Hotarari

  |  14.810 afișări

 

Hotarari aprilie  2015

Hotararea nr. 049  din data de 07.04.2015

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 si estimari 2016 – 2018

Hotararea nr. 050  din data de 07.04.2015

privind organizarea retelei de invatamant preuniversitar de stata din orasul Busteni pentru anul 2015-2016

Hotararea nr. 051  din data de 07.04.2015

privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unor terenuri atribuite in baza Legii 15/2003

Hotararea nr. 052  din data de 07.04.2015

privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren proprietatea orasului Busteni situat in strada Florilor, nr.45A in suprafata de 34 mp, in vederea amenajarii unei parcari

Hotararea nr. 053  din data de 07.04.2015

privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren proprietatea orasului Busteni, situat in strada Telecabinei, fn, in suprafata de 50 mp.

Hotararea nr. 054  din data de 07.04.2015

privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al localitatii Busteni

Hotararea nr. 055  din data de 07.04.2015

privind modificarea si completarea HCL nr. 201/29.10.2014

Hotararea nr. 056  din data de 07.04.2015

privind modificarea si completarea HCL nr. 202/29.10.2014

Hotararea nr. 057  din data de 07.04.2015

privind aprobarea preluarii in administrarea Consiliului Local Busteni a obiectelor, mijloacelor fixe si a altor bunuri proprietatea orasului Busteni, aflate in administrarea SC Kalinderu Services SRL

Hotararea nr. 058  din data de 07.04.2015

privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al orasului Busteni, a suprafetei de 813,40 mp, situat in strada Pescariei

Hotararea nr. 059  din data de 07.04.2015

privind modificarea si completarea domeniului public

Hotararea nr. 060  din data de 07.04.2015

privind incetarea efectelor Contractului de delegare a gestiunii Serviciilor de administrare a domeniului public si privat al orasului Busteni catre SC Kalinderu Services SRL

Hotararea nr. 061  din data de 07.04.2015

privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 7.500.000 lei, in conformitate cu prevederile OUG nr.2/2015, pentru asigurarea cofinantarii subproiectului „Reabilitare/inlocuire/extindere sistem public de alimentare cu apa (captare, aductiune, statii de tratare, rezervoare de inmagazinare, retele de apa) in localitatea Busteni

Hotararea nr. 062  din data de 07.04.2015

privind aprobarea taxei de ecologizare pentru locurile de agrement din orasul Busteni

Hotararea nr. 063  din data de 07.04.2015

cu privire la necesitatea aprobarii contractarii in anul 2015 a serviciilor de proiectare pentru obiectivele de interes major pentru UAT BUSTENI

Hotararea nr. 064  din data de 07.04.2015

privind aprobarea renuntarii la participarea UAT Busteni la proiectul ” Construire Centru National de Informare si Promovare Turistica Busteni”

Hotararea nr. 065  din data de 07.04.2015

cu privire la aprobarea rezilierii contractului de servicii de management si consultanta pentru implementarea proiectului „Construire Centru National de Informare si Promovare Turistica Busteni”

Hotararea nr. 066  din data de 07.04.2015

privind completarea cu un nou articol la HCL nr.136/03.12.2010 privind aprobarea indemnizatiei administratorului SC Kalinderu Services SRL.

Hotararea nr. 067 din data de 07.04.2015

cu privire la aprobarea contractarii in anul 2015 de „Lucrari de amenajare peisagistica si arhitectura peisagistica in orasul Busteni”

Hotararea nr. 068  din data de 07.04.2015

privind modificarea cuantumului cotizatiei pe anul 2015 a orasului Busteni in cadrul Asociatiei Intercomunitara Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova.

Hotarari martie – 2015

Hotararea nr. 031  din data de 11.03.2015

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015

Hotararea nr. 032  din data de 11.03.2015

privind modificarea anexei 1 din HCL nr.90/27.06.2011, privind delegarea administrarii terenurilor si cladirilor in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant prescolar, scolar si preuniversitar din orasul Busteni, catre consiile de administrare ale acestora si aprobarea contractului de delegare a administrarii.

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 11.03.2015

Hotararea nr. 033 din data de 13.03.2015

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015

Hotararea nr. 034 din data de 13.03.2015

privind aprobarea incheierii unui contract de consultanta in domeniul evaluarii terenurilor si imobilelor aparatinand domaniului public si privat al orasului Busteni, in vederea vanzarii, concesionarii, inchirierii sau darii in folosinta CPV-79419000-4 – Servicii de consultanta  in domeniul evaluarii.

Hotararea nr. 035 din data de 13.03.2015

privind aprobarea lucrarilor propuse in cadrul planului de investitii pe anul 2015 de catre SC HIDRO PRAHOVA SA.

Hotararea nr. 036 din data de 13.03.2015

privind constituirea comisiei comunitare consultative la nivelul orasului Busteni, avand drept scop garantarea si promovarea respectarii dreptului copilului.

Hotararea nr. 037 din data de 13.03.2015

privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE” al orasului Busteni, militarilor din Batalionul 21 Vanatori de Munte „General Leonard Mociulschi”, participanti la misiuni in teatrele de operatii IRAK si AFGANISTAN

Hotararea nr. 038 din data de 13.03.2015

privind vanzarea terenului propeietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 1000 mp, situat in strada Splaiul Zamorei, nr.7G.

Hotararea nr. 039 din data de 13.03.2015

privind modificarea art.1 din HL 71/21.06.2013, in sensul ca suprafata de 9874 mp, situata in Busteni, strada Pescariei fn, se diminueaza la suprafata de 5776 mp.

Hotararea nr. 040 din data de 13.03.2015

privind vanzarea terenurilor, in suprafata de 9 mp, nr.cad 24699, respectiv 26 mp, nr.cad 24700 aferente constructiei dobandite conform Legii nr.112/1995, situate in orasul Busteni, strada Aleea Panselelor, nr.1

Hotararea nr. 041 din data de 13.03.2015

privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al localitatii Busteni

Hotararea nr. 042 din data de 13.03.2015

privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni, in suprafata de 114 mp, situat in strada Valea Cerbului, nr.7B.

Hotararea nr. 043 din data de 13.03.2015

privind alipirea terenului in suprafata de 433 mp, nr.cad 22596, situat in strasa Prieteniei, nr.7 proprietatea orasului Busteni, cu terenul in suprafata de 222 mp, nr.cad 22604 si terenul in suprafata de 113 mp, nr.cad 24566 proprietatea privata a orsului Busteni

Hotararea nr. 044 din data de 13.03.2015

privind aprobarea achizitiei de servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare

Hotararea nr. 045 din data de 13.03.2015

privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren proprietatea privata a orasului Busteni situat in Bulevardul Independentei, fn in suprafata de 1872 mp.

Hotararea nr. 046 din data de 13.03.2015

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al localitatii Busteni a suprafetei de 2458,65 mp care face parte din suprafata totala de 9500 mp, situata in Bulevardul Libertatii nr.125

Hotararea nr. 047 din data de 27.03.2015

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015

Hotararea nr. 048 din data de 27.03.2015

privind aprobarea”Proiect Amenajament pastoral U.A.T. oras Busteni”

 Hotarari februarie – 2015

Hotararea nr. 011  din data de 04.02.2015

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 si estimari 2016 – 2018

Hotararea nr. 012  din data de 04.02.2015

privind aprobarea bugetului de venituri si  cheltuieli pe anul 2015 al SC ,,KALINDERU SERVICES” SRL Busteni.

Hotararea nr. 013  din data de 04.02.2015

privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului public al orasului Busteni

Hotararea nr. 014  din data de 04.02.2015

privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a mijlocului fix autoturism  DAEWOO TIP CIELO

Hotararea nr. 015  din data de 04.02.2015

privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a  mijlocului fix tip TRACTOR  RUTIER U.T.B TIP U 650 M.

Hotararea nr. 016  din data de 04.02.2015

privind aprobarea  organizarii  evenimentului ,,Nunta de  Aur” in 2015  prin  acordarea  unor  premii  si diplome  de fidelitate  familiilor din  orasul Busteni care  aniverseaza 50 de ani  de casatorie  neintrerupta  si persoanelor vaduve care  ar fi implinit 50 de ani si peste 50 de ani de casatorie in acest an

Hotararea nr. 017  din data de 04.02.2015

privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al localitatii Busteni

Hotararea nr. 018  din data de 04.02.2015

privind alipirea terenului in suprafata de 101 mp, nr. cad 20555 situat in str. Nestor Ureche, nr.33A, proprietatea Orasului Busteni cu terenul in suprafata de 80 mp, situat in str. Horia, f.n, proprietatea Orasului Busteni, nr. cad 24748

Hotararea nr. 019  din data de 04.02.2015

privind modificarea pozitiei 14 din anexa 8 cuprinsa in domeniul public al orasului Bustenin

Hotararea nr. 020  din data de 04.02.2015

privind modificarea si completarea HCL nr.18/30.01.2014 privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 262 mp, situat in str. Codrului nr. 1A.

Hotararea nr. 021  din data de 04.02.2015

pentru aprobarea cuantumului maxim si a conditiilor de acordare a prestatiilor financiare exceptionale prevazute de Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.

Hotararea nr. 022  din data de 04.02.2015

privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local conform Legii nr.416/2001

Hotararea nr. 023  din data de 04.02.2015

privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local conform Legii nr.416/2001

Hotararea nr. 024  din data de 04.02.2015

privind aprobarea achizitiei de servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare

Hotararea nr. 025  din data de 04.02.2015

privind conferirea titlului de,, CETATEAN DE ONOARE POSTMORTEM” al orasului Busteni, profesorului PETRE BURUIANA

Hotararea nr. 026  din data de 04.02.2015

privind conferirea titlului de,, CETATEAN DE ONOARE”al orasului Busteni, moderatoarei TVR IULIANA TUDOR.

Hotararea nr. 027  din data de 04.02.2015

privind aprobarea unui schimb de teren pentru suprafata de 1601 mp

Hotararea nr. 028  din data de 04.02.2015

privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 374 mp, situat in zona Ceair,lot 32

Hotararea nr. 029  din data de 04.02.2015

privind modificarea si completarea domeniului public

Hotararea nr. 030  din data de 04.02.2015

privind modificarea si completarea art.8 din H.C.L nr.136/03.12.2010 privind infiintarea unei  societati comerciale  avand ca  asociat  unic Consiliul Local Busteni

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 04.02.2015

Hotarari ianuarie – 2015

Hotararea nr. 001  din data de 09.01.2015

privind aprobarea acoperirii definitive din excendentul Bugetului Local a deficitului sectiunii de functionare si/sau dezvoltare aferente anului 2014

Hotararea nr. 002  din data de 09.01.2015

privind utilizarea excendentului anual al Bugetului Local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2014

Hotararea nr. 003  din data de 09.01.2015

privind stabilirea taxei pe teren acordat in folosinta cu titlul oneros, prin constituirea dreptului de superficie

Hotararea nr. 004  din data de 09.01.2015

cu privire la externalizarea managementului pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii si cresterea calitatii serviciilor turistice in statiunea Busteni”, SMIS 3457 si numirea domnului Aldescu Cristinel Emanuel in functia de Manager de Proiect

Hotararea nr. 005  din data de 09.01.2015

cu privire la externalizarea managementului pentru proiectul „Constuire Centru National de Informare si Promovare Turistica Busteni” si numirea domnului Aldescu Cristinel Emanuel in functia de Manager de Proiect

Hotararea nr. 006  din data de 09.01.2015

cu privire la retragerea UAT Busteni din proiectul „Revigorarea turismului prin promovarea resurselor naturale si antropice”, cod SMIS 27383 si incetarea Contractului de Finantare nr.2811/23.01.2012

Hotararea nr. 007  din data de 09.01.2015

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al localitatii Busteni, a terenului in suprafata de 1601 mp, ce face parte din suprafata totala de 27871,32 mp, reprezentand baza sportiva

Hotararea nr. 008  din data de 09.01.2015

privind aprobarea mandatului de reprezentare al orasului Busteni in Adunarea Generala a A.D.I.”Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”, a domnului ing. Prodan Costel-inspector in cadrul Primariei oras Busteni

Hotararea nr. 009  din data de 09.01.2015

privind schimbarea Secretarului general al Asociatiei de Dezvoltare Turistica Durabila Munti Baiului – Valea Prahovei

Hotararea nr. 010  din data de 09.01.2015

de modificare si completarea art.8 din HCL nr.136/03.12.2010 privind infiintarea unei societati comerciale avand ca asociat unic Consiliul Local Busteni

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 09.01.2015

Hotarari decembrie – 2014

Hotararea nr. 227  din data de 03.12.2014

privind asocierea Orasului Busteni cu Judetul Prahova in vederea realizarii unor obiective de interes public

Hotararea nr. 228  din data de 03.12.2014

privind  stabilirea functiilor publice, functiilor contractuale din cadrul Primariei orasului Busteni si a celor subordonate Consiliului Local Busteni, conform structurii organizatorice (Organigrama) si a Statului de functii.

Hotararea nr. 229  din data de 03.12.2014

privind dezmembrarea terenului proprietatea privata a Orasului Busteni in suprafata de 269 mp situat in strada Prieteniei, nr.11, in 2 loturi: lot 1-113 mp, lot 2-156 mp.

Hotararea nr. 230  din data de 03.12.2014

privind dezmembrarea terenului proprietatea privata a Orasului Busteni in suprafata de 48 mp situat in strada Victoriei, nr.21A, in 2 loturi: lot 1-24 mp, lot 2-24 mp

Hotararea nr. 231  din data de 03.12.2014

privind dezmembrarea terenului proprietatea privata a Orasului Busteni in suprafata de 258 mp situat in Piatra Arsa, f.n, in 2 loturi: lot 1-126 mp, lot 2-132 mp

Hotararea nr. 232  din data de 03.12.2014

privind aprobarea mandatului de reprezentare al orasului Busteni in Adunarea Generala a A.D.I. – Parteneriatul pentru Managementul deseurilor Prahova, a domnului ing. Vasilescu Ion – consilier al Primarului oras Busteni

Hotararea nr. 233  din data de 03.12.2014

de aprobare a Regulamentului privind procedura constituirii dreptului de superficie pe terenuri aflate in proprietatea privata a orasului Busteni, pe care sunt ridicate constructii, sau pentru extinderea constructiilor pe terenuri alaturate

Hotararea nr. 234  din data de 03.12.2014

privind completarea domeniului privat al Orasului Busteni cu 2(doua) imobile(terenuri).

Hotararea nr. 235  din data de 03.12.2014

de revocare a H.C.L nr.200/29.10.2014 privind aprobarea concesionarii terenului in suprafata de 193 mp, situat in B-dul Libertatii nr.6C, fara licitatie publica, catre Oancea Gheorghe Petrisor si Oancea Nicolae, cu plata taxei de redeventa

Hotararea nr. 236  din data de 03.12.2014

privind aprobarea achizitiei de servicii de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii

Hotararea nr. 237  din data de 03.12.2014

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al localitatii Busteni a terenului in suprafata de 585 mp,situat in intravilan,str. Mihail Eminescu nr.10

Hotararea nr. 238  din data de 03.12.2014

privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii C.N.I  SA, a amplasamentelor si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectelor de investitii, reabilitare/consolidare a trei poduri, ( POD peste VALEA ALBA- str. Erou Moldoveanu, POD peste RAUL PRAHOVA str. Pescariei, POD peste RAUL PRAHOVA DN 1­ – SC EDIFICIA CARPATI S.A), din Busteni, Jud. Prahova.

Hotararea nr. 239  din data de 03.12.2014

privind aprobarea externalizarii managementului proiectului si prelungirii perioadei de implementare a proiectului,,Revigorarea turismului in zona Busteni prin promovarea resurselor naturale si antropice

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 03.12.2014

Hotararea nr. 240  din data de 11.12.2014

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 11.12.2014

Hotararea nr. 241  din data de 15.12.2014

privind asocierea orasului Busteni cu Judetul Prahova in vederea realizarii unor obiective de interes public

Hotararea nr. 242  din data de 15.12.2014

privind aprobarea mandatului de reprezentare al orasului Busteni in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara,,Polul de Crestere Ploiesti-Prahova”, a domnului ing. Ilie Marian Zamfir-administrator public oras Busteni

Hotararea nr. 243  din data de 15.12.2014

privind aprobarea mandatului de reprezentare al orasului Busteni in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Parteneriatul pentru managementul Apei Prahova”, a domnului ing. Ilie Marian Zamfir-administrator public oras Busteni

Hotararea nr. 244  din data de 15.12.2014

privind anularea creantelor fiscale mai mici de      40 de lei aflate in sold la 31.12.2014

Hotararea nr. 245  din data de 15.12.2014

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si ale altor taxe asimilate acestora, pentru anul 2015

Hotararea nr. 246  din data de 15.12.2014

privind acordarea normei de hrana politistilor locali din cadrul Politiei Locale Busteni.

Hotararea nr. 247  din data de 15.12.2014

privind scutirea la plata chiriei restanta datorata de chiriasul locuintei situata in Busteni, str. N.Ureche nr.6.

Hotararea nr. 248  din data de 15.12.2014

privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere pentru neplata unor taxe, a persoanelor fizice si juridice, care achita debitul principal pana la data de 31.03.2015

Hotararea nr. 249  din data de 15.12.2014

privind repartizarea unor locuinte sociale situate in str. Crinei nr.13.

Hotararea nr. 250  din data de 15.12.2014

privind conferirea titlului de ,,CETATEAN de ONOARE” al orasului Busteni, artistei MIRABELA DAUER.

Hotararea nr. 251  din data de 15.12.2014

privind conferirea titlului de ,,CETATEAN de ONOARE” al orasului Busteni, actorului MARCEL IURES

Hotararea nr. 252  din data de 15.12.2014

privind conferirea titlului de ,,CETATEAN de ONOARE” al orasului Busteni, actorului GEORGE MIHAITA

Hotararea nr. 253  din data de 15.12.2014

privind conferirea titlului de ,,CETATEAN de ONOARE” al orasului Busteni, primului cosmonaut raman DUMITRU PRUNARIU

Hotararea nr. 254  din data de 15.12.2014

privind regimul de construire al constructiilor din zona care include partia Kalinderu

Hotararea nr. 255  din data de 15.12.2014

privind  aprobarea  componentei  Biroului Clubului Sportiv ,,Caraimanul” Busteni

Hotararea nr. 256  din data de 15.12.2014

privind  inventarierea materiei impozabile. – initiator Primarul orasului Busteni ec. Emanoil Savin

Hotararea nr. 257  din data de 15.12.2014

privind modificarea si completarea art.5 din H.C.L 81/30.04.2014

Hotararea nr. 258  din data de 15.12.2014

privind modificarea si completarea  art.5 din H.C.L 135/27.06.2014

Hotararea nr. 259  din data de 15.12.2014

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.

 Hotarari noiembrie  – 2014

Hotararea nr. 219 din data de 19.11.2014

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014

Hotararea nr. 220 din data de 19.11.2014

privind conferirea titlului de,,CETATEAN DE ONOARE” al orasului Busteni, actorului roman de teatru si film: Florin Piersic

Hotararea nr. 221 din data de 19.11.2014

privind conferirea titlului de ,,CETATEAN DE ONOARE” al orasului Busteni actritei romane de teatru si film: Medeea Marinescu

Hotararea nr. 222 din data de 19.11.2014

privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al localitatii Busteni

Hotararea nr. 223 din data de 19.11.2014

privind revocarea H.C.L nr. 194 din  29.10.2014 pentru stabilirea functiilor publice, functiilor contractuale din cadrul Primariei orasului Busteni si a celor subordonate Consiliului Local Busteni, conform structurii organizatorice(Organigrama) si a Statului de functi

Hotararea nr. 224 din data de 19.11.2014

privind aprobarea rezilierii contractului de servicii de management si consultanta pentru implementarea proiectului ,,Revigorarea turismului in zona Busteni prin promovarea resurselor naturale si antropice locale,,SMIS 27383″

Hotararea nr. 225 din data de 19.11.2014

privind aprobarea structurii organizatorice, a statului de functii si a Regulamentelor de Organizare si functionare ale Serviciului de administrare a Pietei Agroalimentare,  Bazelor sportive si parcarilor.

Hotararea nr. 226 din data de 19.11.2014

privind aprobarea tarifelor practicate la Piata Agroalimentara Busteni, la Sala de sport si Bazele sportive.

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 19.11.2014

Hotarari octombrie – 2014

Hotararea nr. 187 din data de 10.10.2014

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 204

Hotararea nr. 188 din data de 10.10.2014

privind aprobare PROIECTARE STUDIU DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC, DETALII DE EXECUTIE CONSTRUCTII LOCUINTE SOCIALE

Hotararea nr. 189 din data de 10.10.2014

privind aprobare PROIECTARE STUDIU DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC, DETALII DE EXECUTIE pentru asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati, sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari

Hotararea nr. 190 din data de 10.10.2014

privind sistarea acordarii indemnizatiei pentru functia de administrator al SC Kalinderu Services SRL

Hotararea nr. 191 din data de 10.10.2014

privind aprobarea cuantumului maxim si a conditilor de acordare a prestatiilor materiale si financiare exceptuionale prevazute de Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

Hotararea nr. 192 din data de 10.10.2014

privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere pentru imprumutul intern contractat de la CECBANK

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 10.10.2014

Hotararea nr. 194 din data de 29.10.2014

privind stabilirea functiilor publice,functiilor contractuale din cadrul Primariei orasului Busteni si a celor subordonate Consiliului Local Busteni, conform structurii organizatorice (Organigrama) si a Statului de functii

Hotararea nr. 195 din data de 29.10.2014

privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul 12214/20.11.2013 ,,Servicii de deszapezire”.

Hotararea nr. 196 din data de 29.10.2014

privind dezmembrarea terenului proprietatea privata a Orasului Busteni in suprafata de 91 mp, situat in strada Florilor, nr.45B in 2 loturi: lot 1-52 mp, lot 2-39 mp

Hotararea nr. 197 din data de 29.10.2014

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprafata de 52 mp, situat in strada Florilor, nr.45B, in temeiul art. 123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotararea nr. 198 din data de 29.10.2014

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprafata de 39 mp, situat in strada Florilor, nr.45B, in temeiul art. 123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 199 din data de 29.10.2014

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprafata de 166 mp, situat in strada Telecabinei, nr.3, in temeiul art. 123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotararea nr. 200 din data de 29.10.2014

privind aprobarea concesionarii terenului in suprafata de 193 mp, situat in B-dul Libertatii nr.6C, fara licitatie publica, catre Oancea Gheorghe Petrisor si Oancea Nicolae, cu plata taxei de redeventa

Hotararea nr. 201 din data de 29.10.2014

privind vanzarea terenului , in suprafata de 155,28 mp ind 337 mp, aferent constructiei dobandite conform Legii nr.112/1995, situat in orasul Busteni, strada Prahovei, nr.5.

Hotararea nr. 202 din data de 29.10.2014

privind vanzarea terenului , in suprafata de 43,21 mp ind 337 mp, aferent constructiei dobandite conform Legii nr.112/1995, situat in orasul Busteni, strada Prahovei, nr.5

Hotararea nr. 203 din data de 29.10.2014

privind vanzarea terenului aferent locuintei situate in strada 1 Mai nr.13 ,din Busteni, in suprafata de 400 mp,nr.cad 24738, conform art 123, alin (1) (3) din Legea 215/2001, a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 204 din data de 29.10.2014

privind vanzarea terenului , in suprafata de 67 mp,nr.cad 23633, aferent constructiei dobandite conform Legii nr.112/1995, situat in orasul Busteni, strada Cezar Petrescu, nr.11

Hotararea nr. 205 din data de 29.10.2014

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprafata de 22 mp, situat in strada Sirenei, nr.11A, in temeiul art. 123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotararea nr. 206 din data de 29.10.2014

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprafata de 218 mp, situat in strada Marasesti, nr.19A, in temeiul art. 123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 207 din data de 29.10.2014

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprafata de 147 mp, situat in B-dul Libertatii, nr.10C, in temeiul art. 123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 208 din data de 29.10.2014

privind vanzarea imobilului (constructie si teren) situat in orasul Busteni, B-dul Libertatii nr.31, ap.3, in conformitate cu L 112/1995

Hotararea nr. 209 din data de 29.10.2014

privind vanzarea imobilului (constructie si teren) situat in orasul Busteni, str. Nestor Ureche nr.26,subsol, in conformitate cu Legea

112/1995.

Hotararea nr. 210 din data de 29.10.2014

privind vanzarea imobilului (constructie si teren) situat in orasul Busteni, B-dul Libertatii nr.31,ap.8 , in conformitate cu L 112/1995.

Hotararea nr. 211 din data de 29.10.2014

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Busteni in,, Comisia de Evaluare si asigurare a calitatii” constituita in  cadrul Scolii gimnaziale ,,Nestor Urechia”, din Busteni

Hotararea nr. 212 din data de 29.10.2014

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Busteni si a reprezentantului Primarului oras Busteni in Consiliul de Administratie al Scolii gimnaziale ,,Nestor Urechia”, unitate cu PJ

Hotararea nr. 213 din data de 29.10.2014

privind punerea la dispozitia unitatilor de invatamant de catre Consiliul Local a salilor de clasa necesare Programului ,,Scoala dupa scoala”.

Hotararea nr. 214 din data de 29.10.2014

privind schimbarea categoriei de folosinta silvica a terenurilor cu destinatie forestiera, de la folosinta,,padure” la categoria de,,drum forestier

Hotararea nr. 215 din data de 29.10.2014

privind aprobarea Protocolului cadru de colaborare intre Primaria Busteni si Asociatia Romana de Backgammon ”

Hotararea nr. 216 din data de 29.10.2014

privind aprobarea cotizatiei de membru a orasului Busteni in cadrul ,, Asociatiei de Dezvoltare Turistica Durabila Muntii Baiului -Valea Prahovei”

Hotararea nr. 217 din data de 29.10.2014

privind aprobarea vanzarii terenului situat in orasul Busteni, str. Nestor Ureche, lot 6, suprafata 252 mp, cu nr.cad 2834, atribuit in baza Legii 15/2003 numitei Mecu Ioana

Hotararea nr. 218 din data de 29.10.2014

privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 490 mp, situat in str. Aleea Panselelor, f.n,cad.24671

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 29.10.2014

Hotarari septembrie – 2014

Hotararea nr. 172 din data de 05.09.2014

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 05.09.2014

Hotararea nr. 173 din data de 19.09.2014

privind vanzarea imobilului (constructie si teren) situat in orasul Busteni, str. Caraiman nr.33, ap.4, in conformitate cu Legea 112/1995

Hotararea nr. 174 din data de 19.09.2014

privind vanzarea imobilului (constructie si teren) situat in orasul Busteni, B-dul Independentei nr.65A, ap.2, in conformitate cu Legea 112/1995

Hotararea nr. 175 din data de 19.09.2014

privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 364 mp, situat in strada Urlatorii, f.n, lot 1, in temeiul art.123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 176 din data de 19.09.2014

privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 1521 mp, situat in strada Crinei, f.n,  in temeiul art.123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 177 din data de 19.09.2014

privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 140 mp, situat in strada Alunis, nr.27,in temeiul art.123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 178 din data de 19.09.2014

privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 223 mp, situat in strada Telecabinei, f.n

Hotararea nr. 179 din data de 19.09.2014

privind aprobarea procedurii de atribuire a acordului-cadru avand ca obiect ,,Prevenirea si combaterea inzapezirii, ghetii, poleiului si lunecusului, pe strazile, trotuarele si aleile pietonale din Orasul Busteni”

Hotararea nr. 180 din data de 19.09.2014

privind desemnarea unui membru al Consiliului Local Busteni in comisia de evaluare a calitatii din cadrul Colegiului,,Ion Kalinderu”

Hotararea nr. 181 din data de 19.09.2014

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Busteni si a reprezentantului Primarului oras Busteni, in consiliul de administratie al Colegiului,,Ion Kalinderu”

Hotararea nr. 182 din data de 19.09.2014

privind revocarea HCL nr.164/29.08.2014 privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 110 mp, situat in strada Panduri,nr.19A.

Hotararea nr. 183 din data de 19.09.2014

privind aprobarea Protocolului cadru de colaborare intre Primaria Busteni si Federatia Romana de Atletism

Hotararea nr. 184 din data de 19.09.2014

privind aprobarea Contractului cadru de asociere in participatiune privind serviciile de parcare auto pe teritoriul orasului Busteni

Hotararea nr. 185 din data de 19.09.2014

privind aprobarea proiectului ,,Construire centru national de informare si promovare turistica Busteni”, a cheltuielilor legate de proiect si a surselor de finantare pentru proiect

Hotararea nr. 186 din data de 19.09.2014

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 19.09.2014

Hotarari august- 2014

Hotararea nr.162 din data de 29.08.2014

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014

Hotararea nr.163 din data de 29.08.2014

privind conferirea titlului de ,,CETATEAN DE ONOARE” al orasului Busteni , d-lui Bartoc Dan

Hotararea nr.164 din data de 29.08.2014

privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 110 mp, situat in strada Panduri, nr.19A, in temeiul art.123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr.165 din data de 29.08.2014

privind infiintarea Serviciului de administrare a Pietei agroalimentare, bazelor sportive si parcarilor, in subordinea Consiliului Local serviciu cu personalitate juridica

Hotararea nr.166 din data de 29.08.2014

privind numirea doamnei consilier Dobrea Mirela si domnului consilier Moja Ion in consiliile  de administratie ale Sanatoriului Balneoclimateric de Copii si Colegiului,,Ion Kalinderu”din Busteni

Hotararea nr.167 din data de 29.08.2014

privind vanzarea terenului proprietatea  privata a orasului Busteni in suprafata de 24 mp, situat in strada Erou Moldoveanu, nr.2-4,boxa 7, in temeiul art.123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr.168 din data de 29.08.2014

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprafata de 25 mp, situat in str. Erou Moldoveanu nr.36, in temeiul art.123 alin (1) si (3) din Legea nr.215/2001 a administratiei  publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr.169 din data de 29.08.2014

privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren proprietatea privata a orasului Busteni situat in strada Splaiul Zamorei, nr.7G, in suprafata de 1656 mp ind din 1744 mp, avand ca nr. cad 23982, in scopul edificarii unui centru de instruire si perfectionare in domeniul financiar fiscal.

Hotararea nr.170 din data de 29.08.2014

privind scoaterea la licitatie pentru inchiriere in vederea amenajarii unui teren de sport si spatiu agrement a imobilului proprietatea privata a orasului Busteni, in suprafata de 2926 mp, situat in strada Crinei,f.n

Hotararea nr.171 din data de 29.08.2014

privind modificarea si completarea H.C.L nr.6/30.01.2014, privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Busteni pentru anul 2014-2015

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 29.08.2014

Hotarari iunie- 2014

Hotararea nr.142 din data de 24.07.2014

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014

Hotararea nr.143 din data de 24.07.2014

cu privire la sustinerea de catre Primaria Orasului Busteni a unor manifestari, in cadrul ,,Zilelor Culturii la Busteni-Sarbatoarea Sfinxului”, organizate de Centrul Cultural,,Aurel Stroe”, in perioada 17-28 august 2014

Hotararea nr.144 din data de 24.07.2014

privind modificarea structurii organizatorice (organigrama) si statului de functii din cadrul SC,,Kalinderu Services” S.R.L

Hotararea nr.145 din data de 24.07.2014

privind conferirea titlului de ,, CETATEAN DE ONOARE” al orasului Busteni, doamnei Sandra Izbasa

Hotararea nr.146 din data de 24.07.2014

privind conferirea titlului de ,, CETATEAN DE ONOARE” al orasului Busteni , d-lui Horatiu Malaiele

Hotararea nr.147 din data de 24.07.2014

privind conferirea titlului de ,, CETATEAN DE ONOARE” al orasului Busteni,d-lui Irinel Popescu

Hotararea nr.148 din data de 24.07.2014

privind conferirea titlului de ,, CETATEAN DE ONOARE” al orasului Busteni,d-lui Lascar Ioan

Hotararea nr.149 din data de 24.07.2014

privind aprobarea investitiei ,,Modernizare retele apa pe strazile: Poiana Marului, Prundului, Dumbrava Rosie, 9 Mai, Aleea 9 Mai, Democratiei, cartier Poiana Marului,Oras Busteni,jud. Prahova

Hotararea nr.150 din data de 24.07.2014

privind aprobarea investitiei ,,Modernizare drumuri-strazile Poiana Marului, Prundului, Dumbrava Rosie, Mihail Sadoveanu, 9 Mai, Democratiei, Aleea Odobescu si Alei fara Nume din cartierul ZAMORA, Busteni”.

Hotararea nr.151 din data de 24.07.2014

privind aprobarea PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai studiului de fezabilitate pentru:,,Modernizare retele apa pe strazile: Poiana Marului, Prundului, Dumbrava Rosie, 9 Mai, Aleea 9 Mai, Democratiei, cartier Poiana Marului,Oras Busteni,jud. Prahova

Hotararea nr.152 din data de 24.07.2014

privind aprobarea PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai studiului de fezabilitate pentru:,,Modernizare drumuri-strazile Poiana Marului, Prundului, Dumbrava Rosie, Mihail Sadoveanu, 9 Mai, Democratiei, Aleea Odobescu si Alei fara Nume din cartierul ZAMORA, Busteni

Hotararea nr.153 din data de 24.07.2014

privind aprobarea devizului general pentru:MODERNIZARE RETELE DE APA  pe strazile: Poiana Marului, Prundului, Dumbrava Rosie, 9 Mai, Aleea 9 Mai, Democratiei, cartier Poiana Marului,Oras Busteni,jud. Prahova

Hotararea nr.154 din data de 24.07.2014

privind aprobarea devizului general pentru MODERNIZARE DRUMURI – strazile Poiana Marului, Prundului, Dumbrava Rosie, Mihail Sadoveanu, 9 Mai, Democratiei, Aleea Odobescu si Alei fara Nume din cartierul ZAMORA, Busteni

Hotararea nr.155 din data de 24.07.2014

privind dezmembrarea terenului proprietatea orasului Busteni, in suprafata de 2469 mp situat in str. Aleea Panselelor, f.n, in 4(patru) loturi: lot 1-1216 mp, lot 2-581 mp, lot 3-532 mp, lot 4-140 mp

Hotararea nr.156 din data de 24.07.2014

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprafata de 130 mp, situat in str. Dimitrie Cantemir, nr.14, in temeiul art.123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale,republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr.157 din data de 24.07.2014

privind aprobarea vanzarii terenului situat in orasul Busteni, str.Zambilelor, nr.2A, in suprafata de 301 mp cu numar cadastral 22841, atribuit in baza Legii 15/2003 numitilor Rotaru Ana Maria si Rotaru Ioan Andrei

Hotararea nr.158 din data de 24.07.2014

privind aprobarea organizarii administrarii si exploatarii pasunilor aflate in domeniul privat al orasului Busteni

Hotararea nr.159 din data de 24.07.2014

privind aprobarea intocmirii proiectului de amenjament pastoral al pasunilor alpine proprietatea privata a orasului Busteni, administrate de Consiliul Local

Hotararea nr.160 din data de 24.07.2014

privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unor terenuri atribuite in baza Legii nr.15/2003

Hotararea nr.161 din data de 24.07.2014

privind aprobarea retragerii contractelor de concesiune care inregistreaza restante la plata redeventei

Hotarari iunie- 2014

Hotararea nr. 107 din data de 04.06.2014

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014

Hotararea nr. 108 din data de 04.06.2014

privind vanzarea imobilului (constructie si teren) situat in orasul Busteni, B-dul Libertatii nr.46, ap.4, in conformitate cu L 112/1995

Hotararea nr. 109 din data de 04.06.2014

privind vanzarea terenului in suprafata de 19 mp, nr. cad 24540, aferent constructiei dobandite conform Legii nr.112/1995, situat in orasul Busteni, strada Gloriei, nr.2

Hotararea nr. 110 din data de 04.06.2014

privind aprobarea vanzarii terenului situat in orasul Busteni, strada Panduri, nr.6A, in suprafata de 205 mp cu numar cadastral 11762, atribuit in baza Legii 15/2003 numitilor Visan Mihail Elvis si Visan Nina Cristina

Hotararea nr. 111 din data de 04.06.2014

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprafata de 4 mp, situat in strada Aleea Silva, nr.52, bloc J, balcon ap.4, in temeiul art. 123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 112 din data de 04.06.2014

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprafata de 84 mp, situat in B-dul Libertatii,  nr.27A, , in temeiul art. 123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 113 din data de 04.06.2014

privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului situat in Busteni, str.Nestor Ureche,fn,lot 12, in suprafata de 277 mp, nr. cad 2789, atribuit in folosinta gratuita numitului Stoica Eracle, in baza Legii 15/2003 si radierea din CF a dreptului de folosinta

Hotararea nr. 114 din data de 04.06.2014

privind alipirea terenului in suprafata de 652 mp, nr. cad 22116 situat in str. Nestor Ureche, nr.60, proprietatea orasului Busteni cu terenul in suprafata de 277 mp, proprietatea orasului Busteni, nr. cad 2789, situat in strada Nestor Ureche, fn, lot 12

Hotararea nr. 115 din data de 04.06.2014

privind alipirea terenului in suprafata de 652 mp, nr. cad 22116 situat in str. Nestor Ureche, nr.60, proprietatea orasului Busteni cu terenul in suprafata de 277 mp, proprietatea orasului Busteni, nr. cad 2789, situat in strada Nestor Ureche, fn, lot 12

Hotararea nr. 116 din data de 04.06.2014

privind revocarea HCL nr.43/27.02.2014 privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprafata de 260 mp, situat in B-dul Independentei nr.75, in temeiul art. 123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 117 din data de 04.06.2014

privind vanzarea  terenurilor proprietate privata a orasului Busteni in suprafata de 84 mp ind din 260 mp si 176 mp ind din 260 mp, situate in B-dul Independentei, nr.75, in temeiul art. 123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotararea nr. 118 din data de 04.06.2014

privind aprobarea concesionarii terenului in suprafata de 113 mp, nr. cad 24566, situat in strada Prieteniei, nr.11, fara licitatie publica, catre Boltasu Loredana Cristina, cu plata taxei de redeventa

Hotararea nr. 119 din data de 04.06.2014

privind modificarea dimensiunilor strazii Fd. Zambilelor

Hotararea nr. 120 din data de 04.06.2014

concursurile organizate pentru ocuparea functiilor de director medical si director financiar organizate de SANATORIUL  BALNEOCLIMATERIC  DE  COPII  BUSTENI

Hotararea nr. 121 din data de 04.06.2014

privind desemnarea unui consilier local in comisiile  de solutionare a  contestatiilor la  concursurile organizate  pentru ocuparea  functiilor  de  director medical si director financiar organizate de SANATORIUL  BALNEOCLIMATERIC  DE  COPII  BUSTENI

Hotararea nr. 122 din data de 04.06.2014

privind aprobarea documentatiei de indreptare de eroare in PUG si RLU ale orasului Busteni si de stabilire a duratei de valabilitate a PUG-ului.

Hotararea nr. 123 din data de 04.06.2014

privind aprobarea scaderii din evidentele fiscale ale debitorilor declarati in stare de insolvabilitate pentru amenzi

Hotararea nr. 124 din data de 04.06.2014

privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Busteni

Hotararea nr. 125 din data de 04.06.2014

privind deschiderea procedurii de insolventa a SC KALINDERU SERVICES SRL

Hotararea nr. 126 din data de 04.06.2014

privind alipirea terenului in suprafata de 2224 mp, nr.cad 1337 situat in strada Aleea Panselelor, f.n, proprietatea orasului Busteni, cu terenul in suprafata de 245 mp, proprietatea orasului Busteni, nr. cad 24578, situat in strada Aleea Panselelor, f.n

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 04.06.2014

Hotararea nr.127 din data de 27.06.2014

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014

Hotararea nr.128 din data de 27.06.2014

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprafata de 195 mp, situat in strada Nicolae Balcescu, nr.18, in temeiul art. 123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr.129 din data de 27.06.2014

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprafata de 101 mp, situat in strada Nestor Ureche, nr.33A in temeiul art. 123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr.130 din data de 27.06.2014

privind revocarea HCL nr.96/09.05.2014 privind vanzarea terenului proprietatea Orasului Busteni, in suprafata de 2604 mp, situat in UP 9 Sipa, UA 2B%, T 14, P 142

Hotararea nr.131 din data de 27.06.2014

privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a terenului in suprafata de 2604 mp, categoria de folosinta faneata,proprietate privata a Consiliului Local Busteni, situat in orasul Busteni, drum forestier din str. Saelelor, T14; P142

Hotararea nr.132 din data de 27.06.2014

privind revocarea HCL nr.88/30.04.2014 privind amenajarea unei parcari, situate in strada Nestor Ureche, nr.72, necesara locatarilor blocului ANL ce se va edifica in strada Nestor Ureche, nr.60

Hotararea nr.133 din data de 27.06.2014

privind modificarea si completarea HCL nr.103/09.05.2014

Hotararea nr.134 din data de 27.06.2014

privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 266 mp, situat in strada Crinei, nr.23, in temeiul art. 123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr.135 din data de 27.06.2014

cu privire la participarea UAT Orasul Busteni, in calitate de PARTENER, la proiectul european finantat prin POSDRU, Axa prioritara 5-,,Promovarea masurilor active de ocupare”,Domeniul Major de interventie 5.1:,,Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”,alaturi de partenerii Asociatia Ivan Patzaichin-Mila 23 si Asociatia Harmony, al cărui beneficiar este Fundatia Amfiteatru din Bucuresti

Hotararea nr.136 din data de 27.06.2014

privind aprobarea revocarii H.C.L nr. 25/01.03.2006

Hotararea nr.137 din data de 27.06.2014

privind conferirea titlurilor de ,, CETATEAN DE ONOARE” al orasului Busteni

Hotararea nr.138 din data de 27.06.2014

privind contestatia raportului de evaluare nr. 23631/G/II/05.06.2014 al Agentiei Nationale de Integritate, la instanta de contencios administrativ, conform prevederilor art.22 alin (3) din Legea nr. 176/2010

Hotararea nr.139 din data de 27.06.2014

privind aprobarea incheierii de contracte de consultanta in domeniul evaluarii terenurilor si imobilelor apartinand domeniului public si domeniului privat al orasului Busteni, in vederea vanzarii, concesionarii, inchirierii sau darii in folosinta CPV 794190000-4 ,,Servicii de consultanta in domeniul evaluarii”

Hotararea nr.140 din data de 27.06.2014

privind rescadentarea Contractului de credit–linie de finantare DM nr.6/1031/24.10.2007 cu Act aditional DM nr.6/1031/A/24.10.2007 si Contractului de credit–linie de finantare DM nr.33/23.09.2010,incheiate cu Banca Comerciala Romana SA

Hotararea nr.141 din data de 27.06.2014

privind aprobarea schimbarii unor proiecte de investitii, finantate din imprumutul intern, contractat de la CEC BANK

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 27.06.2014

Hotarari mai – 2014

Hotararea nr.93 din data de 09.05.2014

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014

Hotararea nr.94 din data de 09.05.2014

privind modificarea cuantumului cotizatiei pe anul 2014 a orasului Busteni, in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova

Hotararea nr.95 din data de 09.05.2014

privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 283 mp, situat in str.Panduri, f.n, in temeiul art. 123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr.96 din data de 09.05.2014

privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 2604 mp, situat in UP 9, SIPA, UA 2B%, T 14, P 142, in temeiul art. 123, alin  (2) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr.97 din data de 09.05.2014

privind modificarea structurii organizatorice (organigrama) si a statului de functii din cadrul S.C. KALINDERU SERVICES SRL BUSTENI

Hotararea nr.98 din data de 09.05.2014

privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului situat in Busteni, B-dul Libertatii, nr.23, in suprafata de 263 mp, nr. cad 23347, atribuit in folosinta gratuita numitului Chiru Nicolae Codrut, in baza Legii 15/2003 si radierea din CF nr. 23347 a dreptului de folosinta

Hotararea nr.99 din data de 09.05.2014

privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 163 mp ind din 263 mp, situat in orasul Busteni, B-dul Libertatii, nr. 23, in temeiul art. 123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr.100 din data de 09.05.2014

privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 100 mp ind din 263 mp, situat in orasul Busteni, B-dul Libertatii, nr. 23, in temeiul art. 123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.– initiator Primarul orasului Busteni ec. Emanoil Savin

Hotararea nr.101 din data de 09.05.2014

privind modificarea tarifului de cosire cu motocositoarea a peluzei, practicat de S.C. KALINDERU SERVICES SRL

Hotararea nr.102 din data de 09.05.2014

privind alocarea din bugetul Centrului ,,Aurel  Stroe” a sumei de 26.000 lei pentru organizarea Festivalului National de Muzica Pop pentru copii si adolescenti ,,Sfinxul de Aur”, care se va desfasura in perioada 21- 23 aug 2014.– initiator Primarul orasului Busteni ec. Emanoil Savin

Hotararea nr.103 din data de 09.05.2014

privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea concesionarii unui teren proprietatea privata a orasului Busteni situat in golul alpin Piatra Arsa, tarlaua 10, parcela Ps 104/3 in suprafata de 2060 mp, in vederea realizarii unui canton zoo-pastoral

Hotararea nr.104 din data de 09.05.2014

pentru modificarea si completarea HCL nr.72/25.06.2009 privind situatiile create datorita lucrarilor in regim de urgenta pe domeniul public

Hotararea nr.105 din data de 09.05.2014

privind aprobarea trecerii mijlocului fix ,,AUTOTURISM DAEWOO CIELO” din administrarea S.C. KALINDERU SERVICES SRL, in folosinta Consiliului Local Busteni

Hotararea nr.106 din data de 09.05.2014

privind aprobarea situatiilor financiare intocmite la 31.12.2013 de SC ,,KALINDERU SERVICES” SRL

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 09.05.2014

Hotarari aprilie – 2014

Hotararea nr.71 din data de 10.04.2014

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014

Hotararea nr.72 din data de 10.04.2014

privind dezmembrarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 398 mp situat in strada Palanca, nr.2, in 2 loturi: lot 1-260 mp, lot 2-138 mp

Hotararea nr.73 din data de 10.04.2014

privind  vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 138 mp, nr.cad 24519, aferent constructiei dobandite conform Legii nr. 112/1995, situat in orasul Busteni, strada Palanca, nr.2.

Hotararea nr.74 din data de 10.04.2014

privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 240,19 mp, situat in strada Clabucetului, nr.14, in temeiul art.123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr.75 din data de 10.04.2014

privind rezilierea contractului de inchiriere nr.3658/3075/59/18.04.2012 modificat prin act aditional incheiat intre Popa Gheorghe si Oras Busteni

Hotararea nr.76 din data de 10.04.2014

privind  scoaterea la licitatie a imobilului teren proprietatea privata a orasului Busteni, in suprafata de 116 mp, situat in strada Nestor Ureche nr.72, Jud. Prahova

Hotararea nr.77 din data de 10.04.2014

privind  aprobarea lucrarilor de investitii propuse de SC ,,HIDRO PRAHOVA” pe anul 2014.

Hotararea nr.78 din data de 10.04.2014

privind infiintarea in cadrul Centrului Cultural ,,Aurel Stroe” a spatiului expozitional dedicat maestrului emerit al sportului ION PANTURU

Hotararea nr.79 din data de 10.04.2014

privind aprobarea Actului Aditional nr.1 la Contractul de  Delegarea gestiunii  serviciului de  transport  public  pe cablu si activitatilor conexe domeniului schiabil Kalinderu intre ORASUL BUSTENI si SC,, TELEFERIC PRAHOVA” S.A

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 10.04.2014

Hotararea nr.80 din data de 30.04.2014

privind alipirea terenului in suprafata de 2896 mp, nr. cad 11839 situat in str. Crinei, nr.23, proprietatea orasului Busteni cu terenul in suprafata de 1500 mp, proprietatea orasului Busteni, nr. cad 23632, situat in strada Crinei, f.n.

Hotararea nr.81 din data de 30.04.2014

privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 4396 mp, situat in strada Crinei, nr.23, in temeiul art.123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotararea nr.82 din data de 30.04.2014

privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 853 mp, situat in strada Stejarului, nr.3A, in temeiul art.123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr.83 din data de 30.04.2014

privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 67 mp, situat in strada Stejarului, nr.3A, in temeiul art.123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr.84 din data de 30.04.2014

privind dezmembrarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 15898 mp,  situat in extravilanul orasului Busteni, cu nr.cad 23760, in 2 loturi: lot 1-9021 mp, lot 2-6877 mp

Hotararea nr.85 din data de 30.04.2014

privind aprobarea schimbului de teren intre SC,,ZAMORA ESTATE” si ORAS BUSTENI

Hotararea nr.86 din data de 30.04.2014

privind dezmembrarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprafata de 573 mp, situat in B-dul Libertatii, nr.184, in 5 loturi: lot 1- 59 mp, lot 2- 73 mp, lot 3 -291 mp, lot 4- 94 mp si lot 5- 56 mp

Hotararea nr.87 din data de 30.04.2014

privind revocarea HCL nr. 76/10.04.2014 privind scoaterea la licitatie pentru inchiriere in vederea construirii unui spatiu comercial a imobilului proprietatea privata a orasului Busteni, in suprafata de 116 mp, situat in str. Nestor Ureche, nr.72, jud. Prahova

Hotararea nr.88 din data de 30.04.2014

privind amenajarea unei parcari situate in orasul Busteni, str. Nestor Ureche, nr.72, pe o suprafata de 116 mp, necesara locatarilor blocului ANL ce se edifica in strada Nestor Ureche, nr.60.

Hotararea nr.89 din data de 30.04.2014

privind  modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului Busteni.

Hotararea nr.90 din data de 30.04.2014

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai studiului de fezabilitate privind construirea BLOC LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERII cu 18 spatii locative in strada Nestor Ureche nr.60, regim de inaltime Dp+P+2E+M.

Hotararea nr.91 din data de 30.04.2014

privind alocarea in bugetul local a sumelor prevazute in Devizul general estimativ pentru cheltuieli privind asigurarea utilitatilor necesare obiectivului BLOC LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERII cu 18 spatii locative in str. Nestor Ureche nr.60, regim de inaltime Dp+P+2E+M.

Hotararea nr.92 din data de 30.04.2014

privind  reducerea chiriei pentru boxele de la subsolul Pietei Agroalimentare Busteni de la 6 euro/mp la 3,9 euro/mp

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 30.04.2014

Hotarari martie- 2014

Hotararea nr.55 din data de 10.03.2014

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 10.03.2014

Hotararea nr.56 din data de 19.03.2014

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014

Hotararea nr.57 din data de 19.03.2014

privind solicitarea de trecere a unor suprafete de teren din domeniul public al statului si administrarea Agentiei Nationale Apele Romane, in domeniul public al orasului Busteni si in administrarea Consiliului Local al orasului Busteni

Hotararea nr.58 din data de 19.03.2014

privind aprobarea rescadentarii creditului suport in valoare de 6.083.462,29 ron contractat de la CEC BANK – pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile

Hotararea nr.59 din data de 19.03.2014

privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 53 mp, situat in strada Zamorei, nr.14, in temeiul art.123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr.60 din data de 19.03.2014

privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 66 mp, numar cadastral 24429, aferent constructiei dobandite conform Legii 212/1995, situat in orasul Busteni, strada Telecabinei, nr.9

Hotararea nr.61 din data de 19.03.2014

privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 120 mp, numar cadastral 24248, aferent constructiei dobandite conform Legii 212/1995, situat in strada Telecabinei nr.11

Hotararea nr.62 din data de 28.03.2014

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuielipe anul 2014

Hotararea nr.63 din data de 28.03.2014

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor de investitie la obiectivul de investitii” Restaurare, reabilitare, conservare si revitalizare a Monumentului Eroilor de pe Varful Caraiman, cu amenajare de spatiu muzeal nou”

Hotararea nr.64 din data de 28.03.2014

privind aprobarea contractarii servicilor de proiectare pentru obiectivele:

– „Modernizare retele de apa” pe strazile Poiana Marului, Prundului, Dumbrava Rosie, Mihail Sadoveanu, 9 Mai, Democratiei, 1 Septembrie, Aleea Odobescu si Alei Fara Nume din cartierul Zamora, Busteni;

– „Modernizare drumuri” pe strazile Poiana Marului, Prundului, Dumbrava Rosie, Mihail Sadoveanu, 9 Mai, Democratiei, 1 Septembrie, Aleea Odobescu si Alei Fara Nume din cartierul Zamora, Busteni

Hotararea nr.65 din data de 28.03.2014

privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni, in suprafata de 496 mp, situat in strada Urlatorii, nr.14A, in temeiul art.123, alin(1)(3) din Legea 215/2001 a APL, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotararea nr.66 din data de 28.03.2014

privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni, in suprafata de 33 mp, situat in strada Smardan, nr.16A, in temeiul art.123, alin(1)(3) din Legea 215/2001 a APL, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotararea nr.67 din data de 28.03.2014

privind alipirea terenului in suprafata de 203 mp , numar cadastral 1440, situat in strada Soimului, f.n. proprietatea orasului Busteni, cu terenul in suprafata de 268 mp, proprietatea orasului Busteni, numar cadastral 1439, situat in strada Soimului f.n.

Hotararea nr.68 din data de 28.03.2014

privind aprobarea concesionarii terenului proprietatea privata a orasului Busteni, in suprafata de 109 mp, situat in strada Grivitei, nr.3, fara licitatie publica, catre Popescu Madalin Eduard si Stoica Daniela, cu plata taxei de redeventa

Hotararea nr.69 din data de 28.03.2014

de modificare si completare a HCL 80/08.06.2011, privind aprobarea scutirii de plata a unor taxe pentru eliberarea autorizatiei de construire.

Hotararea nr.70 din data de 28.03.2014

privind aprobarea transmiterii terenului situat in strada Nestor Ureche nr.60, aflat in proprietatea orasului Busteni, judetul Prahova, in folosinta gratuita a Agentiei Nationale pentru lLocuinte, pe durata executarii investitiei, construirea de locuinte pentru tineri.

Hotarari februarie – 2014

Hotararea nr.31 din data de 27.02.2014

privind constatarea de catre Consiliul Local al orasului Busteni a incetarii inainte de termen a mandatului consilierului Buruiana Petre

Hotararea nr.32 din data de 27.02.2014

privind validarea alegerii de consilier al Consiliului Local oras Busteni a doamnei Moroldi Elena

Hotararea nr.33 din data de 27.02.2014

privind aprobarea majorarii tarifelor Serviciului public de salubrizare oras Busteni

Hotararea nr.34 din data de 27.02.2014

privind aprobarea transferarii platformei pentru lucru la inaltime de la SC Kalinderu Services SRL in inventarul Primariei orasului Busteni – Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta

Hotararea nr.35 din data de 27.02.2014

privind acordarea ajutoarelor de urgenta si ajutoarelor de inmormantare

Hotararea nr.36 din data de 27.02.2014

privind dezmembrarea terenului proprieate privata a orasului Busteni in suprafata de 2031 mp situat in Busteni-platoul Bucegi, avand numarul cadastral 24377, in trei loturi:lot 1- 1406 mp, lot 2-500 mp si lot 3-125 mp

Hotararea nr.37 din data de 27.02.2014

privind dezmembrarea terenului proprieate privata a orasului Busteni in suprafata de 3004 mp situat in strada Pescariei, nr.31A, in doua loturi:lot 1 – 501 mp, lot 2-2503 mp

Hotararea nr.38 din data de 27.02.2014

privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren proprietatea privata a orasului Busteni, situat in strada Pescariei, in suprafata de 501 mp

Hotararea nr.39 din data de 27.02.2014

privind modificarea suprafetei imobilului proprietatea publica a orasului Busteni, situat in strada Crinului, nr.2 de la 6000 mp la 6762 mp.

Hotararea nr.40 din data de 27.02.2014

privind vanzarea terenului in suprafata de 215 mp, numar cadastral 24412 aferent constructiei dobandite conform Legii 112/1995, situat in orasul Busteni, strada Aleea Panselelor nr.4

Hotararea nr.41 din data de 27.02.2014

privind vanzarea terenului propeietatea privata a orasului Busteni, in suprafata de 240,19 mp, situat in strada Clabucetului, nr.14, in temeiul art.123, alin(1)(3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr.42 din data de 27.02.2014

privind vanzarea terenului propeietatea privata a orasului Busteni, in suprafata de 299 mp, situat in strada Grivitei, nr.3 lot 3, in temeiul art.123, alin(1)(3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr.43 din data de 27.02.2014

privind vanzarea terenului propeietatea privata a orasului Busteni, in suprafata de 260 mp, situat in Bulevardul Independentei, nr.75, in temeiul art.123, alin(1)(3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr.44 din data de 27.02.2014

privind aprobarea CL pentru efectuarea cadastrului imobiliar al tarlalelor si parcelelor din Muntii Bucegi si baiu si schimbarea categoriei de folosinta a suprafetelor ce exced pasunii alpine proprietatea privata a orasului Busteni aflata in evidentele agricole la 01 ianuarie 2007

Hotararea nr.45 din data de 27.02.2014

privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea concesionarii pentru amenajare parcare a unui teren in suprafata de 24 mp, proprietatea pivata a orasului Busteni, situat in strada Victoriei nr.21A, numar cadastral 24367

Hotararea nr.46 din data de 27.02.2014

privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea concesionarii pentru amenajare parcare a unui teren in suprafata de 24 mp, proprietatea pivata a orasului Busteni, situat in strada Victoriei nr.21A, numar cadastral 24368

Hotararea nr.47 din data de 27.02.2014

privind desemnarea unui consilier local in comisia care organizeaza concursul pentru functia de manager la sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni

Hotararea nr.48 din data de 27.02.2014

privind scoaterea la licitatie pentru inchirierea spatiului destinat publicitatii zona DN1 strada Telecabinei, strada Valea Alba

Hotararea nr.49 din data de 27.02.2014

privind rezilierea contractului de inchiriere spatiu publicitar nr. 6063/21.06.2013 incheiat cu SC Expert Media Outdoor SRL

Hotararea nr.50 din data de 27.02.2014

privind  modificarea titulaturii studiului de oportunitate „Proiect complex de restaurare, reabilitare, conservare si revitalizare a Monumentului Eroilor de pe Varful Caraiman”

Hotararea nr.51 din data de 27.02.2014

privind dezmembrarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 3429 mp situat in strada Crinei, nr.25 in doua loturi: lot 1- 1929 mp, lot 2-1500 mp

Hotararea nr.52 din data de 27.02.2014

privind  dezmembrarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 2669 mp situat in strada Telecabinei, nr.36 in doua loturi: lot 1- 2319 mp, lot 2-350 mp

Hotararea nr.53 din data de 27.02.2014

privind stabilirea functiilor publice, functiilor contractuale din cadrul Primariei orasului Busteni si a celor subordonate Consiliului Local Busteni, conform structurii organizatorice (Organigrama) si a statului de functii

Hotararea nr.54 din data de 27.02.2014

privind aprobarea utilizarii dn fondul de rezerva bugetara a sumei de 10.000 lei

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 27.02.2014

Hotarari ianuarie- 2014

Hotararea nr.001 din data de 10.01.2014

privind aprobarea acoperirii definitive din excendentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltarea aferenta anului 2013

Hotararea nr.002 din data de 30.01.2014

privind aprobarea proiectului de buget pentru anul 2014 si estimari pentru anii: 2015-2017

Hotararea nr.003 din data de 30.01.2014

hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al SC,,Kalinderu Services” Srl.

Hotararea nr.004 din data de 30.01.2014

privind aprobarea organigramei si a statului de functii pe anul 2014, ale SC,, Kalinderu Services” Srl.

Hotararea nr.005 din data de 30.01.2014

privind modificarea H.C.L nr.32/30.03.2013 referitor la inregistrarea Primariei orasului Busteni in SNEP a taxelor si impozitelor locale utilizand card bancar.

Hotararea nr.006 din data de 30.01.2014

privind aprobarea  organizarii  evenimentului ,,Nunta de  Aur” in 2014  prin  acordarea  unor  premii  si diplome  de fidelitate  familiilor din  orasul Busteni care  aniverseaza 50 de ani  de casatorie  neintrerupta  si persoanelor vaduve care  ar fi implinit 50 de ani si peste 50 de ani de casatorie in acest an.

Hotararea nr.007 din data de 30.01.2014

privind  organizarea  retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Busteni pentru anul scolar 2014- 2015.

Hotararea nr.008 din data de 30.01.2014

privind  aprobarea achizitiei de servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare din partea S.C.P.A.,,CEPARU si IRIMIA.

Hotararea nr.009 din data de 30.01.2014

privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local conform Legii nr. 416/2001

Hotararea nr.010 din data de 30.01.2014

privind aprobarea achizitiei de servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare din partea Cabinetului de avocatura ,, Danescu Constantin”.

Hotararea nr.011 din data de 30.01.2014

privind modificarea art.5, din H.C.L nr. 175/28.11.2013 privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni, in suprafata de 258 mp, situat in strada Urlatorii, nr.3A.

Hotararea nr.012 din data de 30.01.2014

privind  modificarea  art.5, din  H.C.L  nr.176/28.11.2013 privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni, in suprafata de 126 mp, situat in strada Urlatorii, nr.3A.

Hotararea nr.013 din data de 30.01.2014

privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 91 mp, situat in strada Murei, nr.6 in temeiul art.123, alin.(1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile  ulterioare

Hotararea nr.014 din data de 30.01.2014

privind dezmembrarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 294 mp situat in strada Primaverii, nr.42D in 2 loturi: lot 1-125 mp, lot 2-168 mp.

Hotararea nr.015 din data de 30.01.2014

privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 19 mp, situat in strada Caraiman, nr.44, in temeiul art.123, alin.(1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea nr.016 din data de 30.01.2014

privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 25 mp, situat in strada Panduri, nr.15A, in temeiul art.123, alin.(1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea nr.017 din data de 30.01.2014

privind dezmembrarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 676 mp, situat in strada Codrului, nr.1A, in 3 loturi: lot 1-272 mp, lot 2-142 mp si lot 3-262 mp.

Hotararea nr.018 din data de 30.01.2014

hotarare  privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 272 mp, situat in strada Codrului, nr.1A, in temeiul art.123, alin.(1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr.019 din data de 30.01.2014

hotarare  privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 272 mp, situat in strada Codrului, nr.1A, in temeiul art.123, alin.(1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr.020 din data de 30.01.2014

privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 120 mp, situat in strada Plaiul Stanei, nr.7A, in temeiul art.123, alin.(1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr.021 din data de 30.01.2014

privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 120 mp, situat in strada Plaiul Stanei, nr.7A, in temeiul art.123, alin.(1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr.022 din data de 30.01.2014

privind dezmembrarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 139 mp, situat in strada Marasesti, nr.13D, in 2 loturi: lot 1-128 mp, lot 2-11 mp

Hotararea nr.023 din data de 30.01.2014

privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 128 mp, situat in strada Marasesti,nr.13D, in temeiul art.123, alin.(1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr.024 din data de 30.01.2014

privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 125 mp, situat in strada Primaverii, nr.42 D, in temeiul art.123, alin.(1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr.025 din data de 30.01.2014

privind aprobarea studiului de oportunitate, program complex de restaurare, reabilitare, conservare si revitalizare a ,,Monumentului Eroilor” de pe Varful Caraiman.

Hotararea nr.026 din data de 30.01.2014

privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 47.733 mp, proprietate privata a orasului Busteni, situat in extravilanul comunei Pungesti, judetul Vaslui, Tarlaua 4, parcela 26/2, cu numar cadastral 70267, inscris in  CF 70267

Hotararea nr.027 din data de 30.01.2014

privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren proprietate privata a orasului Busteni, situat in strada Crinei, nr.25, in suprafata de 1929 mp, avand numar cadastral 23828

Hotararea nr.028 din data de 30.01.2014

privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren proprietatea privata a orasului Busteni, situat in strada Pescariei, nr.31, in suprafata de 6979 mp, avand numar cadastral 11433

Hotararea nr.029 din data de 30.01.2014

privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului Busteni

Hotararea nr.030 din data de 30.01.2014

privind trecerea din domeniul privat in domeniul public a unui bun imobil si

completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al orasului Busteni

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 30.01.2013

 

Hotarari decembrie – 2013

Hotararea nr. 190  din data de 18.12.2013

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013

Hotararea nr. 191  din data de 18.12.2013

privind anularea creantelor fiscale  mai mici de 40 lei  aflate  in  sold  la  data de 31.12.2013.

Hotararea nr. 192  din data de 18.12.2013

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si ale altor taxe asimilate acestora, pentru anul 2014.

Hotararea nr. 193  din data de 18.12.2013

privind  acordarea  titlului  de ,,Cetatean  de onoare” al orasului  Busteni, doamnelor/domnilor: Simona  Halep, cea mai  buna  jucatoare de  tenis  din  Romania, Ana  Maria  Branza campioana  europeana si  mondiala  la  spada, Marcel  Pavel  artist  de muzica  usoara, Damian  Draghici  renumit  naist  si instrumentist, Ion  Barbu viceprimar  al  orasului  Busteni  in  perioada  1970-1987

Hotararea nr. 194  din data de 18.12.2013

privind vanzarea imobilului (teren + constructie) situat in orasul Busteni, B-dul Libertatii nr.44, ap.9, et.1, in conformitate cu L 112/1995

Hotararea nr. 195  din data de 18.12.2013

privind vanzarea imobilului (teren + constructie) situat in orasul Busteni, str.Paltinului nr.3A, in conformitate cu L 112/1995

Hotararea nr. 196  din data de 18.12.2013

privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni, in suprafata de 205 mp,situat in str. Codrului nr.17, in temeiul art.123 alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice  locale, republicata  cu  modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 197  din data de 18.12.2013

privind dezmembrarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni, in suprafata de de 2719 mp situat in strada Caraiman, nr.5 in 3 loturi: lot 1-2353 mp, lot 2-276 mp, lot 3-90 mp

Hotararea nr. 198  din data de 18.12.2013

privind aprobarea concesionarii terenului in suprafata de 231 mp, situat in strada Piatra Arsa, lot 21, fara licitatie publica, catre Popescu Cristian, cu plata taxei de redeventa

Hotararea nr. 199  din data de 18.12.2013

privind alipirea terenului in suprafata de 187 mp, nr. cad 20279 situat in str. Piatra Arsa, f.n, proprietatea orasului Busteni cu terenul in suprafata de 172 mp, proprietatea orasului Busteni, nr. cad 24253, situat in strada Piatra Arsa, f.n

Hotararea nr. 200  din data de 18.12.2013

privind aprobarea concesionarii terenului in suprafata de 450 mp, nr. cad 24379, situat in strada Gheorghe Lazar, nr. 11B, fara licitatie publica, catre Cîmpeanu Ion, cu plata taxei de redeventa

Hotararea nr. 201  din data de 18.12.2013

privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 445 mp, situat in B-dul Libertatii, nr.6B in temeiul art.123 alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotararea nr. 202  din data de 18.12.2013

privind vanzarea terenului in suprafata de 352 mp, nr. cad 24358, aferent constructiei dobandite conform Legii nr.112/1995, situat in orasul Busteni, strada Cezar Petrescu, nr.17

Hotararea nr. 203  din data de 18.12.2013

privind vanzarea terenului situat in orasul Busteni, str. Panduri nr. 6B, in suprafata de 276 mp, cu nr. cadastral 11867, atribuit in baza Legii 15/2003 numitilor Spiridon Vasile Dorin si Spiridon  Elena Tatiana

Hotararea nr. 204  din data de 18.12.2013

privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 276 mp, situat in strada Telecabinei, nr.22, in temeiul art.123 alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 205  din data de 18.12.2013

privind aprobarea „Planului de ocupare a functiilor publice” pentru anul 2014

Hotararea nr. 206  din data de 18.12.2013

privind modificarea HCL nr.71/21.06.2013 in sensul ca suprafata de 11245 mp, numar cadastral 11736, C.F. 8621/Busteni, situata in strada Pescariei F.N. se diminueaza la suprafata de 5560 mp

Hotararea nr. 207  din data de 18.12.2013

privind aprobarea participarii orasului Busteni ca membru fondator in Asociatia de Dezvoltare Turistica Durabila ,,Valea Prahovei”.

Hotararea nr. 208  din data de 18.12.2013

privind aprobarea „Protocolului de Parteneriat cu Clubul Alpin Roman, pentru organizarea Cupei Mondiale de Escalada pe Gheata”.

Hotararea nr. 209  din data de 18.12.2013

privind clasificarea drumului care face legatura intre orasul Busteni si golul Alpin Zamora, precum si trecerea din domeniul privat al orasului Busteni, in domeniul public al acestuia.

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE  18.12.2013

 

Hotarari noiembrie – 2013

Hotararea nr. 151 din data de 11.11.2013

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013

Hotararea nr. 152 din data de 11.11.2013

privind aprobarea cheltuielilor efectuate de la bugetul local in anii 2011-2013, cu privire la achizitionarea si montarea de interfoane la blocurile de locuinte reabilitate si modernizate prin ,,Programul de reabilitare termica a blocurilor de locuinte ” aprobat prin O.U.G nr. 18/2009.

Hotararea nr. 153 din data de 11.11.2013

privind aprobarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune a serviciului public de deszapezire in orasul Busteni.

Hotararea nr. 154 din data de 11.11.2013

revocare a H.C.L nr.45/19.05.2008 privind modul de administrare al pasunilor alpine apartinand orasului Busteni

Hotararea nr. 155 din data de 11.11.2013

privind modificarea si completarea contractelor de inchiriere a pasunilor alpine cu suprafata de teren ocupata de stana si anexe conform evidentelor din registrul agricol.

Hotararea nr. 156 din data de 11.11.2013

privind desemnarea reprezentantilor in Consiliul de Administratie si Comisia de Evaluare a Calitatii la Scoala cu clasele I-VIII ,,Regina Elisabeta” Busteni.

Hotararea nr. 157 din data de 11.11.2013

privind modificarea si completarea H.C.L nr. 82/15.11.2004 privind constituirea comisiei de aplicare a Legii nr. 15/2003.

Hotararea nr. 158 din data de 11.11.2013

privind aprobarea concesionarii terenului in suprafata de 205 mp, nr. cad 24359, situat in strada Codrului nr. 17, fara licitatie publica, catre Aldea Mihai Catalin, cu plata taxei de redeventa

Hotararea nr. 159 din data de 11.11.2013

privind dezmembrarea terenului proprietate a orasului Busteni  in suprafata de 72 mp, situat in  strada  Crinului, nr.1, in 2 loturi: lot 1-24 mp, lot 2-48 mp.

Hotararea nr. 160 din data de 11.11.2013

privind modificarea art.1 din HCL nr.127/24.09.2013, privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni, situat in strada Crinului, nr.1, in suprafata de 72 mp

Hotararea nr. 161 din data de 11.11.2013

privind vanzarea  terenului  proprietate  privata a orasului Busteni in suprafata de 264,29 mp, situat in strada Zamora, nr.45, in temeiul art.123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu  modificarile  si  completarile  ulterioare.

Hotararea nr. 162 din data de 11.11.2013

privind vanzarea  terenului  proprietate  privata  a orasului  Busteni  in  suprafata de  475 mp, situat in  Panduri,  nr. 5, in  temeiul art. 123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu  modificarile si completarile ulterioare.

Hotararea nr. 163 din data de 11.11.2013

privind vanzarea  terenului  proprietate  privata  a orasului  Busteni in suprafata de 275 mp, situat in strada  Poiana  Marului, nr.1, in  temeiul art. 123, alin (1) (3)din  Legea  215/2001  a  administratiei  publice  locale, republicata  cu  modificarile si completarile  ulterioare.

Hotararea nr. 164 din data de 11.11.2013

privind vanzarea  terenului  proprietate  privata  a orasului  Busteni in suprafata de 92 mp, situat in strada  Scolii, nr.5, in  temeiul art. 123, alin (1) (3)din  Legea  215/2001  a  administratiei  publice  locale,republicata  cu  modificarile si completarile  ulterioare.

Hotararea nr. 165 din data de 11.11.2013

privind vanzarea  terenului  proprietate  privata  a orasului  Busteni in suprafata de 100 mp, situat in strada  Splaiul Zamorei, nr.26, in  temeiul art. 123, alin (1) (3) din  Legea  215/2001  a  administratiei  publice  locale,republicata  cu  modificarile si completarile  ulterioare.

Hotararea nr. 166 din data de 11.11.2013

privind vanzarea  terenului  proprietate  privata  a orasului  Busteni, situat in strada  Poiana  Marului,fn, in suprafata de 875 mp, nr.cad 10523/21141 in  temeiul art. 123, alin (1) (3) din  Legea  215/2001  a  administratiei  publice  locale, republicata  cu  modificarile si completarile  ulterioare.

Hotararea nr. 167 din data de 11.11.2013

privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren proprietate privata a orasului Busteni, situat in strada Crinei, nr.14A, in suprafata de 1278 mp, avand nr. cad 24372.

Hotararea nr. 168 din data de 11.11.2013

privind repartizarea locuintelor sociale situate in Busteni, strada Telecabinei, nr.33, bloc A1 si bloc A2

Hotararea nr. 169 din data de 11.11.2013

privind aprobarea schimbarii unor proiecte de investitii, finantate din imprumutul intern, contractat de la CEC BANK

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 11.11.2013

Hotararea nr. 170 din data de 28.11.2013

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013

Hotararea nr. 171 din data de 28.11.2013

privind aprobarea Consiliului local pentru corectarea denumirii strazii Racovită in ,,strada Emil Racovită”.

Hotararea nr. 172 din data de 28.11.2013

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprafata de 150 mp, situat in strada Aleea Panselelor, fn, in temeiul art. 123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotararea nr. 173 din data de 28.11.2013

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprafata de 214.84 mp,ind din 429.69 mp, situat in strada Urlatorii, nr.18A, in temeiul art. 123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotararea nr. 174 din data de 28.11.2013

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprafata de 206 mp, situat in strada Mihai Bravu, nr.46, in temeiul art. 123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotararea nr. 175 din data de 28.11.2013

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprafata de 258 mp, situat in strada Urlatorii, nr.3A, in temeiul art. 123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotararea nr. 176 din data de 28.11.2013

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprafata de 126 mp, situat in strada Urlatorii, nr.3A, in temeiul art. 123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotararea nr. 177 din data de 28.11.2013

privind aprobarea concesionarii terenului in suprafata de 414 mp, nr. cad 11920, situat in strada Valea Cerbului nr.20A, fara licitatie publica, catre Luca Constantin Dan, cu plata taxei de redeventa.

Hotararea nr. 178 din data de 28.11.2013

privind dezmembrarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni, in suprafata de 1187 mp, situat in strada Brumarelelor nr.8, in 2 loturi: lot 1-788 mp, lot 2-399 mp.

Hotararea nr. 179 din data de 28.11.2013

privind iesirea din indiviziune asupra terenului in suprafata de 132 mp, ind 573 mp, teren aferent constructiei, situat in orasul Busteni, B-dul Libertatii nr. 184, proprietar Stefanoiu Niculae si Oras Busteni.

Hotararea nr. 180 din data de 28.11.2013

privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren proprietatea privata a orasului Busteni, situat in strada Bustenilor nr. 7D, in suprafata de 15 mp.

Hotararea nr. 181 din data de 28.11.2013

privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren proprietate privata a orasului Busteni situat in B -dul Libertatii nr.172, in suprafata de 489 mp, avand nr. cad 23464.

Hotararea nr. 182 din data de 28.11.2013

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprafata de 429.62 mp, situat in strada Grivitei, nr.5, in temeiul art. 123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotararea nr. 183 din data de 28.11.2013

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprafata de 125 mp, situat in strada Poiana Marului, f.n, in temeiul art. 123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a  administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotararea nr. 184 din data de 28.11.2013

revocare a H.C.L nr.147/08.10.2013 privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren(pajiste) proprietate privata a orasului Busteni, situat pe platoul Bucegi-Varful Babele T6 P 58

Hotararea nr. 185 din data de 28.11.2013

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprafata de 1467 mp, situat in extravilanul localitatii Pungesti Tarla 4, Parcela 26/2 jud. Vaslui, catre ,,Arhiepiscopia Bucurestilor” Parohia Zamora-Busteni.

Hotararea nr. 186 din data de 28.11.2013

privind stabilirea functiilor contractuale din cadrul SC ,,Kalinderu Services” Srl Busteni, conform structurii organizatorice (organigrama) si a Statului de functii.

Hotararea nr. 187 din data de 28.11.2013

privind modificarea si completare a contractului de Delegare a gestiunii, incheiat cu SC ,, Kalinderu Services” Srl, aprobat prin H.C.L nr. 131/08.10.2013.

Hotararea nr. 188 din data de 28.11.2013

privind aprobarea Contractului de asociere in Participatiune intre Consiliul local oras Busteni si SC ,,Teleferic Prahova” SA privind serviciile de parcare auto din zona Partia Kalinderu.

Hotararea nr. 189 din data de 28.11.2013

privind aprobarea unui angajament de plata a lucrarilor efectuate de catre SC ,,Kalinderu Services” Srl.

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 28.11.2013

 

Hotarari octombrie – 2013

Hotararea nr. 130 din data de 08.10.2013

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013

Hotararea nr. 131 din data de 08.10.2013

privind probarea Actului aditional de modificarea a Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public siprivat alOrasului Busteni, incheiat Cu S.C.Kalinderu Services SRL in baza HCL 10/01.03.2011 si componenta comisiei de predare-primire a bunurilor de retur, mijloacelor fixe, obiectelor de inventar aferente activitatilor de transport public local si activitatilor conexe de la domeniul schiabil Kalinderu

Hotararea nr. 132 din data de 08.10.2013

privind aprovarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de transport public local pe cablu si activitatilor conexe domeniului schiabil Kalinderu intre Orasul Busteni si SC Teleferic Prahova SA”

Hotararea nr. 133 din data de 08.10.2013

privind aprobarea incheierii unui contract de consultanta in domeniul evaluarii terenurilor si imobilelor apartinand domeniului public si domeniul privat al Orasului Busteni, in vederea vanzarii, concesionarii, inchirierii sau darii in folosinta CPV 79419000-4 Servicii de consultanta in domeniul evaluarii

Hotararea nr. 134 din data de 08.10.2013

privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a orasului Busteni

Hotararea nr. 135 din data de 08.10.2013

privind radierea din Cartea funciara nr.8439, nr. cad 11616, a dreptului de folosinta gratuita asupra terenului situat in orasul Busteni, b-dul Independentei nr 21B

Hotararea nr. 136 din data de 08.10.2013

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprafata de 8 mp, situat in strada Aleea Parcului, nr. 8A, in temeiul art. 123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 137 din data de 08.10.2013

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni situat in strada Andrei Muresanu, nr. 6A, in suprafata de 182 mp, in temeiul art 123 alin (1) (3) din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 138 din data de 08.10.2013

privind dezmembrarea terenului proprietate privata a Orasului Busteni in suprafata de 49.200 mp, situat in comuna Pungesti, judetul Vaslui, cu nr. cadastral 70186, in doua loturi:lot 1-47.733 mp si lot 2 -1.467 mp.

Hotararea nr. 139 din data de 08.10.2013

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprafata de 335 mp, situat in Panduri, nr. 5, in temeiul art. 123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 140 din data de 08.10.2013

privind nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 482/5.07.2012 avand ca obiect imobilul situat in Busteni, strada Crinei f.n, avand numarul cadastral 23606 inscris in Cartea Funciara 23606 a U.A.T Busteni

Hotararea nr. 141 din data de 08.10.2013

privind nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.483/5.07.2012 avand ca obiect imobilul situat in Busteni, strada Crinei f.n, avand numarul cadastral 23608, inscris in Cartea Funciara 23608 a  U.A.T Busteni

Hotararea nr. 142 din data de 08.10.2013

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprafata de 41 mp, ind din 82 mp, situat in strada Paltinului, nr. 2, in temeiul art. 123, alin (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 143 din data de 08.10.2013

hotarare privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren proprietate privata a orasului Busteni, situat in strada Crinei, f.n, in suprafata de 1240 mp, avand nr. cad 23961

Hotararea nr. 144 din data de 08.10.2013

hotarare privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren proprietatea privata a orasului Busteni, situat in strada Bustenilor, nr. 7B, in suprafata de 22 mp

Hotararea nr. 145 din data de 08.10.2013

privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren proprietate privata a orasului Busteni, situat in strada Crinei, f.n, in suprafata de 1241 mp, avand nr. cad 23960

Hotararea nr. 146 din data de 08.10.2013

privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren proprietate privata a orasului Busteni, situat in strada Bustenilor, nr. 7A, in suprafata de 28 mp

Hotararea nr. 147 din data de 08.10.2013

privind concesionarea prin licitatie publica cu strigare a suprafetei de 2000 mp,(pasune alpina), situata in orasul Busteni, platoul Bucegi-Varful Babele T6 P 58

Hotararea nr. 148 din data de 08.10.2013

privind rezilierea Contractului de Concesiune a serviciului public de deszapezire pentru orasul Busteni nr. 323/12.01.2013

Hotararea nr. 149 din data de 08.10.2013

de modificare si completare a H.C.L nr. 37/15.02.2012 privind atribuirea terenului in suprafata de 3000 mp, situat pe platoul Bucegi, Arhiepiscopiei Bucurestilor, pentru ridicarea unui schit cu hramul Nasterii Domnului

Hotararea nr. 150 din data de 08.10.2013

privind dezmembrarea terenului proprietate a orasului Busteni, in suprafata de 80.381 mp, situat in strada Matei Basarab, f.n, in doua loturi: lot 1- 710 mp, lot 2-79.671 mp

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 08.10.2013

 

Hotarari septembrie – 2013

Hotararea nr. 110 din data de 06.09.2013

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013

PROCES – VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 06.09.2013

Hotararea nr. 111 din data de 15.09.2013

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013

Hotararea nr. 112 din data de 15.09.2013

privind acordarea unui sprijin financiar, din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local, pe anul 2013 – pentru ajutorarea sinistratilor

Hotararea nr. 113 din data de 15.09.2013

de revocarea a HCL nr.98/30.07.2013 privind aprobarea extinderii suprafetei de pasunat in Muntii Jepii Mari-Jepii Mici-Piatra Arsa

Hotararea nr. 114 din data de 15.09.2013

de revocare a HCL nr.90/22.07.2013 privind concesionarea prin incredintare directa, a suprafetei de 2000 mp (pasune alpina) situata in orasul Busteni, platoul Bucegi-Varful Babele

Hotararea nr. 115 din data de 15.09.2013

privind asocierea Orasului Bustebi cu jedetul Prahova in vederea realizarii unor obiective de interes public

PROCES – VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 15.09.2013

Hotararea nr. 116 din data de 24.09.2013

de aprobareca Regulamentului privind procedura vanzarii de terenuri aflate in proprietatea privata a orasului Busteni pe care sunt ridicate constructii in conditiile art. 123 (1) (3) din Legea 215/2001 a Administratiei publice locale, republicata

Hotararea nr. 117 din data de 24.09.2013

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni, situat in strada Paltinului nr.11A, in suprafata de 135 mp, nr.cadastral 24269, in temeiul art.123  (1) (3) din Legea 215/2001 a Administratiei publice locale, republicata

Hotararea nr. 118 din data de 24.09.2013

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni, situat in strada Paltinului nr.11A, in suprafata de 135 mp, nr.cadastral 24270, in temeiul art.123  (1) (3) din Legea 215/2001 a Administratiei publice locale, republicata

Hotararea nr. 119 din data de 24.09.2013

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni, situat in zona Ceair , lot 36-37, in suprafata de 847 mp, nr.cadastral 24175, in temeiul art.123  (1) (3) din Legea 215/2001 a Administratiei publice locale, republicata

Hotararea nr. 120 din data de 24.09.2013

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni, situat in strada Mihai Eminescu, nr.13A, in suprafata de 170 mp, nr.cadastral 23547, in temeiul art.123  (1) (3) din Legea 215/2001 a Administratiei publice locale, republicata

Hotararea nr. 121 din data de 24.09.2013

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni, situat in zona Erou Moldoveanu, nr. 2-4, boxa 2, in suprafata de 24 mp, ind din 198, in temeiul art.123  (1) (3) din Legea 215/2001 a Administratiei publice locale, republicata

Hotararea nr. 122 din data de 24.09.2013

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni, situat in strada Prahovei, nr.14A, in suprafata de 99 mp, nr.cadastral 23655, in temeiul art.123  (1) (3) din Legea 215/2001 a Administratiei publice locale, republicata

Hotararea nr. 123 din data de 24.09.2013

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni, situat in strada Ana Ipatescu, nr.68A, in suprafata de 150 mp, nr.cadastral 12037, in temeiul art.123  (1) (3) din Legea 215/2001 a Administratiei publice locale, republicata

Hotararea nr. 124 din data de 24.09.2013

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni, situat in  strada Prahovei, nr. 3, in suprafata de 150 mp, in temeiul art.123  (1) (3) din Legea 215/2001 a Administratiei publice locale, republicata

Hotararea nr. 125 din data de 24.09.2013

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni, situat in Piatra Arsa, nr. 1H, in suprafata de 1409 mp, in temeiul art.123  (1) (3) din Legea 215/2001 a Administratiei publice locale, republicata

Hotararea nr. 126 din data de 24.09.2013

privind atribuirea in folosinta gratuita catre Complexul Sportiv National Piatra Arsa, aflat in administrarea Ministerului Tineretului si sportului a terenului in suprafata de 500 mp, situat in masivul Bucegi, in temeiul art.14 din Legea 69/28.04.2000 a Educatieu fizice si sportului

Hotararea nr. 127 din data de 24.09.2013

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni, situat in strada Crinului, nr.1, in suprafata de 72 mp, in temeiul art.123  (1) (3) din Legea 215/2001 a Administratiei publice locale, republicata

Hotararea nr. 128 din data de 24.09.2013

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni, situat in strada Prieteniei, nr. 3, in suprafata de 247 mp, nr.cadastral 24257, in temeiul art.123  (1) (3) din Legea 215/2001 a Administratiei publice locale, republicata

Hotararea nr. 129  din data de 24.09.2013

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni, situat in strada Panduri, nr. 5, in suprafata de 450 mp, in temeiul art.123  (1) (3) din Legea 215/2001 a Administratiei publice locale, republicata

 

Hotarari august – 2013

Hotararea nr. 99 din data de 13.08.2013

privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren in suprafata de 1.929 mp, situat in orasul Busteni, strada Crinei, nr.25, tarlaua 9, parcela 1076.

Hotararea nr. 100 din data de 13.08.2013

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Pietei Agro-alimentare a orasului Busteni

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 13.08.2013

Hotararea nr. 101 din data de 29.08.2013

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire statie de transfer deseuri

Hotararea nr. 102 din data de 29.08.2013

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013

Hotararea nr. 103 din data de 29.08.2013

privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren in suprafata de 3000 mp situat in orasul Busteni, strada Pescariei, nr.31A, tarla 6, parcela 1059

Hotararea nr. 104 din data de 29.08.2013

privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren situat in orasul Busteni, strada Splaiul Zamorei, nr.7G, in suprafata de 5121mp

Hotararea nr. 105 din data de 29.08.2013

privind dezmembrarea terenului proprietatea privata a Orasului Busteni, in suprafata de 198 mp situat in strada Urlatorii, nr.3A, in doua loturi: lot I-126 mp, lot II- 72 mp.

Hotararea nr. 106 din data de 29.08.2013

privind dezmembrarea terenului proprietatea privata a Orasului Busteni, in suprafata de 270 mp situat in strada Paltinuluii, nr.11A, in doua loturi: lot I-135 mp, lot II- 135 mp.

Hotararea nr. 107 din data de 29.08.2013

privind dezmembrarea terenului proprietatea privata a Orasului Busteni, in suprafata de 418 mp situat in strada Palanca, nr.1A, in doua loturi: lot I-209 mp, lot II- 209 mp.

Hotararea nr. 108 din data de 29.08.2013

privind dezmembrarea terenului proprietatea privata a Orasului Busteni, in suprafata de 2391 mp situat in strada Codrului, nr.7A, in patru loturi: lot I-793 mp, lot II- 752 mp, lot III-720 mp, lot IV-127 mp

Hotararea nr. 109 din data de 29.08.2013

privind dezmembrarea terenului proprietatea privata a Orasului Busteni, in suprafata de 676 mp situat in strada Codrului, nr.1A, in trei loturi: lot I-272 mp, lot II- 142 mp, lot III-262 mp.

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 29.08.2013

 

Hotarari iulie – 2013

Hotararea nr. 86 din data de 22.07.2013

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013

Hotararea nr. 87 din data de 22.07.2013

privind reluarea procedurilor de  vanzare prin licitatie publica cu strigare a spatiului in suprafata de 89 mp si terenul de sub constructie, situat in imobilul din Busteni, str. Aleea Parcului nr. 3, bloc 5

Hotararea nr. 88 din data de 22.07.2013

privind reluarea procedurilor de  vanzare prin licitatie publica cu strigare a imobilului in suprafata de 189 mp, situat in Busteni, str. Aleea Silva, fn.

Hotararea nr. 89 din data de 22.07.2013

privind vanzarea  prin licitatie publica cu strigare a imobilului ,,Canton Jepi”(Schiell) compus din teren in suprafata de 500 mp si constructii administrative C1(S=72 mp) si C2(S=28 mp) situat in Busteni, Masivul Bucegi

Hotararea nr. 90 din data de 22.07.2013

privind concesionarea prin incredintare directa, a suprafetei de 2000 mp(pasune alpina) situata in orasul Busteni, platoul Bucegi-Varful Babele

Hotararea nr. 91 din data de 22.07.2013

privind emiterea avizului pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru realizarea lucrarii „Reabilitare si modernizare sisteme de apa si canalizare in judetl Prahova – C.L.4 extindere retea de canalizare si colector in orasele Sinaia, Busteni, Azuga”

Hotararea nr. 92 din data de 22.07.2013

privind aprobarea studiului de oportunitate referitor la „Achizitionare sistem de iluminat festiv pentru Orasul Busteni”

Hotararea nr. 93 din data de 22.07.2013

privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local pe cablu si activitatilor conexe domeniului schiabil Kalinderu

Hotararea nr. 94 din data de 22.07.2013

de completare a art.3 din HCL nr. 90/23.07.2009 privind vanzarea unor terenuri

Hotararea nr. 95 din data de 22.07.2013

privind aprobarea statului de personal al SC Kalinderu SRL

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 22.07.2013

Hotararea nr. 96 din data de 30.07.2013

privind stabilirea functiilor publice, functiilor contractuale din cadrul Primariei orasului Busteni si a celor subordonate Consiliului Local Busteni, conform structurii organizatorice (Organigrama) si a statului de functii

Hotararea nr. 97 din data de 30.07.2013

de revocare a HCL nr.76/28.06.2013 privind aprobarea inchirierii suprafetei de 200 ha, pasune situata in Golul Alpin Piatra Arsa, numitului Dogaru Vasile, pana la organizarea licitatiei

Hotararea nr. 98 din data de 30.07.2013

privind aprobarea extinderii suprafetei de pasunat in Muntii Jepii Mari – Jepii Mici – Piatra Arsa

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 30..07.2013

 

Hotarari iunie- 2013

Hotararea nr. 069 din data de 05.06.2013

privind rectificarea bugetului de veniturisi cheltuieli pe anul 2013

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILILUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 05.06.2013

Hotararea nr. 070 din data de 21.06.2013

privind rectificarea bugetului de veniturisi cheltuieli pe anul 2013

Hotararea nr. 071 din data de 21.06.2013

privind modificarea limitei si suprafetei imobilului proprietatea orasului Busteni, concesionat de SC GREENPRAV SRL, situat in strada Pescariei, fn, avand numar cadastral 11736, intabulat in CF 8621/Busteni, in sensul diminuarii suprafetei de la 11245 mp la suprafata de 9874 mp

Hotararea nr. 072 din data de 21.06.2013

privind alipirea terenului in suprafata de 266 mp, numar cadastral 22204, situat in strada Zambilelor, fn, lot 5, proprietatea orasului Busteni, cu terenul in suprafata de 290 mp, proprietatea orasului Busteni, numar cadastral 23603, situat in strada Zambilelor, fn, lot 6

Hotararea nr. 073 din data de 21.06.2013

privind scutirea la plata chiriei restanta datorata de chiriasul locuintei situata in Busteni, Bulevardul Libertatii, nr..44, ap.9

Hotararea nr. 074 din data de 21.06.2013

privind aprobarea majorarii suprafetei concesionate domnului Stefan Ion cu contractul de concesiune nr.1/14.03.1995, de la suprafata de 450 mp la suprafata de 601 mp pentru imobilul situat in strada Zambilelor, nr.13-15

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILILUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 21.06.2013

Hotararea nr. 075 din data de 28.06.2013

privind aprobarea nomenclatorului arhivistic al aparatului de specialitate al primarului orasului Busteni si serviciile publice din subordinea Consiliului Local al orasului Busteni

Hotararea nr. 076 din data de 28.06.2013

privind aprobarea inchirierii suprafetei de 200 ha, pasune situata in Golul Alpin Piatra Arsa, numitului Dogaru Vasile, pana la organizarea licitatiei publice

Hotararea nr. 077 din data de 28.06.2013

de cooperare a orasului Statiune Busteni cu municipiul Statiune mangalia privind schimbul de experienta in domeniul turismului organizat de cele doua administratii

Hotararea nr. 078 din data de 28.06.2013

privind vanzarea unor terenuri proprietatea priata a orasului Busteni, in temeiul art.123, alin (1)(3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modifcarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 079 din data de 28.06.2013

privind vanzarea unor terenuri proprietate privata a orasului Busteni, in temeiul art.123, alin (1)(3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modifcarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 080 din data de 28.06.2013

privind avizul de oportunitate pentru intocmirea documentatiei ” Plan Urbanistic Zonal privind introducerea teenului in intravilanul orasului Busteni in vederea realizarii unui locas de cult-schitul cu hramul „Schimbarea la fata” (Taborul Bucegilor)-zona Platou Bucegi; Beneficiar: Arhiepiscopia Bucurestilor

Hotararea nr. 081 din data de 28.06.2013

privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a spatiului in suprafata de 44,43 mp situat in imobilul din Busteni, strada Panduri nr.38

Hotararea nr. 082 din data de 28.06.2013

privind aprobarea participarii Orasului Busteni la „Programul de stimulare a innoirii parcului auto national” – programul RABLA 2013, in vederea achizitionarii unui autovehicul prin acest program decatre Orasul Busteni si casarea autoturismului DACIA 1310LI

Hotararea nr. 083 din data de 28.06.2013

privind externalizarea managementului proiectului „Revigorarea turismului in zona Busteni prin promovarea resurselor naturale si antropice”

Hotararea nr. 084 din data de 28.06.2013

privind preluarea de la S.C. Kalinderu SERVICES SRL a administrarii pietei agro-alimentare, a salii de sport si a terenurilor de sport aflate pe domeniul public,  precum si administrarea parcurilor aflate pe domeniul public si privat al Orasului Busteni

Hotararea nr. 085 din data de 28.06.2013

privind stabilirea functiilor publice si functiilor contractuale din cadrul Primariei orasului Busteni si a celor subordonate Consiliului Local Busteni, conform structurii organizatorice (Organigrama)  si a Statului de functii

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 28.06.2013

 

Hotarari martie – 2013

Hotararea nr. 052 din data de 14.05.2013

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013

Hotararea nr. 053 din data de 14.05.2013

privind acceptul si sustinerea participarii Bibliotecii Orasului Busteni la Programul National BIBLIONET

Hotararea nr. 054 din data de 14.05.2013

pentru revocare H.C.L. nr. 57/08.04.2011 privind trecerea sectoarelor de drum, ai caror indicatori tehnico-economici au fost avizati in C.T.E. – M.D.R.T. din administrarea Consiliului Local Busteni in administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 14.05.2013

Hotararea nr. 055 din data de 29.05.2013

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013

Hotararea nr. 056 din data de 29.05.2013

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Kalinderu Services SRL

Hotararea nr. 057 din data de 29.05.2013

privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurile in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii

Hotararea nr. 058 din data de 29.05.2013

privind scutirea la plata chiriei restanta datorata de chiriasii locuintei situata in Busteni, Bulevardul Libertatii, nr.97

Hotararea nr. 059 din data de 29.05.2013

privind vanzarea imobilului (constructie si teren) situat in orasul Busteni, Bulevardul Independentei, nr.65, ap.3, in conformitate cu Legea 112/1995

Hotararea nr. 060 din data de 29.05.2013

privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului busteni in suprafata de 100 mp, situat in strada Scolii, nr. 7B, cu numar cadastral 24121, in temeiul art.123, alin (1)(3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 061 din data de 29.05.2013

privind aprobarea concesionarii terenului in suprafta de 125 mp, numar cadastral 24162, situat in strada Poiana Marului, fn, fara licitatie publica, catre S.C. BUCEGI CONSTRUCT SRL, cu plata taxei de redeventa

Hotararea nr. 062 din data de 29.05.2013

privind dezmembrarea terenului in suprafata de 237 mp, situat in strada Erou Moldoveanu, nr.36, proprietatea Orasului busteni, in 9 loturi: lot 1-25 mp; lot 2-25 mp, lot 3-25 mp,, lot 4-25 mp, lot 5-25 mp, lot 6-25 mp, lot 7-25 mp, lot 8-25 mp, lot 9-25 mp.

Hotararea nr. 063 din data de 29.05.2013

privind modificarea limitei si suprafetei imobilului proprietatea orasului busteni, situat in Bulevardul Libertatii, nr.23, avand numar cadastral 23347

Hotararea nr. 064 din data de 29.05.2013

privind organizarea licitatiei publice cu srigare in vederea inchirierii unui teren situat in orasul Busteni, Bulevardul Libertatii, nr. 46A, in suprafata de 299 mp.

Hotararea nr. 065 din data de 29.05.2013

privind modificarea limitei si suprafetei impbilului-teren-situat in Busteni, strada Nestor Ureche, nr.72, in vederea modificarii suprafetei inchiriate domnului Popa Gheorghe, conform contractului de inchiriere nr.3658/3075/59/18.04.2012

Hotararea nr. 066 din data de 29.05.2013

privind modificarea limitei imobilului proprietatea orasului Busteni, avand numar cadastral 23646 situat in strada Telecabinei, nr.9G, in suprafata de 216 mp, atribuit in folosinta gratuita in baza legii 15/2003, numitilor Lita Laurentiu si Lita Elena

Hotararea nr. 067 din data de 29.05.2013

privind aprobarea situatiilor financiare intocmite la 31.12.2012 de S.C. Kalinderu Services SRL

Hotararea nr. 068 din data de 29.05.2013

Privind aprobarea ctizatiei pe anul 2013 a orasului Busteni in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru managementul Apei Prahova”

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 29.05.2013

 

Hotarari aprilie – 2013

Hotararea nr. 042 din data de 29.04.2013

privind majorarea cotizatiei pe anul 2013 a orasului Busteni in cadrul asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Pareneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova

Hotararea nr. 043 din data de 29.04.2013

privind aprobarea ajustarii tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare incepand cu data de 1 mai 2013

Hotararea nr. 044 din data de 29.04.2013

privind aprobarea reorganizarii prin externalizarea serviciilor de amenajare si intretinere a terenurilor, spatiilor verzi si zonelor de agrement din orasul Busteni in prezent gestionate de S.C. Kalinderu Services SRL in baza Contractului de delegare a gestiunii aprobat prin HCL 19/2001

Hotararea nr. 045 din data de 29.04.2013

privind aprobarea elaborarii unui studiu de oportunitate in vederea delegarii gestiunii serviciului de transport public pe cablu si activitatilor conexe domeniului schiabil Kalinderu

Hotararea nr. 046 din data de 29.04.2013

privind dezmembrarea terenului in suprafata de 1500 m, proprietatea orasului Busteni situat in strada Splaiul Zamoreii, nr. 7G, numar cadastral 23989, in doua loturi: lot 1 – in suprafat de 1100 m si lot 2 – in suprafta de 400 mp

Hotararea nr. 047 din data de 29.04.2013

privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren situat in orasul Busteni, strada Splaiul Zamorei, nr.7G in suprafata de 1100 mp, avand numar cadastral 24148

Hotararea nr. 048 din data de 29.04.2013

privind alipirea terenului in suprafata de 116 mp, numar cadastral 23398 situat in strada Platinului, nr. 11A, proprietatea orasului Busteni cu terenul in suprafata de 154 mp, proprietatea orasului busteni, numar cadastral 24004

Hotararea nr. 049 din data de 29.04.2013

privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Primaria orasului Busteni si Asociatia Presei Sportive

Hotararea nr. 050 din data de 29.04.2013

privind aprobarea organigramei si statului de functii al S.C. Kalinderu Services SRL

Hotararea nr. 051 din data de 29.04.2013

privind aprobarea valorii estimative si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare trotuar Bulevardul Libertatii intre strazile Erou Stanica si Valea Alba, oras Busteni, judetul Prahova”

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 29.04.2013

 

Hotarari martie – 2013

Hotararea nr. 030  din data de 22.03.2013

privind aprobarea bugetului creditelor externe si interne pe anul 2013

PROCES – VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 22.03.2013

Hotararea nr. 031 din data de 30.03.2013

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013

Hotararea nr. 032 din data de 30.03.2013

privind inregistrarea Primariei orasului Busteni in Sistemul National de Plata a Taxelor si Impozitelor utilizand cardul bancar

Hotararea nr. 033 din data de 30.03.2013

privind intocmirea unui act aditional de prelungire l acontractul de comodat nr.7011/1800/2007 incheiat cu Inspectoratul de Jandarmi Judetean Prahova

Hotararea nr. 034 din data de 30.03.2013

privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a terenului in suprafata de 4.734 mp, situat in Busteni, Bulevardul Independentei nr. 2B

Hotararea nr. 035 din data de 30.03.2013

privind vanzarea imobilelor (terenuri+constructie) situate, in orasul Busteni, strada Telecabinei, nr.9E si 9D, in conformittae cu Legea 112/1995

Hotararea nr. 036 din data de 30.03.2013

privind vanzrea terenului, in suprafata de 25 mp ind 36 mp ind 120 mp, numar cadastral 20886, aferent constructiei dobandite conform Legii nr.112/1995, situat in orasul Busteni, strada Gloriei nr.2

Hotararea nr. 037 din data de 30.03.2013

privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni in suprafata de 4 mp ind din 188 mp, situat in strada Nestor Ureche, cu acces din strada Horea, nr. 8A, in temeiul art.123, alin(1)(3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotararea nr. 038 din data de 30.03.2013

privind aprobarea concesionarii terenului in suprafata de 335 mp, numar cadastral 24133, situat in strada Panduri, nr.5 fara licitatie publica, numitilor Nisiparu Steliana, Nisiparu Florin si Nisiparu George, cu plata taxei de redeventa

Hotararea nr. 039 din data de 30.03.2013

privind retragerea dreptului de folosinta gratuita, asupra terenului in suprafata de 238 mp, lot 36, strada Piatra Arsa, atribuit conform legii 15/2003, anularea contractului de dare in folosinta gratuita nr. 4684/1381/24.08.2006 si radierea din Cartea Funciara nr.5955 a localitatii Busteni a dreptului de folosinta gratuita intabulat in favoarea domnului Negotei Stefan Marian

Hotararea nr. 040 din data de 30.03.2013

privind aprobarea incheierii unei Conventii de constituire a dreptului de uz si a dreptului de servitute in favoarea S.C.Distrigaz Sud Retele si S.C. GDF Suez Energy Romania S.A.pentru instalare conducta gaze naturale, intretinere si exploatare

Hotararea nr. 041 din data de 30.03.2013

de revocare a HCL nr.202/21.11.2012 privind acordul Consiliului Local pentru amenajare intersectii in localitatea Busteni, judetul Prahova, de catre C.N.A.D.N.R S.A.

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 30.03.2013

 

Hotarari februarie – 2013

Hotararea nr. 019  din data de 28.02.2013

privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de maximum 1.369.847lei,in conformitate cu prevederile OUG nr.3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative

Hotararea nr. 020  din data de 28.02.2013

privind stabilirea functiilor publice, functiilor contractuale din cadrul Primariei orasului Busteni si a celor subordonate Consiliului Local Busteni, conform structurii organizatorice (Organigrama) sia Statului de functii

Hotararea nr. 021  din data de 28.02.2013

privind aprobarea Regulamentului de acordarea indemnizatiei pentru timpul efectiv de lucru la interventii si celelalte activitati desfasurate in afara orelor de program personalului SVSU

Hotararea nr. 022  din data de 28.02.2013

privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Busteni pentru anul 2013-2014

Hotararea nr. 023  din data de 28.02.2013

privind vanzarea terenului proprietatea privata a orasului Busteni, in suprafata de 151 mp, situat in strada Valea Cerbului, fn, nr.cad.24060, catre A.F.Purcarea Vasile Florian, in temeiul art.123, alin”(1)(3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 024  din data de 28.02.2013

privind dezmembrarea terenului in suprafata de 350 mp, proprietatea orasului Busteni, situat in strada Marasesti, nr.13D in doua loturi: ; Lot 1 in suprafata de 139 mp, lot 2 in suprafata de 211 mp

Hotararea nr. 025  din data de 28.02.2013

privind vanzarea terenurilor proprietatea privata a orasului Busteni situate in strada Marasesti, nr.13E, in suprafata de 211 mp in temeiul art.123, alin (1)(3) din legea 215/2001 a  a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 026  din data de 28.02.2013

privind diminuare pret pornire pentru scoaterea la licitatie pentru inchirierea spatiului destinat publicitatii, zona DN1, strada Telecabinei, strada Valea Alba

Hotararea nr. 027  din data de 28.02.2013

privind aprobarea schimbului de terenuri inchiriate de SC CAMONT SRL si SC MIX CHEMICAL SRL

Hotararea nr. 028  din data de 28.02.2013

privind alipirea terenului in suprafata de 425 mp situat in Zona Ceair, lot 36, numar cadastral 243, proprietatea Orasului Busteni, la terenul in suprafata de 422 mp, lot 37, proprietatea Orasului Busteni, nr.cad 243

Hotararea nr. 029  din data de 28.02.2013

privind aprobarea achizitiei de servicii juridice si de consultanta, asistenta si reprezentare pentru derularea procedurilor administrative si juridice

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 28.02.2013

 

Hotarari ianuarie – 2013

Hotararea nr. 001  din data de 07.01.2013

privind modificarea HCL 225/19.12.2012 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale si ale altor taxe asimilate acestora, pentru anul 2013

Hotararea nr. 002  din data de 07.01.2013

privind aprobarea acoperirii definitive din excendentul bugetului local a deficitului sectiunii de functionare si/sau dezvoltare aferente anului 2012

Hotararea nr. 003  din data de 07.01.2013

privind utilizarea excendentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2012

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 07.01.2013

Hotararea nr. 004 din data de 24.01.2013

privind desfasurarea pe partia Kalinderu a competitiei sportive „Cupa Mondiala de Escalada pe Gheata” in perioada 7-9 februarie 2013

Hotararea nr. 005 din data de 24.01.2013

privind aprobarea achizitiei de servicii juridice de consulatnta, asistenta si reprezentare din partea Cabinetului de avocatura „Danescu Constantin”

Hotararea nr. 006 din data de 24.01.2013

privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local conform Legiinr.416/2001

Hotararea nr. 008 din data de 24.01.2013

de aprobare a unui act aditional la Contracul de concesiune nr.14/2090/3140/07.04.2010 aprobat prin HCL nr.37/06.04.2010 privind concesionarea directa a terenului situat in strada Pescariei f.n., de catre SC GREENPRAV SRL

Hotararea nr. 009 din data de 24.01.2013

privind vanzarea prin licitatie publica a imobilului situat in Busteni, Bulevardul Libertatii, nr.211B

Hotararea nr. 010 din data de 24.01.2013

privind vanzarea imobilului (constructie si teren) situat in orasul Busteni, strada Telecabinei, nr.9E, ap.6, parter, in conformitate cu Legea 112/1995

Hotararea nr. 011 din data de 24.01.2013

privind vanzarea terenului curte in suprafata de 31 mp indivizi din 193 mp indivizi din 348 mp, numar cadastral 12018, aferent constructiei dobandite conform Legii nr.112/1995, situat in orasul Busteni, strada Palanca, nr.13B

Hotararea nr. 012 din data de 24.01.2013

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului busteni in suprafata de 28 mp, situat in strada Palanca, nr.14B, in temeiul art.123, alin (1)(3) din Legea 215/2001 a Administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 013 din data de 24.01.2013

privind dezmembrarea terenului in suprafata de 3011 mp (din act), 3012 mp din masuratori, proprietatea orasului Busteni, situate in strada Crinei, nr.18, numar cadastral 23938, in 5 loturi: lot 1-in suprafata de 985 mp, lot 2-in suprafata de 736 mp, lot 3-in suprafata de 603 mp, lot 4-in suprafata de 380 mp si lot 5-in suprafata de 308 mp

Hotararea nr. 014 din data de 24.01.2013

privind dezmembrarea terenului in suprafata de 6878 mp,proprietatea orasului Busteni, situat in strada Splaiul Zamorei, nr.7G, numar cadastral 23913, in 8 loturi: lot 1-in suprafata de 9851744 mp, lot 2-in suprafata de 283 mp, lot 3-in suprafata de 400 mp, lot 4-in suprafata de 388 mp, lot 5-in suprafata de 300 mp, lot 6-in suprafata de 1000 mp, lot 7-in suprafata de 1263 mp, lot 8-in suprafata de 1500 mp

Hotararea nr. 015 din data de 24.01.2013

privind iesirea din indiviziune asupra terenului in suprafata de 343 mp din suprafata totala de 644 mp, situat in orasul Busteni, Bulevardul Independentei, nr.59, proprietar Constantin Daniela si Oras Busteni

Hotararea nr. 016 din data de 24.01.2013

privind aprobarea concesionarii pentru constructie locuinta a terenului in suprafata de 500 mp indivizi din 985 mp, situat in strada Crinei, nr.18, fara licitatie publica, cu plata taxei de redeventa, beneficiar Toma Simona.

Hotararea nr. 017 din data de 24.01.2013

privind returul unor mijloace fixe de la SC KALINDERU SERVICES SRL catre Consiliul Local Busteni

Hotararea nr. 018 din data de 24.01.2013

privind modificarea unor tarife practicate de SC KALINDERU SERVICES SRL

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 24.01.2013

 

Hotarari noiembrie – 2012

Hotararea nr. 222  din data de 19.12.2012

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012

Hotararea nr. 223  din data de 19.12.2012

privind anularea creantelor fiscale mai mici de 40 lei aflate in sold la 31.12.2012

Hotararea nr. 224  din data de 19.12.2012

privind inventarierea materiei impozabile

Hotararea nr. 225  din data de 19.12.2012

privind stabilirea taxelor si impozitelor locale si ale altor taxe asimilate acestora pentru anul 2013

Hotararea nr. 226  din data de 19.12.2012

privind acordarea titlului de „Cetatean de Onoare” al orasului Busteni domnilor Gheorghe Meghea – Medic ortoped, doctor in Stiinte Medicale si Eduard Carol Novak – campion la ciclism la Jocurile Paralimpice de la Londra

Hotararea nr. 227  din data de 19.12.2012

privind probarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului situat in Busteni, strada Aleea  Silva, f.n.

Hotararea nr. 228  din data de 19.12.2012

privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului situat in Busteni, strada Aleea Parcului, nr.3, bl. 5

Hotararea nr. 229  din data de 19.12.2012

privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a imobilului situat in Busteni, bulevardul Libertatii, nr.151B

Hotararea nr. 230  din data de 19.12.2012

privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii a urmatoarelor terenuri situate in Busteni: strada Splaiul Zamorei, nr.7G, numar cadastral 23988, in suprafata de 1263 mp si strada Splaiul Zamorei, nr.7G, numar cadastral 23987, in suprafata de 1000 mp

Hotararea nr. 231  din data de 19.12.2012

privind iesirea din indiviziune asupra terenului in suprafata de 167 mp ind 854 mp, teren aferent constructiei situate in orasul Busteni, strada Scolii, nr.6-10, proprietar Mihaila Leonard-Liviu si oras Busteni

Hotararea nr. 232  din data de 19.12.2012

privind vanzarea terenului curte in suprafata de 200 mp ind din 854 mp, numar cadastral 1540, aferent constructiei dobandite conform Legii nr. 112/1995, situat in orasul Busteni strada Scolii, nr.8

Hotararea nr. 233  din data de 19.12.2012

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprafata de 44 mp, situat in strada Palanca, nr.26, in temeiul art. 123, alin (1)(3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 234  din data de 19.12.2012

privind dezmembrarea terenului in suprafata de 150mp, proprietatea orasului Busteni situat in strada Caraiman, nr. 33, cad 23856, in doua loturi: lot 1-in suprafta de 124 mp, lot 2-in suprafata de 26 mp si dezmembrarea terenului in suprafata de 103 mp, proprietatea orasului Busteni, situat in strada caraiman, nr.33, numar cadastral 23725, in doua loturi: lot 1-in suprafata de 84 mp si lot 2-in suprafata de 19 mp.

Hotararea nr. 235  din data de 19.12.2012

privind scoaterea la licitatie publica cu strigare pentru inchirierea  spatiului destinat publicitatii

Hotararea nr. 236  din data de 19.12.2012

privind aprobarea interdictiei de executare a bransamentelor de utilitati: apa, canalizare, energie electrica (subteran) in perioada 15 noiembrie-15 aprilie de catre persoane fizice si juridice pe raza orasului Busteni

Hotararea nr. 237  din data de 19.12.2012

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitare/inlocuire/extindere sistem public de alimentare cu apa (captare, aductiune, statii de tratare, rezervoare de inmagazinare, retele de apa, in localitatea Busteni, judetul Prahova” din cadrul proiectului ” Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 de locuitori”

Hotararea nr. 238  din data de 19.12.2012

privind aprobarea participarii in cadrul proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 de locuitori”, asigurarea cofinantarii si punerea la dispozitie a terenurilor necesare realizarii obiectivului de investitii „Reabilitare/inlocuire/extindere sistem public de alimentare cu apa (captare, aductiune, statii de tratare, rezervoare de inmagazinare, retele de apa, in localitatea Busteni, judetul Prahova”

Hotararea nr. 239  din data de 19.12.2012

privind aprobarea organizarii licitatiei publice cu preselectie pentru vanzarea de masa lemnoasa de pe suprafata de 3,29 ha teren forestier, in vederea largirii drumului forestier Zamora

Hotararea nr. 240   din data de 19.12.2012

privind aprobarea achizitiei de servicii juridice de consulatnta, asistenta s reprezentare din partea Cabinetului de avocatura „Nastase Grigore Marian”, in dosarele 8237/105/2012 si 8238/105/2012 aflate pe rolul Tribunalului Prahova.

Hotararea nr. 241  din data de 19.12.2012

privind aprobarea tarifelor practicate in sezonul 2012-2013 privind Domeniul schiabil Kalinderu

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 19.12.2012

 

Hotarari noiembrie – 2012

Hotararea nr. 200 din data de 07.11.2012

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 07.11.2012

Hotararea nr. 201 din data de 21.11.2012

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012

Hotararea nr. 202 din data de 21.11.2012

privind acordul Consiliului Local pentru amenajare intersectii in localitatea Busteni judetul Prahova de catre C.N.A.D.N.R. S.A.

Hotararea nr. 203 din data de 21.11.2012

privind aprobarea tarifelor pentru inchirierea spatiilor administrate de Centrul Cultural ,,Aurel Stroe” – Busteni

Hotararea nr. 204 din data de 21.11.2012

privind aprobarea pentru indreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 165/07.12.2011

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 21.11.2012

Hotararea nr. 205 din data de 29.11.2012

privind dezmembrarea terenului in suprafata de 18838 mp, proprietatea orasului Busteni situat in strada Slaiul Zamorei, nr.7E, cad.23875, in 2 loturi: lot 1 – in suprafata de 4928 mp si lot 2 – in suprafata de 13910 mp

Hotararea nr. 206 din data de 29.11.2012

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprfata de 41 mp, situat in strada Palanca, nr.14A, in temeiul art.123, alin. (1),(3) din Legea  215/2001 a administratiei publice locale cu modifcarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 207 din data de 29.11.2012

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprfata de 121 mp, situat in strada Zamora, nr.35, in temeiul art.123, alin. (1),(3) din Legea  215/2001 a administratiei publice locale cu modifcarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 208 din data de 29.11.2012

privind aprobarea planului dedelimitare a teenului-curte aferent constructiei dobandite conform Legii 112/1995, situat in orasul Busteni, strada Caraiman, nr.33, in suprafata  de 124 mp, numar cadastral 23925

Hotararea nr. 209 din data de 29.11.2012

privind rezilierea contractului de concesiune nr.49/2165/6009/30.12.2009

Hotararea nr. 210 din data de 29.11.2012

privind modificarea contractului de concesiune nr.82/15.03.2000, in sensul modificarii limitelor si vecinatatilor cu mentinerea suprafetei de 327,73 mp

Hotararea nr. 211 din data de 29.11.2012

privind aprobarea concesionarii terenului in suprafata de 182 mp, numar cadastral 23784, situat in strada Andrei Muresan, nr.6A, fara licitatie publica, pentru extinderea constructiei ( anexa gospodareasaca) pe terenul alaturat, la cererea numitilor Lica Petrita si Lica Bogdan,cu plata taxei de redeventa

Hotararea nr. 213 din data de 29.11.2012

privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru  anul 2013

Hotararea nr. 214 din data de 29.11.2012

privind desemnarea persoanei responsabile de implementarea Strategiei  Nationala Anticoruptie (S.N.A.) 2012-2015 la orasului Busteni

Hotararea nr. 215 din data de 29.11.2012

privind organizatia licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren situat in Busteni, strada Crinei f.n., numar cadastral 23963, in suprafata de 1042 mp

Hotararea nr. 216 din data de 29.11.2012

privind organizatia licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren situat in Busteni, strada Crinei f.n., numar cadastral 23962, in suprafata de 953 mp

Hotararea nr. 217 din data de 29.11.2012

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprfata de163 mp, situat in strada Marasesti, nr.13B, in temeiul art.123, alin. (1),(3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale cu modifcarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 218 din data de 29.11.2012

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprfata de 158 mp, situat in strada Marasesti, nr.13C, in temeiul art.123, alin. (1),(3) din Legea  215/2001 a administratiei publice locale cu modifcarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 219 din data de 29.11.2012

privind modificarea amplasamentelor, configuratiilor, a limitelor de proprietate si a suprafetelor numerelor cadastrale: 11679, 11681, 11689, conform anexei 7 la prezenta hotarare si a schitei anexe ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Hotararea nr. 220 din data de 29.11.2012

privind achizitionarea de servicii juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare a Consiliului Local, in situatii temeinic justificate in care aceste activitati nu pot fi asigurate de personalul de specialitate juridica, angajat in institutie

Hotararea nr. 221 din data de 29.11.2012

privind dezmembrarea terenului in suprafata de 5485 mp, proprietatea orasului Busteni situat in strada Codrului, nr.7A, cad.23939, in 4 loturi: lot 1-in suprafata de 2391 mp, lot 2 – in suprafata de 23991 mp, lot 3 – in suprafata de 625 mp, lot 4 – in suprafata de 432 mp

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 29.11.2012

 

Hotarari octombrie – 2012

Hotararea nr. 184 din data de 29.10.2012

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012

Hotararea nr. 185 din data de 29.10.2012

privind alipirea terenului in suprafata de 266 mp situat in strada Zambilelor, fn, lot 6, numar cadastral 22204 la terenul in suprafata de 290 mp situat in strada Zambilelor, lot 5, numar cadastral 23603, terenuri proprietatea Orasului Busteni si concesionate numitului Sterian Ion

Hotararea nr. 186 din data de 29.10.2012

privind aprobarea planului de delimitare a terenului-curte aferent constructiei dobandite conform Legii 112/1995, situat in orasl Busteni, strada Caraiman, nr.33, in suprafata de 84 mp, numar cadastral 23923.

Hotararea nr. 187 din data de 29.10.2012

de revocare a H.C.L. nr. 91/31.05.2012 privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a unor terenuri, precum si rapoartele de evaluare intocmite de evaluator autorizat

Hotararea nr. 188 din data de 29.10.2012

de revocare a H.C.L. nr. 100/21.06.2012 privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a terenului situat in Busteni, strada Caporal Musat, nr. 18E in suprafata de 20 mp., cu numar cadastral 23747, precum si raportul de evaluare intocmit de evaluator autorizat

Hotararea nr. 189 din data de 29.10.2012

privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 103/21.06.2012, privind vanzarea unor terenuri aflate in domeniul privat al orasului Busteni, in temeiul art. 123 (1) (3) din Legea nr. 215/2001

Hotararea nr. 190 din data de 29.10.2012

privind revocarea punctelor 2, 7 si 9 din anexa la H.C.L. nr. 111/10.07.2012 privind vanzarea terenurilor ocupate de constructii, situate in orasul Busteni

Hotararea nr. 191 din data de 29.10.2012

de revocare a punctelor nr. 1 si 6 din anexa la H.C.L. nr. 152/30.08.2012 privind vanzarea unor terenuri ocupate de constructii, situate in orasul Busteni

Hotararea nr. 192 din data de 29.10.2012

de revocare a H.C.L. nr. 157/30.08.2012 privind amplasarea constructiei zoopastorale P+E+M-Golul Alpin Zamora

Hotararea nr. 193 din data de 29.10.2012

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprafata de 20 mp. situat in str. Caporal Musat  nr. 18E, in temeiul art. 123 alin. (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 194 din data de 29.10.2012

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprafata de 14 mp. situat in str. Scolii nr. 4, in temeiul art. 123 alin. (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 195 din data de 29.10.2012

de completare a H.C.L.  nr. 84/21.05.2012 privind aprobarea bilantului economic pe anul 2011 al S.C. Kalinderu Services S.R.L.

Hotararea nr. 196 din data de 29.10.2012

privind darea in compensare a unui teren in suprafata de 2035 mp situat in Busteni, strada Codrului, nr.7A, catre numitii Dumitru Ion si Elena.

Hotararea nr. 197 din data de 29.10.2012

privind modificarea si completarea pozitiei 120, anexa 4A din HCL 50/2011 in sensul modificarii suprafetei imobilului (teren) situat in strada Crinei, nr.18, tarlaua 9, parcela1079, de la suprafata de 260mp la suprafata de 3011 mp, in vederea intabularii si inscrierii in Cartea Funciara.

Hotararea nr. 198 din data de 29.10.2012

privind aprobarea incheierii unei Conventii de constituire a dreptului de uz si a dreptului de servitute in favoarea S.C. Distrigaz Sud Retele si S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A., pentru instalare conducta gaze naturale, intretinere si exploatare

Hotararea nr. 199 din data de 29.10.2012

privind aprobarea Contractului de parteneriat intre Clubul Alpin Roman, Consiliul Local Busteni si Federatia Romana de Alpinism si Escalada

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 29.10.2012

 

Hotarari septembrie – 2012

Hotararea nr. 159 din data de 17.09.2012

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012

Hotararea nr. 160 din data de 17.09.2012

privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor ANL destinate inchirierii in orasul Busteni

Hotararea nr. 161 din data de 17.09.2012

privind aprobarea rapoartelor de evaluare a locuintelor din domeniul privat al orasului Busteni , in vederea vanzarii in conformitate cu L 112/1995

Hotararea nr. 162 din data de 17.09.2012

privind modificarea art. 1 din H.C.L. 139/27.07.2012 privind desemnarea a doi reprezentanti din partea Consiliului Local Busteni in Consiliul de Administratie al Sanatoriului Balneoclimateric de Copii Busteni

Hotararea nr. 163 din data de 17.09.2012

privind aprobarea caietului de sarcini pentru licitatia publica cu strigare organizata in vederea inchirierii spatiului destinat publicitatii

Hotararea nr. 164 din data de 17.09.2012

privind aprobarea PUG pentru terenul din Bulevardul Libertatii, nr. 90

Hotararea nr. 165 din data de 17.09.2012

privind rezilierea HCL nr.90/31.05.2012 privind imputernicirea Primarului orasului Busteni pentru incheierea de acte aditionale la contractele de concesiune atribuite pentru constructia de locuinte si alte constructii asimilate acestora

Hotararea nr. 166 din data de 17.09.2012

privind reactualizarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu de specialitate al Primariei oras Busteni

Hotararea nr. 167 din data de 17.09.2012

privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren situat in orasul Busteni, strada Crinei, nr.25, nr.cadastral 23829, in suprafata de 1500 mp

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI IN DATA DE 17.09.2012

Hotararea nr. 168 din data de 28.09.2012

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012

Hotararea nr. 169 din data de 28.09.2012

privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice ocuparii postului de administrator public in cadrul aparatului propriu al primarului

Hotararea nr. 170 din data de 28.09.2012

de modificare a art. 1din H.C.L. nr. 140/27.07.2012 privind desemnarea a trei reprezentanti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ,,Regina Elisabeta”, orasul Busteni

Hotararea nr. 171 din data de 28.09.2012

privind aprobarea numirii reprezentantilor Consiliului Local Busteni in consiliile de administratie ale instiutiilor publice si asociatiilor de interes local

Hotararea nr. 172 din data de 28.09.2012

privind aprobarea vanzarii terenului situat in orasul Busteni, strada Piatra Arsa, nr. 54A, in suprafata de 210 mp. cu numar cadastral 2807, CF 2814/S, atribuit conform Legii 15/2003

Hotararea nr. 173 din data de 28.09.2012

privind aprobarea vanzarii terenului situat in orasul Busteni, strada Valea Alba, nr. 65A, in suprafata de 300 mp. cu numar cadastral 10571, CF 6047, atribuit conform Legii 15/2003

Hotararea nr. 174 din data de 28.09.2012

privind vanzarea terenului curte in suprafata de 233 mp, ind.din 422 mp, ind. din 794 mp cu nr. cadastral 2116, aferent constructiei dobandite conform Legii nr. 112/1995, situat in orasul Busteni, Bd.Libertatii nr.195

Hotararea nr. 175 din data de 28.09.2012

privind vanzarea terenului curte in suprafata de 132 mp, ind.din 573 mp, cu nr. cadastral 23742, CF 23742 aferent constructiei dobandite conform Legii nr. 112/1995, situat in orasul Busteni, Bd. Libertatii nr. 184

Hotararea nr. 176 din data de 28.09.2012

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprafata de 150 mp. situat in Busteni str. Prahovei nr. 3, in temeiul art. 123 alin. (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 177 din data de 28.09.2012

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni in suprafata de 1409 mp. situat in Busteni str. Piatra Arsa nr. 1H, in temeiul art. 123 alin. (1) (3) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 178 din data de 28.09.2012

privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si functionarea Cimitirului uman al orasului Busteni administrat de Consiliul Local, situat in str. Caraiman nr.45

Hotararea nr. 179 din data de 28.09.2012

de revocare a H.C.L. nr. 125/27.07.2012 privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a terenului situat in Busteni, str. Aleea Parcului nr. 8A in suprafata de 8 mp. cu numar cadastral 23788, precum si raportul de evaluare intocmit de evaluator autorizat

Hotararea nr. 180 din data de 28.09.2012

privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica, cu plata taxei de redeventa a terenului situat in orasul Busteni str. Aleea Parcului nr. 8A, cu numar cadastral 23788

Hotararea nr. 181 din data de 28.09.2012

privind acordul Consiliului Local de infratire a orasului Busteni – Romania cu orasul Cricova – Republica Moldova

Hotararea nr. 182 din data de 28.09.2012

de revocare a H.C.L. nr. 115/10.07.2012 privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a terenului situat in Busteni, strada Andrei Muresan, nr. 6A in suprafata de 182 mp., cu numar cadastral 23784, precum si raportul de evaluare intocmit de evaluator autorizat

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 28.09.2012

 

Hotarari iulie – 2012

Hotararea nr. 145 din data de 02.08.2012

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012

Hotararea nr. 146 din data de 02.08.2012

privind scoaterea la licitatie publica cu strigare pentru inchirierea spatiului destinat publicitatii

Hotararea nr. 147 din data de 02.08.2012

privind aprobarea Consiliul Local Busteni a achizitionarii de catre Orasul Busteni a unui teren cu vegetatie forestiera in suprafata de 32.921 mp. (3,3221 ha.) situat in extravilan – padurea Zamora – proprietatea S.C. ZAMORA ESTATE S.R.L.

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 02.08.2012

Hotararea nr. 148 din data de 30.08.2012

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012

Hotararea nr. 149 din data de 30.08.2012

privind aprobarea, in forma finala, a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii in orasul Busteni

Hotararea nr. 150 din data de 30.08.2012

privind aprobarea procesului verbal nr. 8268/22.08.2012 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor construite  prin ANL pentru tineri, destinate inchirierii in orasul Busteni

Hotararea nr. 151 din data de 30.08.2012

privind aprobarea listei de prioritati pentru acordarea   locuintelor ANL pentru tineri, destinate inchirierii in orasul Busteni

Hotararea nr. 152 din data de 30.08.2012

privind vanzarea unor terenuri ocupate de constructii, situate in orasul Busteni

Hotararea nr. 153 din data de 30.08.2012

privind stabilirea functiilor publice, functiilor contractuale din cadrul Primariei orasului Busteni si a celor subordonate Consiliului Local Busteni, conform structurii organizatorice (Organigrama) si a Statului de functii

Hotararea nr. 154 din data de 30.08.2012

privind aprobarea valorii devizului general de investitii si a indicatorilor tehnico-economici ai strudiului de fezabilitate „Modernizare strazi: 13 Septembrie, Licurici, 30 Decembrie, George Enescu, Zorilor, Primaverii, Splaiul Zamorei, Zamora Noua, Grivitei, Mihai Eminescu”

Hotararea nr. 155 din data de 30.08.2012

privind aprobarea aderarii Orasului Busteni la ASOCIATIA ORASELOR DIN ROMANIA (AOR) si plata cotizatiei catre aceasta

Hotararea nr. 156 din data de 30.08.2012

privind modificarea art. 1 punctul 3 din H.C.L. nr. 58/30.03.2012

Hotararea nr. 157 din data de 30.08.2012

privind amplasarea constructiei zoopastorale P+E+M-Golul Alpin Zamora

Hotararea nr. 158 din data de 30.08.2012

privind completarea si modificarea H.C.L. nr. 152/24.11.2011 pentru aderarea orasului Busteni in calitate de membru la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,Polul de crestere Ploiesti – Prahova”

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 30.08.2012

 

Hotarari iulie – 2012

Hotararea nr. 110 din data de 10.07.2012

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012

Hotararea nr. 111 din data de 10.07.2012

privind vanzarea unor terenuri ocupate de constructii, situate in orasul Busteni

Hotararea nr. 112 din data de 10.07.2012

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al orasului Busteni

Hotararea nr. 113 din data de 10.07.2012

privind modificarea art.1 din HCL nr.147/31.10.2011, in sensul ca suprafata totala a terenului situat in strada Sirenei, nr.17 este de 746 mp si nu de 693 mp, conform numarului cadastral 21860

Hotararea nr. 114 din data de 10.07.2012

privind reaprobarea planului de delimitare a terenului-curte aferent constructiei dobandite conform Legii 112/1995, situat in orasul Busteni, B-dul Libertatii, nr.246 in suprafata de 1152 mp, numar cadastral 23667, CF 23667

Hotararea nr. 115 din data de 10.07.2012

privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a terenului situat in orasul Busteni, strada Andei Muresanu, nr. 6A in suprafata de 182 mp, cu numar cadastral 23784, precum si raportul de evaluare intocmit de evaluator autorizat

Hotararea nr. 116 din data de 10.07.2012

privind modificarea comisiei de analiza a dosarelor depuse in cederea repartizarii unei locuinte ANL

Hotararea nr. 117 din data de 10.07.2012

privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii in orasul Busteni

Hotararea nr. 118 din data de 10.07.2012

pribind imputernicirea executivului Primariei orasului Busteni pentru a promova in instanta actiuni pentru constatarea caducitatii Contractului de Asociere in Participatiune nr. 1629/13.03.2000 incheiat de Consiliul Local al orasului Busteni cu S.C. OMU BUSTENI si Contractul de Asociere in Participatiune nr. 1630/15.03.2000 incheiat de Consiliul Local al orasului Busteni cu S.C. TELEBUSTENI 2000 SRL

Hotararea nr. 119 din data de 10.07.2012

privind actualizarea datelor tehnice in vederea rectificarii cartilor funciare cu nr. 8527, 8522, 8563, deschise pentru imobilele proprietatea orasului Busteni, situate in strada Prieteniei, nr.7, 9A si 11

Hotararea nr. 120 din data de 10.07.2012

privind aprobarea investitiei si valoarea estimativa ”  DESFIINTARE CLADIRE POST TRAFO-strada Grivitei f.n

Hotararea nr. 121 din data de 10.07.2012

privind desfiintarea unitatii Camin pentru Persoane Varstnice Busteni

Hotararea nr. 122 din data de 10.07.2012

privind acceptul Consiliului Local Busteni pentru executarea unei lucrari deracordare LES 20 KV pentru ” Statia de coegenerare cu biomasa lemnoasa pentru furnizare de caldura si energie electrica (CHP) in localitatea Busteni

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 10.07.2012

Hotararea nr. 123 din data de 27.07.2012

privind atestarea regimului juridic al terenurilor aferente captarilor si aductiunilor

Hotararea nr. 124 din data de 27.07.2012

privind reaprobarea planului de delimitare a terenului-curte aferent constructiei dobandite conform Legii 112/1995, situat in orasul Busteni, Bulevardul Libertatii, nr.195 in suprafata de 32 mp ind 493 mp, numar cadastral 2116, CF 2916

Hotararea nr. 125 din data de 27.07.2012

privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a terenului situat in Busteni, strada Aleea Parcului, nr. 8A, in suprafata de 8 mp, cu numar cadastral 23788, precum si raportul de evaluare intocmit de evaluator autorizat

Hotararea nr. 126 din data de 27.07.2012

privind aprobarea caietului de sarcini si a raportului de evaluare pentru vanzarea prin licitatie publica a imobilului situat in Busteni, str. Aleea Silva fn.

Hotararea nr. 127 din data de 27.07.2012

privind aprobarea caietului de sarcini si a raportului de evaluare pentru vanzarea prin licitatie publica a imobilului situat in Busteni, str. Aleea Parcului nr.3

Hotararea nr. 128 din data de 27.07.2012

privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a terenului in suprafata de 4.734 mp, situat in Busteni, bd.Independentei nr. 2B

Hotararea nr. 129 din data de 27.07.2012

privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a imobilului situat in Busteni, bd.Libertatii nr. 151B

Hotararea nr. 130 din data de 27.07.2012

privind aprobarea valorii estimative si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Retele de apa si canalizare pentru modernizarea strazilor Mihai Eminescu, Grivitei, fdt.Casin, fdt.Soimului, Splaiul Zamorei – strazi adiacente si colector de evacuare a apelor menajere din cartier Zamora.

Hotararea nr. 131 din data de 27.07.2012

Privind aprobarea depunerii cererii de finantare pentru proiectul “CONSTRUIRE CENTRUL NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA BUSTENI”

Hotararea nr. 132 din data de 27.07.2012

privind desemnarea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Busteni

Hotararea nr. 133 din data de 27.07.2012

privind desemnarea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local oras Busteni in Adunarea Generala a Actionarilor – S.C. Hidro Prahova S.A. – Ploiesti

Hotararea nr. 134 din data de 27.07.2012

privind aprobarea numirii reprezentantilor Consiliului Local Busteni in consiliile de administratie ale instiutiilor publice de interes local

Hotararea nr. 135 din data de 27.07.2012

privind componenta Biroului Clubului Sportiv ,,Caraimanul” Busteni

Hotararea nr. 136 din data de 27.07.2012

pentru modificarea art. 2 alin. 1 din  H.C.L. nr. 12/09.02.2011 privind concesionarea prin licitatie publica a Serviciului de gestionare a animalelor fara stapan de pe raza orasului Busteni

Hotararea nr. 137 din data de 27.07.2012

privind desemnarea unui numar de doi reprezentanti din partea Consiliului Local oras Busteni, care sa faca parte din Comisia pentru atribuirea de terenuri conform Legii 15/2003

Hotararea nr. 138 din data de 27.07.2012

pentru modificarea art. 1 alin (2) din H.C.L. 10/09.02.2011 privind organizarea si functionarea comisiei locale de ordine publica

Hotararea nr. 139 din data de 27.07.2012

privind desemnarea a doi reprezentanti din partea Consiliului Local Busteni  in Consiliul de Administratie al Sanatoriului Balneoclimateric de Copii Busteni

Hotararea nr. 140 din data de 27.07.2012

privind desemnarea a trei reprezentanti in Consiliul de Administratie al Scolii cu clasele I-VIII ,,Regina Elisabeta” Poiana Tapului

Hotararea nr. 141 din data de 27.07.2012

privind desemnarea a trei reprezentanti in Consiliul de administratie al Colegiul ,,Ion Kalinderu”

Hotararea nr. 142 din data de 27.07.2012

privind desemnarea a trei reprezentanti in Consiliul de Administratie al Scolii cu clasele I-VIII ,,Nestor Urechia” Busteni

Hotararea nr. 143 din data de 27.07.2012

privind constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de acordare a locuintelor sociale

Hotararea nr. 144 din data de 27.07.2012

privind  aprobarea Regulamentului referitor la organizarea, autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate de pe raza orasului Busteni

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 27.07.2012

 

Hotarari iunie – 2012

Hotararea nr. 96 din data de 11.06.2012

privind conferirea titlului de ” Cetatean de Onoare” al orasului busteni domnilor Gabriel Croitoru, Vasile Seicaru si Ionut Iftimoaieprivind

Hotararea nr. 97 din data de 11.06.2012

rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012

Hotararea nr. 98 din data de  21.06.2012

privind aprobarea trecerii unor terenuri  din domeniul privat in domeniul public al orasului Busteni

Hotararea nr. 99 din data de 21.06.2012

privind aprobarea planului de delimitare a trenului-curte aferent constructiei dobandite conform Legii 112/1995

Hotararea nr. 100 din data de 21.06.2012

privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a terenului situat in orasul Busteni, strada Caporal Musat, nr.18E, in suprafata de 20 mp, cu numar cadastral 23747, precum si raportul de evaluare intocmit de evaluator autorizat

Hotararea nr. 101 din data de 21.06.2012

privind vanzarea terenurilor ocupate de constructii, situate in oarsul Busteni, Gol Alpin Zamora, in suprafata de 255 mp, numar cadastral 23401 si 228 mp cu numar cadastral 23402

Hotararea nr. 102 din data de 21.06.2012

privind reaprobarea planului de delimitare a terenului-curte, situat in Bulevardul Libertatii, nr.195 in suprafata de 233 mp individ din 493 mp, avand numar cadastral 2116, ce este aferent constructiei dobandite conform Legii 112/1995

Hotararea nr. 103 din data de 21.06.2012

proiect de hotarare privind vanzarea unor terenuri aflate in domeniul privat al orasului Busteni, in temeiul art. 123 (3) din Legea nr. 215/2001

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 21.06.2012

Hotararea nr. 104 din data de 27.06.2012

privind alegerea membrilor comisiei de validare

Hotararea nr. 105 din data de 27.06.2012

privind validarea alegerii consilierilor

Hotararea nr. 106 din data de 27.06.2012

privind declararea consiliului ca legal constituit

Hotararea nr. 107 din data de 27.06.2012

privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr. 108 din data de 27.06.2012

privind alegerea viceprimarului orasului Busteni

Hotararea nr. 109 din data de 27.06.2012

privind stabilirea numarului de comisii si alegerea acestora la Consiliul Local oras Busteni

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 31.05.2012

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 11.06.2012

 

Hotarari mai – 2012

Hotararea nr. 68 din data de  04.05.2012

prin care se ia act de incetarea de drept a unui mandat de consilier local si declararea vacantarii locului de consilier local

Hotararea nr. 69 din data de 04.05.2012

privind inlocuirea d-lui. consilier Toma Emil din comisiile aprobate prin H.C.L. nr. 36/15.02.2012 si H.C.L. nr. 59/30.03.2012

Hotararea nr. 70 din data de 04.05.2012

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012

Hotararea nr. 71 din data de 04.05.2012

privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii

Hotararea nr. 72 din data de 04.05.2012

pentru aprobarea cuantumului maxim si a conditiilor de acordare a prestatiilor materiale si financiare exceptionale prevazute de Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

Hotararea nr. 73 din data de 04.05.2012

privind avizul de oportunitate pentru intocmire documentatie ,,Plan Urbanistic Zonal – Modificare regim de inaltime si definire regim de aliniere pentru amplasare centru de perfectionare, alimentatie publica si unitati de cazare pentru salariatii Companiei Nationale Loteria Romana S.A.” – str. Traian Vuia, nr. 14. Beneficiar: Compania Nationala Loteria Romana S.A.

Hotararea nr. 74 din data de 04.05.2012

privind dezmembrarea terenului situat in orasul Busteni, strada Prahovei, nr.3 in suprafata de 467 mp, cu numar cadastral 22326 in doua loturi:lot 1-317 mp, lot 2-150 mp

Hotararea nr. 75 din data de 04.05.2012

privind anularea Contractului de Asociere in Participatiune nr.5738/01.09.1999 incheiat cu S.C. Lukoil Romania SRL, pentru realizarea obiectivului ” Proiectarea, construirea si exploatarea unei benzinarii”

Hotararea nr. 76 din data de 04.05.2012

privind vanzarea terenului situat in orasul Busteni, Bulevardul Indeoendentei (DN1), in suprafata de 2398.02 mp,  ocupat de constructie.

Hotararea nr. 77 din data de 04.05.2012

privind completarea art. 1 pct. 6 din Anexa 1 din H.C.L. nr. 150/24.11.2011 de stabilire a impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, pentru anul 2012

Hotararea nr. 78 din data de 04.05.2012

privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui terenn situat in orasul Busteni, strada Crinei fn, in suprafata de 1500 mp.

Hotararea nr. 79 din data de 04.05.2012

privind aprobarea cotizatiei pe anul 2012 a orasului Busteni in cadrul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul salubrizare ,,Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor – Prahova”

Hotararea nr. 80 din data de 04.05.2012

privind completarea art. 5 din H.C.L. nr. 60/30.03.2012 privind aprobarea contractarii unui credit suport in valoare de 8.496.120,38 ron – pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile

Hotararea nr. 81 din data de  21.05.2012

privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica  a spatiilor apartinand domeniului privat al Consiliului Local oras Busteni, situate in str. Aleea Parcului nr. 3, bl. 5 si Aleea Silva fn ( foste centrale termice)

Hotararea nr. 82 din data de 21.05.2012

privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica  a spatiilor apartinand domeniului privat al Consiliului Local oras Busteni, situate in str. Aleea Parcului nr. 3, bl. 5 si Aleea Silva fn ( foste centrale termice)

Hotararea nr. 83 din data de 21.05.2012

de modificare, completare si reeditare a H.C.L. nr. 63/30.03.2012 privind  aprobarea dezmembrarii terenului in suprafata de 68.200 mp. proprietatea orasului Busteni situat in extravilanul Comunei Pungesti, Punct “Arbori”, Tarlaua 4, Parcela 26/2, judetul Vaslui, cu numar cadastral 70148, intabulat in CF 70148 UAT Pungesti, in doua loturi: lot 1 – 49.200 mp. si lot 2 – 19.000 mp.

Hotararea nr. 84 din data de 21.05.2012

privind aprobarea bilantului economic pe anul 2011 al S.C. Kalinderu Services S.R.L.

Hotaraea nr. 85 din data de 21.05.2012

privind vanzarea pavelelor autoblocante rezultate in urma inlocuirii acestora

Hotararea nr. 86 din data de 21.05.2012

privind alipirea terenurilor in suprafata de: 37 mp situati in strada Palanca nr. 9A, nr.cad 23641 si 10 mp situati in strada Palanca fn, nr.cad 23352 la terenul in suprafata de 294 mp situat in strada Palanca nr. 9B, nr.cad.21609 atribuit in folosinta gratuita in baza Legii nr.15/2003 numitei Toncu Ciuperca Claudia

Hotararea nr. 87 din data de 31.05.2012

de revocare a anexei pct. 2 – 11 la H.C.L. nr. 52/30.03.2012 privind aprobarea rapoartelor de evaluare a terenurilor, intocmite de catre expert in vederea transformarii contractelor de concesiune in contracte de vanzare – cumparare

Hotararea nr. 88din data de 31.05.201

de revocare a H.C.L. nr. 56/30.03.2012 privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a unor terenuri, precum si rapoartele de evaluare intocmite de evaluator autorizat

Hotararea nr. 89 din data de 31.05.2012

privind revocarea H.C.L. nr. 62/30.03.2012 de modificare si completare H.C.L. nr. 132/29.09.2011

Hotararea nr. 90 din data de 31.05.2012

privind imputernicirea Primarului orasului Busteni pentru incheierea de acte aditionale la contractele de concesiune atribuite pentru constructia de locuinte si alte constructii asimilate acestora

Hotararea nr. 91 din data de 31.05.2012

privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a unor terenuri, precum si rapoartele de evaluare intocmite de evaluator autorizat

Hotararea nr.92 din data de 31.05.2012

privind vanzarea terenului ocupat de constructie, situat in orasul Busteni, strada Valea Cerbului, nr.7, in suprafata de 49 mp avand numar cadastral 11876

Hotararea nr. 93 din data de 31.05.2012

privind aprobarea vanzarii terenului situat in oarsul Busteni, strada palanca, nr.9B, in suprafata de 341 mp cu numar cadastral 23693, atribuit conform Legii 15/2003

Hotararea nr. 94 din data de 31.05.2012

privind aprobarea Contractului de parteneriat intre Consiliul local Busteni si Radio Romania Regional – Bucuresti FM

Hotararea nr. 95 din data de 31.05.2012

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 30.03.2012

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 11.04.2012

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 04.05.2012

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 21.05.2012

 

Hotarari aprilie – 2011

Hotararea nr. 065 din data de 11.04.2012

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012

Hotararea nr. 066 din data de 11.04.2012

privind aprobarea participarii in cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a statiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”, asigurarea cofinantarii si punerea la dispozitie a terenurilor necesare  realizarii obiectivului de investiţii “Reabilitare/înlocuire/extindere sistem public de alimentare cu apă (captare, aducţiune, staţii de tratare, rezervoare de înmagazinare, reţele de apă), în localitatea Buşteni”

Hotararea nr. 067 din data de 11.04.2012

privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitare/înlocuire/extindere sistem public de alimentare cu apă (captare, aducţiune, staţii de tratare, rezervoare de înmagazinare, reţele de apă), în localitatea Buşteni”din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 11.04.2012

 

Hotarari martie – 2012

Hotararea nr. 40 din data de  09.03.2012

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 09.03.2012

Hotararea nr. 41 din data de 30.03.2012 – anulata

Hotararea nr. 42 din data de 30.03.2012 – anulata

Hotararea nr. 43 din data de 30.03.2012

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru un numar de 31 de blocuri cuprimse in Programul local privind cresterea performantei energetice

Hotararea nr. 44 din data de 30.03.2012

privind aprobarea valorii estimative si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” Retea de apa si canalizare pentru modernizarea strazilor 13 Septembrie, Licurici, 30 Decembrie, George Enescu, Zorilor, Primaverii, Splaiul Zamorei, Zamora Noua – oras Busteni”

Hotararea nr. 45 din data de 30.03.2012

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012

Hotararea nr. 46 din data de 30.03.2012

privind aprobarea caietelor de sarcini pentru inchiriere teren destinat construirii unui spatiu comercial

Hotararea nr. 47 din data de 30.03.2012

privind constituirea comisiei de analiza a dosarelor depuse in vederea repartizarii unei locuinte ANL

Hotararea nr. 48 din data de 30.03.2012

privind aprobarea raportului de evaluare a locuintei apartinand domeniul privat al orasului Busteni , in vederea vanzarii in conformitate cu Legea 112/1995

Hotararea nr. 49 din data de 30.03.2012

privind completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Busteni cu imobilul “Camin de nefamilisti” situat in str. Aleea Panselelor nr.5

Hotararea nr. 50 din data de 30.03.2012

privind aprobarea trecerii imobilului situat in Busteni Bd. Libertatii nr.211 B din domeniul public in domeniul privat

Hotararea nr. 51 din data de 30.03.2012

privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii tunelului situat in Bulevardul Libertatii, nr.21B, in suprafata de 239 mp

Hotararea nr. 52 din data de 30.03.2012

privind aprobarea rapoartelor de evaluare a terenurilor, intocmite de catre expert in vederea transformarii contractelor de concesiune in contracte de vanzare-cumparare

Hotararea nr. 53 din data de 30.03.2012

privind dezmembrarea terenului situat in orasul Busteni, strada Crinei, fn, in suprafata de 2000 mp cu numar cadastral provizoriu 22162, in doua loturi: lot I-500mp, lot II-1500 mp, a terenului situat in strada Matei Basarab, fn,tarlalele 7;14;10, parcelele 78,142,1111,1105,1109,1114, cu numar cadastral provizoriu 2484 in doua loturi: lot I-80381 mp, lot II-500 mp si a terenului situat in strada Brumarelelor, nr.8, in suprafata de 3987 mp cu numar cadastral provizoriu 23576 in 5 loturi:lot I-1186 mp, lot II-493 mp, lot III-1818 mp.lot IV-83 mp, lot V-407 mp

Hotararea nr. 54 din data de 30.03.2012

privind vanzarea terenului situat in orasul busteni, strada Palanca, fn, in suprafata de 92 mp, ocupat de constructie

Hotararea nr. 55 din data de 30.03.2012

privind radierea dreptului de folosinta a terenului inscris in cartea funciara nr.5408, numar cadastral 10226, situat in orasul Busteni, strada Palanca, lot 13, atribuit in folosinta gratuita domnului Stanciu Mihai Victor

Hotararea nr. 56 din data de 30.03.2012

privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a unor terenuri, precum si rapoartele de evaluare intocmite de evaluator autorizat

Hotararea nr. 57 din data de 30.03.2012

privind anularea poz. 1 din anexa 1 la H.C.L. nr. 155/24.11.2011

Hotararea nr. 58 din data de 30.03.2012

de modificare a art. 1 din H.C.L. nr. 8/26.01.2012 privind organizarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Busteni pentru anul scolar 2012 – 2013

Hotararea nr. 59 din data de 30.03.2012

privind constituirea comisiei comunitare consultative la nivelul orasului Busteni, avand drept scop garantarea si promovarea respectarii drepturilor copilului

Hotararea nr. 60 din data de 30.03.2012

privind aprobarea contractarii unui credit suport in valoare de 8.496.120,38 ron-pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile

Hotararea nr. 61 din data de 30.03.2012

privind aprobarea activitatii de picnic pe domeniul public al orasului Busteni

Hotararea nr. 62 din data de 30.03.2012

privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 132/29.09.2011

Hotararea nr. 63 din data de 30.03.2012

privind  aprobarea dezmembrarii terenului in suprafata de 68.200 mp. proprietatea orasului Busteni situat in extravilanul Comunei Pungesti, Punct “Arbori”, Tarlaua 4, Parcela 26/2, judetul Vaslui, cu numar cadastral 70148, intabulat in CF 70148 UAT Pungesti, in doua loturi: lot 1 – 19.000 mp. si lot 2 – 49.200 mp.

Hotararea nr. 64 din data de 30.03.2012

privind modificarea suprafetei terenului aferent constructiilor situate in orasul Busteni, strada Mihai Eminescu, nr.11 (actual 9B), proprietate piblica a orasului Busteni, de la suprafata de 8000 mp la suprafata de 2916 mp

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 30.03.2012

 

Hotarari februarie – 2012

Hotararea nr. 27 din data de  01.02.2012

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012

Hotararea nr. 28 din data de  01.02.2012

privind stabilirea functiilor publice, functiilor contractuale din cadrul Primariei orasului Busteni conform structurii organizatorice (Organigrama) si a Statului de functii

Hotararea nr. 29 din data de  01.02.2012

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Prahova”, a principalilor indicatori tehnico-economici precum si a documentelor impuse de Ghidul Solicitantului în vederea accesării fondurilor nerambursabile pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova”

Hotararea nr. 30 din data de  01.02.2012

privind aprobarea tarifelor in vederea campaniei de promovare a brandului turistic al Romaniei cu ocazia desfasurarii Cupei Mondiale de escalada pe gheata care va avