzirii locuintelor persoanelor aflate in situatii sociale defavorizate rezultata in urma taierii a unui volum de 17,49 mc de pe raza orasului Busteni 65.68 KB 18/09/2020
Hotarare privind intrarea in vigoare a contractului nr.2219/COM/E/510/17.11.2016 privind,,delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare,transport si transfer a deseurilor municipale in zona I-Busteni”……. 120.43 KB 18/09/2020
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 941.8 KB 18/09/2020
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 358.85 KB 08/09/2020
Hotarare privind dezmembrarea terenului in suprafata de 198 mp,situat in Busteni,str.Erou Moldoveanu nr.2-4, nr. Cad 2217, CF 8164 si iesirea din indiviziune 53.53 KB 27/08/2020
Hotarare privind completarea HCL nr.108/23.07.2020 privind aprobarea acordului cadru de parteneriat intre Primaria orasului Busteni si Asociatia Culturala,,Nicolae Voiculet” 115.05 KB 27/08/2020
Hotarare privind completarea HCL nr.107/23.07.2020 privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 2000 mp, situat in str.Prahovei nr.32,nr.cad 26298,CF 26298 68.41 KB 27/08/2020
Hotarare privind completarea HCL nr.101/23.07.2020 privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren in suprafata de 4104 mp, situat in str.Pescariei nr.31 117.37 KB 27/08/2020
Hotarare privind completarea HCL nr.100/23.07.2020 privind modificarea art.1 din HCL 168/29.08.2014 61.68 KB 27/08/2020
Hotarare privind completarea HCL nr.99/23.07.2020 privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 378 mp, situat in str.Cumpatul, fn,nr.cad 27031,CF 27031 110.9 KB 27/08/2020
Hotarare privind completarea HCL nr.95/23.07.2020 de modificare a art.2 din HCL 158/2019 cu privire la Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasului Busteni 144.55 KB 27/08/2020
Hotarare privind completarea HCL nr.93/23.07.2020 privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 600 mp, situat in str.Sp.Zamorei nr.7F, nr.cad 27019,CF 27019 110.69 KB 27/08/2020
Hotarare privind completarea HCL nr.92/23.07.2020 privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 1168 mp, situat in str.Poligonului, fn,nr.cad 27020,CF 27020 105.87 KB 27/08/2020
Hotarare privind completarea HCL nr.91/23.07.2020 privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprafata de 40 mp,situat in Busteni, str.Caporal Musat nr.11, nr.cad.27014, CF 27014 111.34 KB 27/08/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni, in suprafata de 182 mp,lot 19,nr postal 96 situat in Busteni, str.Piatra Arsa 120.95 KB 27/08/2020
Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al localitatii Busteni a terenului in suprafata de 27 mp situat in strada Caporal Musat 61.07 KB 27/08/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni, in suprafata de 240 mp, situat in Busteni, str.St.O.Iosif,fn 124.82 KB 27/08/2020
Hotarare privind vanzarea terenului, in suprafata de 176 mp, proprietatea privata a orasului Busteni,nr.cad 21701,aferent constructiei dobandite conform Legii nr.112/1995, situat in Busteni,str.Prahovei nr.7 137.31 KB 27/08/2020
Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren in suprafata de 451 mp, situat in str. Splaiul Zamorei, nr. 7F in vederea construirii sediu firma 119.98 KB 27/08/2020
Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren in suprafata de 267 mp, situat in str.Ana Ipatescu,fn, in vederea construirii sediu firma 117.21 KB 27/08/2020
Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren in suprafata de 463 mp, situat in str. Splaiul Zamorei, nr.7F in vederea construirii unui garaj 116.48 KB 27/08/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 22 mp,nr. cad 27041, situat in Busteni,str.Bustenilor, fn 121.15 KB 27/08/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 24 mp(26.20 mp din masuratori), nr. cad 755,inscris in CF 668N, situat in Busteni,str.Victoriei, nr. 21 115.21 KB 27/08/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 161 mp, situat in Busteni,str.Jepi, nr. 2 120.7 KB 27/08/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 275 mp,nr. cad 22681,inscris in CF 22681,situat in Busteni,str.Poiana Marului, nr. 1 122.07 KB 27/08/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 51 mp,nr. cad 27033,inscris in CF 27033,situat in Busteni,str.Vasile Alecsandri, nr. 2 136.95 KB 27/08/2020
Hotarare privind completarea anexei 7 la HCL 50/08.04.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al orasului Busteni 149.92 KB 27/08/2020
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 143 KB 27/08/2020
Hotarare privind aprobarea studiului,,Marcaj film-reorganizare circulatie cartier Zamora”, precum si acordul Consiliului Local al Orasului Busteni in vederea obtinerii avizului de la Inspectoratul Judetean de Politie 50.29 KB 18/08/2020
Hotarare privind aprobarea asocierii Orasului Busteni cu Judetul Prahova, in vederea realizarii unor obiective de interes public 63.84 KB 18/08/2020
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020. 200.88 KB 18/08/2020
Hotararea privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani Directiei Regionale a Finantelor Publice Prahova-Ploiesti a spatiului situat la ……….. 122.66 KB 23/07/2020
Hotararea privind aprobarea acordului cadru de parteneriat intre Primaria Orasului Busteni si Asociatia Culturala ,,Nicolae Voiculet” 53.04 KB 23/07/2020
Hotararea privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 2000 mp, situat in str. Prahovei, nr.32, nr.cad.26298 116.1 KB 23/07/2020
Hotararea privind aprobarea schimbului de garsoniera ,situate in Busteni pentru chiriasul Teodorescu Gabriela 86.11 KB 23/07/2020
Hotararea – privind aprobarea repartizarii spatiilor cu destinatia locuinte aflate in domeniul privat al orasului Busteni 91.51 KB 23/07/2020
Hotararea privind aprobarea repartizarii garsonierei cu nr.17 situata in blocul 1 din str.Costilei nr.6B 92.51 KB 23/07/2020
Hotararea privind aprobarea raportului de evaluare a apartamentului situat in blocul ANL,str.Aleea Parcului nr.3A si a pretului final de vanzare a acestuia 131.21 KB 23/07/2020
Hotararea privind incheierea de acte aditionale la contractul de vanzare autentificat sub nr.827/24.08.2011 incheiat cu Ristea Marian si contractul de vanzare autentificat sub nr.800/18.08.2014 incheiat cu Postolache Ionel 53.6 KB 23/07/2020
Hotararea privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren in suprafata de 4604 mp, situat in str. Pescariei,nr.31 121.63 KB 23/07/2020
Hotararea privind modificarea art.1 din HCL nr.168/29.08.2014 56.45 KB 23/07/2020
Hotararea privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 378 mp, situat in str. Cumpatul, fn, nr.cad.27031, CF 27031 119.27 KB 23/07/2020
Hotararea privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 199 mp,nr.cad 27034, situat in Busteni,str.Cumpatul, fn, lot.2 126.23 KB 23/07/2020
Hotararea privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 198 mp, situat in Busteni,str.Cumpatul, fn, lot.1 127.69 KB 23/07/2020
Hotararea privind aprobarea modelului-cadru a Contractului de Voluntariat si stipularea drepturilor si obligatiilor pentru persoanele ce vor fi incadrate ca voluntar in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta 333.2 KB 23/07/2020
Hotararea privind modificarea art.2 din HCL nr.158/20.12.2019 cu privire la Serviciul Voluntar pentru situatii de Urgenta al orasului Busteni 53.37 KB 23/07/2020
Hotararea privind completarea anexei 7 la HCL 50/08.04.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al orasului Busteni 103 KB 23/07/2020
Hotararea privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 600 mp, situat in str.Splaiul Zamorei,nr.7F, nr.cad.27019,CF 27019 75.83 KB 23/07/2020
Hotararea privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 1168 mp, situat in str.Poligonului,fn, nr.cad.27020, CF 27020 116.32 KB 23/07/2020
Hotararea privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 40 mp, situat in Busteni,str.Caporal Musat nr.11, nr. cad 27014,CF 27014 1.22 MB 23/07/2020
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 1.02 MB 23/07/2020
Hotarare privind aprobarea atribuirii cu titlul gratuit pe o perioada de 12 luni Ministerului Apararii Nationale ……Monumentului Crucea de pe Varful Caraiman 86.67 KB 12/08/2020
Hotarare privind adoptarea unor masuri fiscale cf OUG 69/2020 137.81 KB 12/08/2020
Hotarare privind completarea Anexei 1 la HCL 34/18.03.2019-lista cuprinzand autoturismele aflate in administrarea Primariei orasului Busteni cu pozitia 4 103.42 KB 23/06/2020
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 436.52 KB 23/06/2020
Hotarare privind aprobarea tarifelor de inchiriere a terenului de tenis din orasul Busteni 128.38 KB 18/06/2020
Hotarare privind revocare HCL nr.66/28.05.2020. 60.16 KB 18/06/2020
Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren in suprafata de 328 mp, situat in Masivul Bucegi,zona Cabana Piatra Arsa,, in vederea desfasurarii de activitati economice 125.77 KB 18/06/2020
Hotarare privind aprobare modificare si completare regulament privind eliberarea avizului de spargere si conditiile de refacere a sistemului rutier si a spatiilor apartinand domeniului public si privat al orasului Busteni 861.19 KB 18/06/2020
Hotarare privind aprobarea sumei de decontat de catre organizatiile care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului(OIREP) pentru orasul Busteni. 95.78 KB 18/06/2020
Hotarare privind completarea anexei 7 la HCL 50/08.04.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al orasului Busteni 105.67 KB 18/06/2020
Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 295 mp, situat in str.Mihai Eminescu,fn, nr.cad.27007, CF 27007 117.09 KB 18/06/2020
Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren in suprafata de 600 mp, situat in str.Crinei,fn, in vederea gararii de autovehicule. 126.74 KB 18/06/2020
Hotarare privind aprobarea pretului de pornire al licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unor suprafete de teren aparinand domeniului privat al orasului Busteni,precum si a perioadei de inchiriere 131.34 KB 18/06/2020
Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 549 mp, situat in str.Crinei,fn, nr.cad.26652, CF 26652 117.61 KB 18/06/2020
Hotararea privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 650 mp, situat in str.Zamorei,fn, nr.cad.27004, CF 27004 117.62 KB 18/06/2020
Hotararea privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 110 mp,nr. cad 27005,situat in Busteni,str.Garii nr.4 127.04 KB 18/06/2020
Hotararea privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 37 mp,nr. cad 26951,situat in Busteni, B-dul Libertatii,nr.32 128.46 KB 18/06/2020
Hotararea privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 105 mp,nr. cad 26998,situat in Busteni, str. Cumpatul,fn. 125.58 KB 18/06/2020
Hotararea privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 186 mp,nr. cad 26996,situat in Busteni,str.Cumpatul,fn. 131.66 KB 18/06/2020
Hotararea privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 200 mp,nr. cad 26983,situat in Busteni,str.Pescariei,nr.18A 128.41 KB 18/06/2020
Hotararea privind aprobarea inceperii investitiei ,,MODERNIZAREA SI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORASUL BUSTENI -FAZA I” 268.1 KB 18/06/2020
Hotararea privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,schimbare partiala destinatie teren(S=550 mp)din zona padure amenajata, in zona institutii si servicii ,,pentru amplasare biserica si amenajare acces(Sstudiata=1238 mp). 63.88 KB 18/06/2020
Hotararea privind inchirierea locuintei situate in orasul Busteni,str.Aleea Panselelor nr.8,in conformitate cu Legea nr.112/1995 92.81 KB 18/06/2020
Hotararea privind concesionarea prin incredintare directa a terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 122 mp,nr. cad 26965,situat in Busteni, str.Grivitei,nr.3 74.1 KB 18/06/2020
Hotararea privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 66 mp,nr. cad 26999,situat in Busteni,str.Cumpatul,fn 76.45 KB 18/06/2020
Hotarare privind aprobarea alocarii de fonduri din bugetul local al orasului Busteni pentru continuarea finantarii unor lucrari,in parteneriat cu Judetul Prahova 33.2 KB 26/06/2020
Hotarare privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Busteni cu Bloc 1 locuinte sociale conform prev.Legii nr.114/1996 .. 30.25 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei de Asistenta Sociala a Orasului Busteni 30.49 KB 26/06/2020
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 32.18 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea tarifelor practicate in sezonul 2018/2019 la Domeniul Kalinderu Busteni 23.8 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea acordarii unui numar de 5 (cinci) burse speciale pentru elevii din ciclul liceal de la Colegiul “Ion Kalinderu” Busteni pentru anul scolar 2018-2019 31.29 KB 26/06/2020
Hotarare privind anularea unor creante fiscale mai mici de 40 lei aflate in sold la 31.12.2018 27.25 KB 26/06/2020
Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si altor taxe asimilate acestora, pentru anul 2019 41.6 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea pretului de pornire in licitatie in vederea vanzarii masei lemnoase rezultata din taierea vegetatiei forestiere din UP I Caraiman, u.a.15B, 16, 17D, 18E,F,G 37.05 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune si casarii mijloacelor fixe detinute de catre S.C Blank Corner S.R.L, ca urmare a inventarierii patrimoniului orasului Busteni 35.02 KB 26/06/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 108 mp, nr.cad 26602, situat in Busteni, B-dul Libertatii nr.170 40.22 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 20 mp, situat in strada Pinului, nr. 3A, nr. cad 26214 651.71 KB 26/06/2020
Hotarare privind modificarea art.2 pct.1 din HCL nr.125/19.09.2018 28.42 KB 26/06/2020
Hotarare privind achizitionarea unei platforme betonate multifunctionale pentru activitati diverse, construita pe domeniul schiabil Kalinderu 31.67 KB 26/06/2020
Hotarare privind completarea anexei 7 la HCL 50/08.04.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Orasului Busteni 37.98 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 183 mp, situat in strada Saelelor, nr.8,nr. cad 26633 38.46 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 1219 mp, situat in strada Crinei, nr.14A 37.78 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 1240 mp, situat in strada Crinei, fn, nr. cad 23961 38.55 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 953 mp, situat in strada Crinei, fn, nr. cad 23962 37.68 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 1241 mp, situat in strada Crinei, fn, nr. cad 23960 38.25 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 20 mp, situat in strada Pinului, nr. 3A, nr. cad 26214 651.71 KB 26/06/2020
Hotarare privind vanzarea prin negociere directa a terenului situat in orasul Busteni,str.Mihai Eminescu,fn,in suprafata de 683 mp, 40.22 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea vanzarii terenului situat in orasul Busteni, strada Piatra Arsa, lot 41, … 45.64 KB 26/06/2020
Hotarare privind dezmembrarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni, in suprafata de 1278 mp,nr. cad 24327, 32.17 KB 26/06/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 6 mp, nr.cad 26600, situat in Busteni, Str. Erou Moldoveanu nr.2-4 39.9 KB 26/06/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 42 mp, nr.cad 26601, situat in Busteni,B-dul Libertatii nr.170 39.47 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea actualizarii ,,Planului anual de evolutie a tarifelor 42.77 KB 26/06/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 68 mp, nr.cad 25068, situat in Busteni,str.Florilor nr.47C 39.31 KB 26/06/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 99 mp, nr.cad 26210, situat in Busteni,str.Fantanii nr.5B 39.21 KB 26/06/2020
Hotarare privind alipirea terenului in suprafata de 27 mp,nr. cad 25879 proprietatea privata a Orasului Busteni cu terenul in suprafata de 72 mp, … 32.62 KB 26/06/2020
Hotarare de modificare a art.3 la HCl nr.139 din 25.10.2018 34.85 KB 26/06/2020
Hotarare privind modificarea si completarea art.1 din HCL nr.179/29.11.2017 de reziliere a contractului de concesiune nr.20/1959/12668/15.04.2008 32.06 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea predarii catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice,prin Compania Nationala de Investitii,,C.N.I”S.A ……….. 61.36 KB 26/06/2020
Hotarare privind revocarea HCL nr.230/24.10.2016 privind modificarea si completarea art.3 alin(2) din HCL nr.189/12.09.2016 26.82 KB 26/06/2020
Hotarare privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren proprietatea orasului Busteni situat in strada Crinei, nr.12A,, 41.86 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren proprietatea orasului Busteni situat in strada Bustenilor,fn 41.78 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 22 mp, situat in strada Bustenilor,fn 42.65 KB 26/06/2020
Hotarare privind completarea anexei 7 la HCL 50/08.04.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Orasului Busteni 42.79 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea inchirierii catre SC,,COMPREST SA” BRASOV a spatiului in suprafata de 44,36 mp aflat in incinta Centrului Cultural,,Aurel Stroe” si stabilirea chiriei lunare 25.51 KB 26/06/2020
Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local, a reprezentantului Primarului in Consiliul de administratie si desemnarea unui membru al Consiliului Local Busteni……… 41.69 KB 26/06/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 300 mp,situat in Busteni,strada Salcamului, nr.1 46.15 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea procesului verbal nr.10960/19.10.2018 incheiat de comisia numita in baza HCL nr.29/28.02.2018 de aplicare a Legii 15/2003 43.95 KB 26/06/2020
Hotarare privind vanzarea apartamentului nr.2 situat in imobilul din orasul Busteni, B-dul Libertatii nr.20, in conformitate cu Legea nr.112/1995 38.04 KB 26/06/2020
Hotarare privind vanzarea apartamentului nr.7 situat in imobilul din orasul Busteni, Aleea Panselelor nr.1, in conformitate cu Legea nr.112/1995 36.3 KB 26/06/2020
Hotarare privind vanzarea apartamentului nr.1 situat in imobilul din orasul Busteni, Str. Scolii nr.16, in conformitate cu Legea nr.112/1995 37.42 KB 26/06/2020
Hotarare privind vanzarea apartamentului situat in imobilul din orasul Busteni, Aleea Panselelor nr.3, in conformitate cu Legea nr.112/1995 36.71 KB 26/06/2020
Hotarare privind vanzarea apartamentului nr.7 situat in imobilul din orasul Busteni,B-dul Libertatii nr.97, in conformitate cu Legea nr.112/1995 37.79 KB 26/06/2020
Hotarare privind vanzarea apartamentului situat in orasul Busteni, str. Cumpatul nr.5, in conformitate cu Legea nr.112/1995 37.08 KB 26/06/2020
Hotarare privind vanzarea apartamentului nr.3 situat in imobilul din orasul Busteni, B-dul Libertatii nr.262, in conformitate cu Legea nr.112/1995 38.17 KB 26/06/2020
Hotarare privind vanzarea apartamentului situat in imobilul din orasul Busteni, str. Cezar Petrescu nr.17, in conformitate cu Legea nr.112/1995 37.78 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de asociere in participatiune nr.12264/ 24.11.2014 pentru serviciile de parcare auto ……………. 33.88 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea procesului verbal nr.9300/13.09.2018 incheiat de comisia numita in baza HCL nr.29/28.02.2018 de aplicare a legii 15/2003 45.22 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea criteriilor de acordare a burselor scolare pentru anul scolar 2018-2019 32.58 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea vanzarii terenului situat in orasul Busteni, strada Splaiul Zamorei, nr.7C, in suprafata de 312 mp,nr.cad 23364 atribuit in baza Legii 15/2003 numitului Plesa Adrian Cosmin 48.75 KB 26/06/2020
Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local, a reprezentantului Primarului in Consiliul de Administratie si desemnarea unui membru al Consiliului Local Busteni in C………….. 46.08 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere si actualizarea cuantumului chiriilor pentru locuintele situate in blocul ANL din Busteni,str.Aleea Parcului nr.3A 35.84 KB 26/06/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni, in suprafata de 10,26 mp,nr…………. 46.52 KB 26/06/2020
Hotarare privind rectificarea contractului de superficie cu titlu oneros nr.747/11878/15/19.01.2017 si vanzarea ……………… 46.8 KB 26/06/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni, in suprafata de 66 mp , situat in Busteni,strada Bustenilor nr 21 47.8 KB 26/06/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni, in suprafata de 19 mp ,nr.cad 26582, situat in Busteni, strada Bustenilor, fn 46.93 KB 26/06/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni, in suprafata de 19 mp ,nr.cad 26583, situat in Busteni,strada Bustenilor,fn 44.11 KB 26/06/2020
Hotarare privind dezmembrarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 38 mp situat in strada Bustenilor,fn,nr.cad 25936 in 2 loturi: lot 1-19 mp,lot 2-18 mp 34.66 KB 26/06/2020
Hotarare privind completarea anexei 7 la HCL 50/08.04.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al orasului Busteni 41.69 KB 26/06/2020
Hotarare privind dezmembrarea si iesirea din indiviziune asupra terenului in suprafata de 334 mp ind 625 mp,teren aferent constructiei situate in …………. 35.45 KB 26/06/2020
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 46.21 KB 26/06/2020
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 32.99 KB 26/06/2020
Hotarare privind repartizarea locuintei sociale, str.Crangului nr.4,ap.11 31.66 KB 26/06/2020
Hotarare privind dezmembrarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni, in suprafata de 150 mp,nr. cad 26342, situat in B-dul Libertatii,nr.170A in 2 loturi:lot 1-42 mp,lot 2-108 mp 34.48 KB 26/06/2020
Hotarare privind vanzarea terenurilor proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 48 mp,nr.cad 26544 si 56 mp,nr.cad 26542 situate in Busteni,strada Arcului,nr.2, lot 1 si lot 2 44.53 KB 26/06/2020
Hotarare privind completarea anexei 7 la HCL 50/08.04.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Orasului Busteni 42.19 KB 26/06/2020
Hotarare cu privire la transmiterea fara plata a terenului ce apartine domeniului privat al orasului Busteni in suprafata totala de 23.504 mp… 64.66 KB 26/06/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprafata de 186 mp, nr. cad. 26499, situat in Busteni, strada Palanca, nr. 16B 45.24 KB 26/06/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprafata de 143 mp, nr. cad. 10670, situat in Busteni, strada Nestor Ureche, nr. 39 46.3 KB 26/06/2020
Hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere teren in suprafata de 150 mp situat in str. Zamorei fn. catre S.C. VODAFONE ROMANIA SA 29.5 KB 26/06/2020
Hotarare privind alocarea sumei de 30.000 lei din bugetul local al Orasului Busteni pentru evenimentele organizate cu ocazia aniversarii a 25 de ani de la infratirea …………. 21.63 KB 26/06/2020
Hotarare privind alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local al Orasului Busteni pentru evenimentele organizate cu ocazia desfasurarii Proiectului “Schimb de tineri” 21.45 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea incheierii unei conventii de constituirea unui drept de servitute de trecere cu piciorul pe terenul proprietatea publica ……………….. 47.44 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei pe anul 2018 a Orasului Busteni in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova” 30.81 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea vanzarii terenului situat in orasul Busteni, strada Panduri,nr.5A,in suprafata de 400 mp atribuit in baza Legii 15/2003 numitei Vasiliu Elena 47.63 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea vanzarii terenului situat in orasul Busteni, strada Ana Ipatescu,fn, in suprafata de 256 mp atribuit in baza Legii 15/2003 numitului Luchiancu Alexandru Florin 48.59 KB 26/06/2020
Hotarare privind completarea anexei 7 la HCL 50/08.04.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Orasului Busteni 41.66 KB 26/06/2020
Hotarare privind conferirea titlului de,,Cetatean de Onoare” al orasului Busteni, actritei Ileana Stana Ionescu 28.97 KB 26/06/2020
Hotarare privind conferirea titlului de,,Cetatean de Onoare” al orasului Busteni, artistului Andrei Paunescu 29.16 KB 26/06/2020
Hotarare privind conferirea titlului de,,Cetatean de Onoare” al orasului Busteni, gimnastului Marian Dragulescu 29.38 KB 26/06/2020
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 32.17 KB 26/06/2020
Hotarare privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren proprietatea privata a orasului Busteni, situat in strada Pescariei nr.31……… 48.62 KB 26/06/2020
Hotarare privind dezmembrarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 4604 mp, situat in str.Pescariei nr.31, in 2 loturi: lot 1-4104 mp,lot 2-500 mp 33.89 KB 26/06/2020
Hotarare privind completarea domeniului public al orasului Busteni, cu terenul in suprafata de 4629 mp, situat in strada Matei Basarab, fn, limitrof Fun Park 30.1 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea predarii catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii,,C.N.I” S.A, …………. 49.15 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,,REABILITARE POD…………… 45.22 KB 26/06/2020
Hotarare privind dezmembrarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 300 mp, ………….. 40.45 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de superficie cu titlu oneros in favoarea numitei Bouhours Silvia pe …………… 34.71 KB 26/06/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 114 mp, nr.cad 26394, situat in Busteni, strada Telecabinei,nr.19 45.31 KB 26/06/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 3787 mp, nr.cad 26255, situat in Busteni,strada Pescariei,nr.31 45.57 KB 26/06/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 348 mp,nr cad 25067, situat in Busteni, strada Florilor,nr.47C 45 KB 26/06/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 68 mp,situat in Busteni, strada Cezar Petrescu, nr.29 … 45.7 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de superficie cu titlu oneros in favoarea numitilor Mihalcea Laurentiu Gabriel si Lazar Gabriel …. 34.58 KB 26/06/2020
Hotarare privind completarea anexei 7 la HCL 50/08.04.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Orasului Busteni 41.56 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea Devizului general reactualizat la 31.12.2017 la investitia ,,Locuinte sociale conform OUG 74/2007” 34.78 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea Devizului general reactualizat la 31.12.2017 la investitia ,,Locuinte sociale conform Legii 114/1996” 34.41 KB 26/06/2020
Hotarare privind repartizarea locuintei sociale situata in Orasul Busteni, jud.Prahova, str.Crinei nr.13A, bl.C1,ap.6 34.23 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea Regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanta 37.61 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei pe anul 2018 a Orasului Busteni in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor” Prahova 36.78 KB 26/06/2020
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 31.88 KB 26/06/2020
Hotarare privind numirea domnului Visan Cornel in functia de Manager de Proiect pentru ,,Modernizarea infrastructurii si cresterea calitatii serviciilor turistice in statiunea Busteni”,SMIS 3457 36.76 KB 26/06/2020
Hotarare privind incetarea contractului de concesiune nr.2/25.01.1999 si darea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiilor ………….. 47.18 KB 26/06/2020
Hotarare privind dezmembrarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni, situat in strada Pescariei,nr.35B in suprafata de 2035 mp,nr.cad 26463,CF 26463 in doua loturi: lot 1-843 mp,lot 2-1192 mp 38.12 KB 26/06/2020
Hotarare privind completarea anexei 7 si 9 la HCL 50/08.04.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al orasului Busteni 43.17 KB 26/06/2020
Hotarare privind completarea Anexei 8 -,,Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Busteni, insusita prin HCL nr.45/1999 si aprobata prin HG nr.1359/2001 40.41 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea listei de repartizare, in forma finala, a locuintelor ANL pentru tineri,destinate inchirierii in orasul Busteni, str.Nestor Ureche nr.60 54.41 KB 26/06/2020
Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de organizare si inchiriere a locurilor din parcarile de resedinta de pe domeniul public si privat al orasului Busteni 186.54 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea lucrarilor propuse in cadrul planului de investitii pe anul 2018 de catre SC,,Hidro Prahova” SA 30.04 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea procesului verbal nr.3676/10.04.2018 incheiat de comisia numita in baza HCL nr.29/28.02.2018 de aplicare a Legii 15/2003 30.81 KB 26/06/2020
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 29.79 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobare PUZ pentru schimbare destinatie teren din zona unitati industriale si depozite in zona institutii si servicii in vederea amplasarii unui hotel regim de inaltime Ds + P+3E+M, str.Grivitei nr.2 42.04 KB 26/06/2020
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 34.06 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de superficie cu titlu oneros in favoarea SC,,STAIMOR TRANS”SRL,pe terenul in suprafata de 1.086 mp,……… 46.84 KB 26/06/2020
Hotarare privind avizarea extinderii intravilanului orasului Busteni prin reactualizarea Planului Urbanistic General si Regulamentul local aferent acestuia 40.1 KB 26/06/2020
Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.118/23.06.2016 privind alegerea comisiei de validare 18.59 KB 26/06/2020
Hotarare privind constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte sociale 36.25 KB 26/06/2020
Hotarare privind completarea anexei 7 la HCL 50/08.04.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al orasului Busteni 93.04 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor ANL pentru tineri,destinate inchirierii in orasul Busteni,str.N.Ureche nr.60 62.86 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea listei de prioritati,in forma finala,pentru acordarea locuintelor ANL pentru tineri,destinate inchirierii in orasul Busteni,str.N.Ureche nr.60 35 KB 26/06/2020
Hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei orasului Busteni si pentru personalul contractual al …………. 85.12 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 431 mp,situat in strada Zamorei,fn 47.64 KB 26/06/2020
Hotarare privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului Busteni cu,,Bloc de locuinte pentru tineri ANL” situat in Busteni,str.Nestor Ureche nr.60 46.93 KB 26/06/2020
Hotarare pentru modificarea HCL 191/28.12.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si altor taxe asimilate acestora, pentru anul 2018 30.71 KB 26/06/2020
Hotarare privind revocarea HCL 183/ 29.11.2017, HCL 195/28.12.2017,HCL 196/28.12.2017 26.75 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea incheierii unei conventii de constituire a unui drept de servitute de trecere pe terenul proprietatea publica a orasului Busteni in suprafata de 2.705 mp, cu numar cadastral 23673 inscris in CF 23673 44.22 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea listei de prioritati pentru acordarea locuintelor ANL pentru tineri,destinate inchirierii in orasul Busteni,str.N.Ureche nr.60 40.37 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii,,Reabilitare si Modernizare strazi Caraiman,Cuza Voda, Jepilor”, 40.74 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii,,Reabilitare si modernizare strazi oras Busteni: ………… 43.49 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii,,Reabilitare si modernizare strada Crinei”,… 39.03 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii,, ,,Reabilitare si Modernizare strazi Oras Busteni: ………… 43.64 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea contractarii de servicii integrate de inginerie CPV 71340000-3 30.16 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unui teren, in suprafata de 1198 mp, situat in strada Pescariei, nr.35B 42 KB 26/06/2020
Hotarare privind vanzarea directa a terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 27 mp,nr.cad 25880, situat in Busteni,strada Fantanii, nr.5B 45.57 KB 26/06/2020
Hotarare privind vanzarea directa a terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 24 mp,nr.cad 24368, situat in Busteni,strada Victoriei, nr.21A 45.28 KB 26/06/2020
Hotarare privind dezmembrarea terenului proprietatea privata a Orasului Busteni in suprafata de 8391 mp,nr. cad 26062, situat in Str. Pescariei,nr.31, in 2 loturi: lot 1-3787 mp, lot 2-4604 mp 77.72 KB 26/06/2020
Hotarare privind delegarea administrarii terenurilor si cladirilor in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant prescolar si scolar din orasul Busteni,… 150.67 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea achizitiei de servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare 24.84 KB 26/06/2020
Hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei pe anul 2018 a Orasului Busteni in cadrul Asociatiei Oraselor din Romania 25.02 KB 26/06/2020
Hotarare pentru aprobarea: numarului maxim de autorizatii taxi,a amplasamentelor pentru statiile de taxi si a statiilor pentru transportul public local de persoane prin curse regulate in orasul Busteni 48.93 KB 26/06/2020
Hotarare privind modificarea art.1 lit.c din HCL nr.159/31.10.2017 36.47 KB 26/06/2020
Hotarare privind desemnarea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Busteni 43.19 KB 26/06/2020
Hotarare privind organizarea si functionarea comisiei locale de ordine publica oras Busteni 40.41 KB 16/06/2020
Hotarare privind actualizarea comisiei de aplicare a Legii nr.15/2003 37.66 KB 16/06/2020
Hotarare privind aprobarea organizarii evenimentului ,,Nunta de aur” in 2018 33.61 KB 16/06/2020
Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si estimari 2019-2021 60.43 KB 16/06/2020
Hotarare privind aprobarea burselor scolare pentru anul scolar 2017-2018 31.88 KB 16/06/2020
Hotarare privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2017 35.67 KB 16/06/2020
Hotarare privind aprobarea structurii pe specialitati a membrilor comisiei sociale de analiza a cererilor privind repartizarea de locuinte ANL pentru tineri destinate inchirierii, precum si componenta comisiei de solutionare a contestatiilor 26.88 KB 16/06/2020
Hotarare privind revocarea HCL 126/30.06.2016 privind actualizarea comisiei de analiza a solicitarilor de acordare a locuintelor sociale si locuintelor ANL pentru tineri 23.16 KB 16/06/2020
Hotarare privind revocarea HCL 172/29.11.2017, HCL 187/20.12.2017 si HCL 188/20.12.2017 30.48 KB 16/06/2020
Hotarare privind modificarea contractului de concesiune nr.2/25.01.1999 incheiat intre Orasul Busteni si Arhiepiscopia Bucurestilor 47.55 KB 16/06/2020
Hotarare privind aprobarea achizitiei de servicii juridice de consultanta,asistenta si reprezentare din partea S.C.P.A,,CEPARU si IRIMIA” 44.75 KB 16/06/2020
Hotarare privind organizarea licitatiei publice cu strigare pentru inchirierea pasunii alpine in suprafata de 55 ha situata in Muntele Zamora II, T.14, P.166/3 proprietatea privata a Orasului Busteni 51.05 KB 16/06/2020
Hotarare privind schimbarea beneficiarului contractului de dare in folosinta gratuita nr. 7859/ 9913/ 89/ 26.09.2014 27.55 KB 16/06/2020
Hotarare privind aprobarea alocarii de fonduri din bugetul local ,,Reparatii covor asfaltic si borduri str.Alunis – Busteni” 31.72 KB 16/06/2020
Hotarare privind aprobarea devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii,,Reabilitare Termica – Scoala Gimnaziala Nestor Urechia – Busteni” 40.71 KB 16/06/2020
Hotarare privind aprobarea devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii,,Reabilitare si Modernizare strazi Oras Busten 43.88 KB 16/06/2020
Hotarare privind aprobarea devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii : ,,Consolidare si modernizare Dispensar Poiana Tapului” 39.68 KB 16/06/2020
Hotarare privind aprobarea devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii,,Reabilitare Termica–Gradinita nr.2 ,,Cezar Petrescu” 40.44 KB 16/06/2020
Hotarare privind aprobarea devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii,,Reabilitare si Modernizare strazi Caraiman,Cuza Voda, Jepilor 40.45 KB 16/06/2020
Hotarare privind aprobarea devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,,Modernizare strazi Cartier Piatra Arsa” 40.03 KB 16/06/2020
Hotarare privind aprobarea devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,,Modernizare strada Telecabinei” 37.44 KB 16/06/2020
Hotarare privind aprobarea devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii,,Reabilitare si modernizare strazi oras Busteni 43.55 KB 16/06/2020
Hotarare privind aprobarea devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii,,Reabilitare si modernizare strada Crinei” 38.7 KB 16/06/2020
Hotarare privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de transport pe cablu la domeniul schiabil Kalinderu 40.83 KB 16/06/2020
Hotarare de aprobare a Regulamentului de organizare si executare a serviciului de transport in regim de taxi si de transport in regim de inchiriere si a serviciului de inchiriere autoturisme in Orasul Busteni 33.3 KB 16/06/2020
Hotarare privind aprobarea achizitiei de servicii de relatii cu publicul/reprezentare media 26.53 KB 16/06/2020
Hotarare privind acordarea ajutoarelor de urgenta si ajutoarelor de inmormantare 101.48 KB 16/06/2020
Hotarare pentru aprobarea cuantumului maxim si a conditiilor de acordare a prestatiilor financiare exceptionale prevazute de Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului 38.01 KB 16/06/2020
Hotarare privind mentinerea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular la nivelul orasului Busteni in anul scolar 2018 -2019 68.42 KB 16/06/2020
Hotarare privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018 37.19 KB 16/06/2020
Hotarare privind unele masuri de fluidizare a circulatiei pe sectoare de drum ………. 90.96 KB 15/06/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 142 mp,nr.cad 27000, situat in Busteni, strada Cumpatul,fn. 75.83 KB 15/06/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 145 mp,nr.cad 26997, situat in Busteni, strada Cumpatul,fn 72.08 KB 15/06/2020
Hotarare privind dezmembrarea terenului in suprafata de 4542 mp situat in strada Splaiul Zamorei, nr. 7F,in doua loturi: lot 1-3941 mp,lot 2- 600 mp 58.15 KB 15/06/2020
Hotarare privind aprobarea inceperii investitiei ,,MODERNIZAREA SI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORASUL BUSTENI…..-FAZA I. 77.68 KB 15/06/2020
Hotarare privind revocarea HCL nr.13/27.02.2020 privind evenimentul ,,Nunta de aur 2020 47.06 KB 15/06/2020
Hotarare privind dezmembrarea terenului in suprafata de 1000 mp situat in strada Splaiul Zamorei, nr.7F,in trei loturi: lot 1- 463 mp,lot 2- 451 mp si lot 3-86 mp 58.21 KB 15/06/2020
Hotarare privind completarea HCL nr.34/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru serviciul de salubrizare in orasul Busteni 63.6 KB 15/06/2020
Hotarare privind dezmembrarea terenului in suprafata de 2308 mp situat in strada Telecabinei, nr.36,in doua loturi: lot 1-2108 mp,lot 2- 200 mp 60.63 KB 15/06/2020
Hotarare privind dezmembrarea terenului in suprafata de 404 mp situat in strada Crinei, nr.14,in doua loturi: lot 1-101 mp,lot 2- 303 mp 60.5 KB 15/06/2020
Hotarare privind dezmembrarea terenului in suprafata de 404 mp situat in strada Crinei, nr.12,in doua loturi: lot 1-350 mp,lot 2- 54 mp. 60.35 KB 15/06/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 78 mp,nr. cad 26976,situat in Busteni,str.Panduri,nr.60A 76.82 KB 15/06/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni, in suprafata de 27 mp, nr.cadsatral 26969, situat in Busteni, Bulevardul Libertatii, nr.83 74.73 KB 15/06/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafat ade 60 mp, nr.cadastral 26957, situat in Busteni, Aleea Silva, fn 73.98 KB 15/06/2020
Hotarare privind aprobarea esalonarii la palta a obligatiilor restante ce decurg din Decizia de impunere nr.F-PH-205/2180/05.05.2014 70.89 KB 15/06/2020
Hotarare privind rectificarea BVC pe anul 2020 933.86 KB 15/06/2020
Hotarare privind aprobarea tarifelor ce urmeaza a fi incasate la Patinoarul artificial din orasul Busteni, in perioada 29.12.2019-28.03.2020 40.07 KB 20/12/2019
Hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune, declasarii si casarii mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, precum si a altor bunuri materiale, ca urmare a inventarierii patrimoniului orasului Busteni 43.78 KB 20/12/2019
Hotarare privind aprobarea achizitiei de servicii privind elaborarea Studiului de Trafic privind sistematizarea circulatiei pe drumurile publice aflate in administrarea Consiliului Local Busteni 48.59 KB 20/12/2019
Hotarare privind acordarea titlului de ,,Cetatean de onoare” al orasului Busteni, domnului Denis Alibec 45.65 KB 20/12/2019
Hotarare privind acordarea titlului de ,,Cetatean de onoare” al orasului Busteni POST-MORTEM, domnului Ion Vasilescu 48.08 KB 20/12/2019
Hotarare privind acordarea titlului de ,,Cetatean de onoare” al orasului Busteni, doamnei Paula Ungureanu 46.38 KB 20/12/2019
Hotarare privind acordarea titlului de ,,Cetatean de onoare” al orasului Busteni, domnului Constantin Valentin Budescu 46.56 KB 20/12/2019
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 199 mp, nr. cad 26899,situat in Busteni,strada Piatra Arsa, nr.25 50.38 KB 20/12/2019
Hotarare privind completarea anexei 7 la HCL 50/08.04.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al orasului Busteni 45.5 KB 20/12/2019
Hotarare privind anularea unor creante fiscale mai mici de 40 lei aflate in sold la 31.12.2019 42.29 KB 20/12/2019
Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si altor taxe asimilate acestora, pentru anul 2020 76.98 KB 20/12/2019
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 126 mp, nr. cad 26857,situate in Busteni,strada Arcului, nr.2A 49.98 KB 20/12/2019
Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Busteni a unui numar de 2 bunuri imobile Busteni, str.Mihai Eminescu nr.9B,T3 ,Judetul Prahova, ,,Constructii S.A.D.P.P”, 54.92 KB 20/12/2019
Hotarare privind actualizarea functionarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al orasului Busteni 219.32 KB 20/12/2019
Hotarare privind aprobarea repartizarii locuintei sociale situate in Busteni, str. Telecabinei nr.33A, bl.2 ,ap.4 41.34 KB 20/12/2019
Hotarare privind vanzarea locuintei situate in orasul Busteni,str.Grivitei nr.11,in conformitate cu Legea nr.112/1995 49.1 KB 20/12/2019
Hotarare privind aprobarea raportului de evaluare a apartamentelor situate in blocul ANL,str.Aleea Parcului nr.3A si a pretului final de vanzare a acestora 66.66 KB 20/12/2019
Hotarare privind concesionarea serviciului public de gestiune a cainilor fara stapan din orasul Busteni 57.37 KB 20/12/2019
Hotarare privind vanzarea ` terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 151 mp , situat in Busteni, strada Cumpatul, nr.5C 50.7 KB 20/12/2019
Hotarare privind vanzarea terenurilor proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 141 mp si 23 mp situate in Busteni , strada Primaverii, nr.50 50.32 KB
Hotarare privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare in orasul Busteni 41.35 KB 20/12/2019
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 795.92 KB 18/12/2019
Hotarare privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al orasului Busteni 45.14 KB 20/11/2019
Hotarare privind completarea anexei 7 la HCL 50/08.04.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Orasului Busteni 57.21 KB 20/11/2019
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 200 mp,nr. cad 23538,situat in Busteni, strada 30 Decembrie nr.11A 52.51 KB 20/11/2019
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 137 mp, nr.cad 26851,situat in Busteni, strada Emil Racovita nr.3 52.1 KB 20/11/2019
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 152 mp, nr.cad 26882, situat in Busteni, strada Nestor Ureche,fn 53.37 KB 20/11/2019
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 300 mp,nr. cad 11903,situat in Busteni, strada Zambilelor nr.2B 57.24 KB 20/11/2019
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 500 mp ind din 985 mp,nr. cad 24034, situat in Busteni,strada Crinei nr.18 53.51 KB 20/11/2019
Hotarare privind aprobarea raportului de evaluare a apartamentelor situate in blocul ANL,str.Aleea Parcului nr.3 si a pretului final de vanzare a acestora 67.12 KB 20/11/2019
Hotarare privind aprobarea criteriilor de acordare a burselor scolare, precum si cuantumul acestora pentru anul scolar 2019-2020 62.3 KB 20/11/2019
Hotarare privind modificarea art.1 din HCL nr.90/25.07.2019 de aprobare a cuantumului cotizatiei pe anul 2019 a Orasului Busteni in cadrul ADI ,,Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova 43.95 KB 20/11/2019
Hotarare privind aprobarea devizului general, pentru obiectivul de investitii: ,,REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI ORAS BUSTENI: CARAIMAN,JEPILOR, CUZA VODA” 51.87 KB 29/10/2019
Hotarare privind aprobarea procesului verbal nr.10770/23.10.2019 incheiat de comisia numita in baza HCL nr.123/25.09.2019 de aplicare a Legii 15/2003 133.17 KB 29/10/2019
Hotarare privind dezmembrarea terenului in suprafata de 467 mp, situat in str. Cumpatul nr.5C,in doua loturi: lot 1-180 mp si lot.2-287 mp 48.88 KB 29/10/2019
Hotarrae de aprobare a Regulamentului privind procedura de vanzare a bunurilor imobile din domeniul privat al orasului Busteni 43.18 KB 29/10/2019
Hotarare privind completarea anexei 7 la HCL 50/08.04.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Orasului Busteni 70.58 KB 29/10/2019
Hotarare privind aprobarea modificarii tarifelor practicate in sezonul 2019/2020 la Domeniul Kalinderu Busteni 149.73 KB 29/10/2019
Hotarare privind aprobarea unei investitii la Domeniul Schiabil Kalinderu < Banda transportoare tip SUN KID>, ce va fi realizata de catre concesionar 39.18 KB 29/10/2019
Hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei pe anul 2019 a Orasului Busteni in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Parteneriatul pentru Managementul Apei” Prahova 44.02 KB 29/10/2019
Hotarare privind actualizarea valorii de inventar a blocului de locuinte ANL,situat in Orasul Busteni, str.Aleea Parcului,nr.3A 54.87 KB 29/10/2019
Hotarare privind aprobarea devizului general, principalilor indicatori tehnico economici ai investitiei si asigurarea finantarii de la Bugetul Local al …. 158.6 KB 22/10/2019
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 38.23 KB 22/10/2019
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 119.73 KB 27/09/2019
Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al orasului Busteni 47.07 KB 25/09/2019
Hotarare privind alipirea terenului in suprafata de 347 mp, nr. cad 25717 proprietatea privata a Orasului Busteni cu terenul in suprafata de 150 mp,nr. cad 26117 situat in strada Nestor Ureche, nr.25. 48.25 KB 25/09/2019
Hotarare privind aprobare PUZ-introducere teren in intravilan(S=250 mp)zona institutii si servicii pentru amplasare lacas de cult-biserica Eroilor neamului(Sst-3058 mp) in oras Busteni, 45.54 KB 25/09/2019
Hotarare privind completarea anexei 7 la HCL 50/08.04.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Orasului Busteni 54.52 KB 25/09/2019
Hotarare privind actualizarea comisiei de aplicare a Legii nr.15/2003 48.98 KB 25/09/2019
hotarare domeniului public al orasului Busteni prin modificarea elementelor de identificare ale strazilor Crangului, Unirii, Palanca, b-dul Independentei 52.12 KB 25/09/2019
Hotarare privind aprobarea vanzarii terenului situat in orasul Busteni,strada Piatra Arsa,lot 46,nr.126 in suprafata de 231 mp atribuit in baza Legii 15/2003 numitului Ibanescu Savin 64.68 KB 25/09/2019
Hotarare privind revocarea HCL nr.233/03.12.2014 52.93 KB 25/09/2019
Hotararea privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 143 mp,nr.cad 25060, situat in strada Horea,fn 60.4 KB 25/09/2019
Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local, a reprezentantului Primarului in Consiliul de administratie si desemnarea.. la Colegiul,, Ion Kalinderu” 57.84 KB 25/09/2019
Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local, a reprezentantului Primarului in Consiliul de Administratie si desemnarea unui…………. 61.98 KB 25/09/2019
Hotarare aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere si actualizarea cuantumului chiriilor pentru locuintele situate in blocul ANL din Busteni,str.Aleea Parcului nr.3A 49.18 KB 25/09/2019
Hotarare privind stabilirea functiilor publice, functiilor contractuale din cadrul Primariei orasului Busteni si a celor subordonate Consiliului Local Busteni 213.59 KB 25/09/2019
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 35.17 KB 25/09/2019
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 54.76 KB 17/09/2019
Hotarare privind aprobarea devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,,REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI ORAS BUSTENI 27.73 KB 17/09/2019
Hotarare privind aprobarea achizitiei de servicii juridice de consultanta,asistenta si reprezentare 27.32 KB 17/09/2019
Hotarare privind revocarea HCL nr.29/28.02.2019 47.66 KB 17/09/2019
Hotare privind aprobarea achizitionarii de echipamente IT pentru Scoala Gimnaziala Nestor Urechea din Orasul Busteni cu finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala 47.66 KB 22/08/2019
Hotarare privind aprobarea devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii “MODERNIZARE STRADA TELECABINEI” 45.21 KB 22/08/2019
Hotarare privind scoaterea la licitatie in vederea vanzarii a unui teren in suprafata de 34 mp, nr cad 26804, situat in strada Arcului ,fn 41.79 KB 22/08/2019
Hotarare privind scoaterea la licitatie in vederea vanzarii a unui teren in suprafata de 42 mp, nr cad 26805, situat in strada Arcului ,fn. 41.9 KB 22/08/2019
Hotarare privind inchirierea terenului in suprafata de 12 mp, situat in B-dul Libertatii, nr.69 33.15 KB 22/08/2019
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 21 mp,nr. cad 26774, situat in strada Bustenilor, nr.5 44.54 KB 22/08/2019
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 135 mp,nr. cad 26797, situat in strada Poligonului,fn 44.3 KB 22/08/2019
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 153 mp,nr. cad 26757, situat in Busteni,B-dul Libertatii, nr.20 45.36 KB 22/08/2019
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 20 mp,nr. cad 26802, situat in Busteni,B-dul Libertatii, nr.46,lot 3 45.07 KB 22/08/2019
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 23 mp,nr. cad 26796, situat in Busteni,B-dul Libertatii, nr.46,lot 3 45.09 KB 22/08/2019
Hotarare privind alipirea terenului in suprafata de 116 mp,nr. cad 23062 proprietatea privata a Orasului Busteni cu terenul in suprafata de 313 mp,nr cad.25548 situat in strada Soimului, nr.1A 33.12 KB 22/08/2019
Hotarare privind completarea anexei 7 la HCL 50 /08.04.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Orasului Busteni 43.73 KB 22/08/2019
Hotarare privind aprobarea repartizarii locuintei sociale situate in Busteni,str.Telecabinei nr.33A,bl.2,ap.5 29.77 KB 22/08/2019
Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind comercializarea produselor si serviciilor de piata in orasul Busteni 495.17 KB 22/08/2019
Hotarare privind aprobarea valorificarii bunurilor (mijloace fixe) scoase din functiune, proprietate privata a Orasului Busteni,prin licitatie publica cu strigare 53.03 KB 22/08/2019
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 94 mp, nr.cad 26621 situat in Busteni,strada Jepi, nr.2. 45.77 KB 25/07/2019
Hotarare de modificarea Anexei 1 la HCL 34 /18.03.2019-Lista cuprinzand autoturismele aflate in administrarea Primariei orasului Busteni pozitia 3 36.01 KB 25/07/2019
Hotarare privind aprobarea vanzarii terenului situat in orasul Busteni,strada Jepi, nr.2, in suprafata de 390 mp,atribuit in baza Legii 15/2003 numitului Chiritoiu Sabin Petru 51.79 KB 25/07/2019
Hotarare privind revocarea HCL 168/28.11.2018 privind modificarea art.2,pct.1 din HCL 125/19.09.2018 24.37 KB 25/07/2019
Hotarare privind vanzarea apartamentului nr. 10 situat in orasul Busteni,str.Fantanii nr.5, bl.M1 in conformitate cu Legea nr.112/1995 43.94 KB 25/07/2019
Hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei pe anul 2019 a Orasului Busteni in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”. 33.8 KB 25/07/2019
Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Busteni, pe anul 2019 30.06 KB 12/07/2019
Hotarare privind aprobarea asocierii Orasului Busteni cu Judetul Prahova, precum si alocarea unor sume din bugetul orasului Busteni pe anul 2019 ptr ,,REPARATII COVOR ASFALTIC PE STRAZILE PANDURI,SOIMULUI SI SMARDAN – ORAS BUSTENI 30.86 KB 12/07/2019
Hotarare privind aprobarea asocierii Orasului Busteni cu Judetul Prahova, precum si alocarea unor sume din bugetul orasului Busteni pe anul 2019 pentru, LUCRARI DE HIDROIZOLARE LA REZERVORUL DE APA KALINDERU – ORAS BUSTENI 34.05 KB 12/07/2019
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 1409 mp, nr. cad 22689, situat in Piatra Arsa, nr.1H 48.7 KB 05/07/2019
Hotarare privind alipirea terenului in suprafata de 23927 mp,nr cad 24975 proprietatea publica a Orasului Busteni, cu terenurile in suprafata de 835 mp, nr. cad 1361 si 2916 mp, nr. cad 26744 36.53 KB 05/07/2019
Hotarare privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al localitatii Busteni a suprafetei de 2916 mp,situata in strada Mihai Eminescu, nr.10, nr cad 26744 37.06 KB 05/07/2019
Hotarare privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al localitatii Busteni a suprafetei de 2916 mp,situata in strada Mihai Eminescu, nr.10, nr cad 26744 37.06 KB 05/07/2019
Hotarare privind infiintarea Serviciului de Iluminat Public din orasul Busteni,judetul Prahova 53.68 KB 05/07/2019
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 54.91 KB 24/06/2019
Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 345 mp,situat in strada Erou Marin,fn,nr. cad 26765 62.07 KB 24/06/2019
Hotarare privind aprobarea compensarii terenului in suprafata de 710 mp situat in Bd.Independentei nr.3(actual 2B) obiect al contractului de concesiune nr.11/4830 /14.08.1997 60.35 KB 24/06/2019
Hotarare privind dezmembrarea terenului in suprafata de 1872 mp situat in B-dul Independentei, fn in doua loturi: lot 1-322 mp si lot 2-1550 mp 47.09 KB 24/06/2019
Hotarare privind dezmembrarea terenului in suprafata de 5642 mp situat in strada Splaiul Zamorei, nr.7F in doua loturi: lot 1-1100 mp si lot 2-4542 mp 47.48 KB 24/06/2019
Hotarare privind vanzarea apartamentului nr.17, demisol, situat in orasul Busteni,str.AleeaPanselelor nr.1, in conformitate cu Legea nr.112/1995 56.66 KB 24/06/2019
Hotarare privind vanzarea imobilului (D+P) situat in orasul Busteni,Bd.Libertatii nr.28 in conformitate cu Legea nr.112/1995 54.19 KB 24/06/2019
Hotarare privind vanzarea terenului aferent locuintei situate in Busteni,strada Viitorului, nr.7,in suprafata de 1126 mp,nr.cad 25100,conform art.123(3) din Legea 215/2001 60.73 KB 24/06/2019
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 496 mp,nr. cad 11247, strada Urlatoarei, nr. 14A 59.82 KB 24/06/2019
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 177 mp,nr. cad 26747, strada Alunis,nr. nr.31 63.71 KB 24/06/2019
Hotarare privind aprobarea listei de prioritate pentru locuintele sociale situate in str.Costilei nr.6A si 6B 196.2 KB 12/06/2019
Hotarare cu privire la respingerea solicitarii Ministerului Educatiei Nationale de transferare in administrarea sa a imobilului din str. Caraiman nr.38-40 45.79 KB 24/05/2019
Hotarare privind aprobarea devizului general si a principalilor indicatori teh-ec ai ob de investitii,,Reabilitare si modernizare strazi oras Busteni” 55.24 KB 24/05/2019
Hotarare privind aprobarea modificarii HCL 26/2019 44.27 KB 24/05/2019
Hotarare privind aprobarea modificarii HCL 27/2019 37.12 KB 24/05/2019
Hotarare privind actualizarea contractului de Asociere in participatiune nr.12264 /24.11.2014 41.83 KB 24/05/2019
Hotarare privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren proprietatea publica a orasului Busteni, situat in B-dul Libertatii nr.89, in vederea desfasurarii unor activitati de agrement 53.28 KB 24/05/2019
Hotarare privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren proprietatea orasului Busteni,situat in strada Telecabinei nr.33A,in suprafata de 10 mp pentru desfasurarea unor activitati economice 45.36 KB 24/05/2019
Hotarare privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren proprietatea orasului Busteni, situat in strada Telecabinei,fn,in suprafata de 50 mp 44.07 KB 24/05/2019
Hotarare privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 400 mp, situat in strada Stejarului, nr.1A, nr. cad 21996 44.22 KB 24/05/2019
Hotarare privind completarea anexei 7 la HCL 50/ 08.04.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al orasului Busteni 49.49 KB 24/05/2019
Hotarare privind aprobarea unui schimb de teren pentru suprafata de 2916 mp 36.19 KB 24/05/2019
Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al localitatii Busteni a suprafetei de 2916 mp situata in strada Mihai Eminescu, nr.9B, nr. cad 23686 37.11 KB 24/05/2019
Hotarare privind modificarea si completarea domeniului public al orasului Busteni prin modificarea elementelor de identificare ale stazilor : Palanca, Splaiul Zamorei, Soimului, B-dul Independentei si Cumpatul 40.6 KB 02/06/2020
Hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al orasului Busteni si a Regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic Genera 35.65 KB 24/05/2019
Hotarare privind aprobarea lucrarilor propuse in cadrul planului de investitii pe anul 2019 de catre SC,,HIDRO PRAHOVA” SA 35.67 KB 24/05/2019
Hotarare privind acordul de principiu cu privire la obiectivul de investitie ,,Intocmire PUZ–Introducere in intravilan(S=250 mp)–Zona mixta institutii si servicii in vederea amplasarii unui lacas de cult Biserica eroilor neamului (Sstudiat=3058 mp) 56.52 KB 24/04/2019
Hotarare privind completarea anexei 7 la HCL 50/ 08.04.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Orasului Busteni 46.83 KB 24/04/2019
Hotarare privind actualizarea informatiilor cadastrale pentru terenul proprietatea privata a orasului Busteni, situat in strada Erou Marin, nr.15, nr. cad 20826, CF 5583 31.8 KB
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 114 mp,nr. cad 26710, strada Murei,nr.1B 52.63 KB 24/04/2019
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 95 mp,nr. cad 25069, strada Florilor,nr.47C 53.39 KB 02/06/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 29 mp, nr. cad 26721, strada Telecabinei, nr.9E. 53.78 KB 24/04/2019
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 550 mp,nr. cad 488, strada 13 Septembrie, nr.17 53.98 KB 24/04/2019
Hotarare privind aprobarea repartizarii apartamentului cu nr.3 situat in blocul ANL din str. Nestor Ureche nr.60 41.64 KB 24/04/2019
Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si estimari 2020-2022 70.44 KB 19/04/2019
Hotarare privind vanzarea terenului in suprafata de 183 ,mp,nr. cad 23505 aferent constructiei dobandite conform Legii nr.112/1995,situat in orasul Busteni, strada Caporal Musat, nr.18A. 58.46 KB 28/03/2019
Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Orasului Busteni a unui numar de 10 imobile-constructii situate in Busteni,str.Mihai Eminescu nr.9B,T3,judetul Prahova 71.19 KB 28/03/2019
Hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre SC,,MEDFARM MIJEA MARIA EMILIA “Srl, a spatiului situat in Busteni,B-dul Libertatii nr.174¬ 45.62 KB 28/03/2019
Hotarare privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare 32.06 KB 28/03/2019
Hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei pe anul 2019 a Orasului Busteni in cadrul Asociatiei Oraselor din Romania 29.63 KB 28/03/2019
Hotarare privind aprobarea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica pe raza orasului Busteni 60.29 KB 28/03/2019
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 21 mp ind din 379 mp,nr. cad 10582, situat in Busteni,strada Telecabinei,nr.9E 47.64 KB 28/03/2019
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 60 mp,nr. cad 26682, situat in Busteni, strada Democratiei,nr.9 48.93 KB 28/03/2019
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 26 mp,nr. cad 26694, situat in Busteni,strada Aleea Parcului,nr.9 49.47 KB 28/03/2019
Hotarare privind aprobarea majorarii tarifelor Serviciului public de salubrizare – oras Busteni 79.75 KB 18/03/2019
Hotarare de modificarea Anexei 1 la HCL 14 /27.01.2017-Lista cuprinzand autoturismele aflate in administrarea Primariei orasului Busteni, pozitia 3 43.42 KB 18/03/2019
Hotarare de modificare a art.2 a HCL 117 bis/11.08.2017,privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 44.29 KB 18/03/2019
Hotarare privind conferirea titlului de ,,Cetatean de Onoare” al orasului Busteni, sportivei RALUCA STRAMATURARU. 32.96 KB 01/03/2019
Hotarare privind aprobarea procesului verbal de negociere a pretului de vanzare a terenului situat in Busteni,str.Mihai Eminescu, f.n din data de 11.01.2019 29.87 KB 28/02/2019
Hotarare privind vanzarea terenului in suprafata de 610 mp,nr.cad 26053 aferent constructiei dobandite conform Legii nr.112/1995, situat in orasul Busteni, str.Telecabinei, nr.postal 5 54.97 KB 28/02/2019
Hotarare privind aprobarea achizitiei de servicii juridice de consultanta,asistenta si reprezentare din partea Cabinetului de Avocatura,,Danescu Constantin” 30.84 KB 28/02/2019
Hotarare privind aprobarea procesului verbal nr. 1972/21.02.2019 incheiat de comisia numita in baza HCL nr. 29/28.02.2018 de aplicare a legii 15/2003 37.51 KB 28/02/2019
Hotarare cu privire la aprobarea desfiintarii unei cladiri dezafectate ,,Corp Ateliere Scolare”- Str.Caraiman, nr.40, Busteni 42.51 KB 28/02/2019
Hotarare cu privire la aprobarea desfiintarii unei cladiri dezafectate,,Camin Internat Elevi”-Str. Caraiman, nr.5 45.13 KB 28/02/2019
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 202 mp,nr.cad 26678,situat in Busteni,fundatura Stejarului, nr.1 44.04 KB 28/02/2019
Hotarare privind completarea anexei 7 la HCL 50/08.04.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Orasului Busteni. 41.21 KB 28/02/2019
Hotarare privind repartizarea locuintei sociale din str.Crinei nr.13A,bl.C1,ap.18 catre d-na Barcza Kristin-Diana 34.28 KB 28/02/2019
Hotarare privind dezmembrarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 7389 mp,situat in str.Splaiul Zamorei nr.7F,nr.cad 25966 in 2 loturi: lot 1-5642 mp,lot 2-1747 mp 35.28 KB 28/02/2019
Hotarare privind mentinerea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular la nivelul orasului Busteni in anul scolar 2019 – 2020 86.41 KB 28/02/2019
Hotarare privind aprobarea organizarii evenimentului ,,Nunta de aur” in 2019, 42.68 KB 28/02/2019
Hotarare privind aprobarea devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,,Modernizare strazi Cartier Piatra Arsa” oras Busteni 51.86 KB 22/02/2019
Hotarare pentru modificarea art.3 din HCL nr.162/28.11.2018. 23.88 KB 31/01/2019
Hotarare privind iesirea din indiviziune a orasului Busteni cu suprafata de 74 mp ,nr.cad 26628 situat in str.Stefan cel Mare nr.1A 29.95 KB 31/01/2019
Hotarare privind dezmembrarea terenului in suprafata de 588 mp, situat in str.Stefan cel Mare nr.1A, in doua loturi: lot 1-514 mp si lot 2-74 mp 31.68 KB 31/01/2019
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 37 mp ind din 348 mp, nr. cad 12018, situat in Busteni,str.Palanca,nr.13B 41.33 KB 31/01/2019
Hotarare privind aprobarea achizitiei de servicii de relatii cu publicul/reprezentare media 27.8 KB 31/01/2019
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 60 mp, nr. cad 24425, situat in Busteni,str.Telecabinei,nr.9F 41.44 KB 31/01/2019
Hotarare privind vanzarea terenurilor proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 70,26 mp ind din 278,26 mp,nr. cad 627si 10 mp,nr. cad 26650,situate in Busteni,str. Aleea Panselelor,nr.6 42.51 KB 31/01/2019
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 288 mp,nr. cad 23915, situat in Busteni, str.Piatra Arsa,fn 41.69 KB 31/01/2019
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 187 mp,nr. cad 20308, situat in Busteni, str.Piatra Arsa,fn 41.84 KB 31/01/2019
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 133 mp,nr. cad 23812, situat in Busteni, str.Piatra Arsa,fn 41.83 KB 31/01/2019
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 309 mp,nr. cad 24970, situat in Busteni,str. Valea Cerbului,nr.9 41.17 KB 31/01/2019
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 222 mp,nr. cad 24969, situat in Busteni str.Valea Cerbului,nr.13A 41.46 KB 31/01/2019
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 197 mp,nr. cad 26625, situat in Busteni,str.Aleea Panselelor,fn 51.49 KB 31/01/2019
Hotarare privind aprobarea incheierii unui Contract de consultanta in domeniul evaluarii terenurilor si imobilelor apartinand domeniului public si domeniului privat al Orasului Busteni, 52.14 KB 31/01/2019
Hotarare privind retragerea Orasului Busteni din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Polul de Crestere Ploiesti – Prahova” 32.13 KB 31/01/2019
Hotarare privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2018 36.09 KB 08/01/2019
Hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare aferenta anului 2018 31.46 KB 08/01/2019
Hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de consultanta in domeniul evaluarii terenurilor si imobilelor apartinand domeniului public si domeniului privat al Orasului Busteni 76.28 KB 30/04/2020
Hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei pe anul 2020 a Orasului Busteni in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”. 58.81 KB 30/04/2020
Hotarare privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 773 mp., situat in str.Piatra Arsa nr.25A, nr,cad.26930, CF 26930. 66.25 KB 30/04/2020
Hotarare privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 1666 mp., situat in str.Piatra Arsa nr.25A, nr,cad.26932, CF 26932. 66.38 KB 30/04/2020
Hotarare privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unui imobil( teren si constructie) in suprafata de 22 mp., situat in str.Aleea Parcului nr.7, nr.cad.26909, CF 26909. 68.11 KB 30/04/2020
Hotarare privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unui imobil (teren si constructie) in suprafata de 19 mp, situat in str.Aleea Parcului nr.7, nr.cad.26910, CF 26910. 67.73 KB 30/04/2020
Hotarare privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren in suprafata de 139 mp.,situat in str.Saelelor, f.n. in vederea amenajarii unei parcari; 69.45 KB 30/04/2020
Hotarare privind aprobarea listei de prioritati, in forma finala, pentru acordarea locuintelor sociale situat pe str.Costilei nr.6A, in conformitate cu O.U.G. 74/2007; 1.68 MB 30/04/2020
Hotarare privind aprobarea listei de prioritati, in forma finala, pentru acordarea locuintelor sociale situat pe str.Costilei nr.6B, in conformitate cu Legea 114/1996; 1.64 MB 30/04/2020
Hotarare privind aprobarea noii valori a obiectivului de investitii,,Scoala Gimnaziala Nestor Urechia-Echipamente IT” finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala. 58.01 KB 08/04/2020
Hotarare privind aprobarea noii valori a obiectivului de investitii,,Colegiul Ion Kalinderu-Echipamente IT” finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala.H 57.36 KB 08/04/2020
Hotarare privind achizitia serviciilor de reprezentare media 395.12 KB 26/03/2020
Hotarare privind amanarea platii chiriei si scutirea de majorari si penalitati a AE, PFA, si PF care detin contracte de inchiriere ptr spatii si terenuri apartinand domeniului public si privat al orasului Busteni pe toata perioada starii de urgenta 187.3 KB 26/03/2020
Anexa 2 la HCL37 /26.03.2020-Regulamentul Serviciului de Iluminat Public din orasul Busteni – 4.19 MB 26/03/2020
Hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitatea si a modalitatii de gestiune a Serviciului de iluminat Public din orasul Busteni 1.49 MB 26/03/2020
Hotarare privind aprobarea inchirierii pajistilor si aprobarea pretului de inchiriere a pajistilor proprietatea privata a orasului Busteni 1.56 MB 26/03/2020
Hotarare privind completarea anexei 7 la HCL 50/08.04.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al orasului Busteni. 236.33 KB 26/03/2020
Hotarare privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru serviciul de salubrizare in orasul Busteni. 1006.43 KB 26/03/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni, in suprafata de 42 mp, situat in Busteni,strada Palanca,fn, nr.cad 26931,CF 26931. 220.65 KB 26/03/2020
Hotarare privind dezmembrarea terenului in suprafata de 8065 mp situat in strada Pescariei nr.18A, in trei loturi:lot 1-47 mp,lot 2-200 mp si lot 3-7818 mp. 386.55 KB 26/03/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni, in suprafata de 111 mp, nr.cad26935, situat in Busteni,strada Alunis nr.1. 222.92 KB 26/03/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni, in suprafata de 150 mp, nr.cad 24174, situat in Busteni,strada Erou Marin nr.17. 207.64 KB 26/03/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni, in suprafata de 1182 mp,nr.cad 11699,situat in Busteni,strada Palanca,nr.6A. 224.57 KB 26/03/2020
Hotarare privind vanzarea locuintei situate in norasul Busteni,str.Aleea Panselelor nr.8,et.1,ap.8,in conformitate cu Legea nr.112 /1995. 452.1 KB 26/03/2020
Hotarare privind inchirierea locuintei situate in orasul Busteni, B-dul Libertatii nr.42,in conformitate cu Legea nr.112/1995. 185.3 KB 26/03/2020
Hotarare privind aprobare regulament-cadru de concesionare /inchiriere a bunurilor imobile din domeniul privat al orasului Busteni aflate in administrarea Consiliului Local al orasului Busteni 2.23 MB 26/03/2020
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020. 509.24 KB 26/03/2020
Hotarare privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara,,Valea Prahovei 2020”. 52.64 KB 27/02/2020
Hotarare privind aprobarea structurii si cuantumului indemnizatiilor de periculozitate acordate membrilor Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta-Slvamont Busteni. 73.21 KB 27/02/2020
Hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei pe anul 2020 a Orasului Busteni in cadrul Asociatiei Oraselor din Romania. 52.64 KB 27/02/2020
Hotarare privind aprobarea diminuarii redeventei pentru anul 2020 in contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public pe cablu şi activităţilor conexe domeniului schiabil KALINDERU Nr. 11582 din 20.10.2017. 73.54 KB 27/02/2020
Hotarare privind aprobarea unor modificari nesubstantiale a unor clauze din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public pe cablu şi activităţilor conexe domeniului schiabil KALINDERU Nr. 11582 din 20.10.2017. 73.54 KB 27/02/2020
Hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a iluminatului public in orasul Busteni. 66.29 KB 27/02/2020
Hotarare privind modificarea si completarea HCL 25/2010 privind stabilirea faptelor ce constituie contraventii si aplicarea sanctiunilor in domeniul refacerii mediului inconjurator si pentru asigurarea unui climat de mediu sanatos in orasul Busteni. 259.95 KB 27/02/2020
Hotarare privind aprobarea raportului de evaluare a apartamentului situat in blocul ANL din Busteni,str.Urlatorii nr.2 ap.2 si pretul de vanzare a acestora. 98.41 KB 27/02/2020
Hotarare privind aprobarea raportului de evaluare a apartamentelor situate in blocul ANL,str.Aleea Parcului nr.3A si a pretului de vanzare a acestora. 101.3 KB 27/02/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni, in suprafata de 556 mp,nr.cad 24010,situat in Busteni,strada Zambilelor,fn. 82.09 KB 27/02/2020
Hotarare privind aprobarea vanzarii terenului situat in orasul Busteni,strada Dumbrava Rosie nr.2A, in suprafata de 300 mp atribuit in baza Legii 15/2003 numitului Rapolti Daniel. 96.92 KB 27/02/2020
Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidente si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii, de pe raza administrativ teritoriala a orasului Busteni. 69.64 KB 27/02/2020
Hotarare privind ajustarea tarifelor Serviciului Public de Salubrizare oras Busteni 330.83 KB 30/01/2020
Hotarare privind interzicerea camparii in zona Valea Cerbului, precum si in alte zone neautorizate de pe raza UATO Busteni 47.71 KB 30/01/2020
Hotarare privind organizarea evenimentului,,NUNTA DE AUR”,pe anul 2020. 62.83 KB 27/02/2020
Hotarare privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2019 341.51 KB 25/02/2020
Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si estimari 2021-2023 5.41 MB 25/02/2020
Hotarare privind revocarea partiala a HCL nr. 138/29.10.2019 privind aprobarea PV nr.10770/23.10.2019 incheiat de comisia numita in baza HCL 12325.09.2019 de aplicare a Legii 15/2003 39.49 KB 30/01/2020
Hotarare privind aprobarea repartizarii locuintei sociale situata in Busteni, strada Crinei,, nr.13A, bloc C1, ap.13 41.65 KB 30/01/2020
Hotarare privind aprobarea inchirierii unui spatiu (2 camere-parter) in incinta Centrului Cultural „Aurel Stroe” de catre PSD-Organizatia Busteni 41.73 KB 30/01/2020
Hotarare privind completarea anexei la HCl 50/08.04.2011privind aprobarea inventarului domeniului privat al Orasului Busteni 51.32 KB 30/01/2020
Hotarare privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprafata de 39 mp, nr. cadastral 26853, situat in Busteni, strada Panduri, nr.8 54.22 KB 30/01/2020
Hotarare privind dezmembrarea terenului in suprafata de 621 mp, situat in Bulevardul Libertatii, nr. 32, in treo loturi:lot 1 – 278mp, lot 2 – 37 mp. lot 3 – 306 mp 45.78 KB 30/01/2020
Hotarare privind mentinerea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular la nivelul orasului Busteni in anul scolar 2020-2021 107.39 KB
Hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de functionare aferenta anului 2019 40.77 KB 08/01/2020

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *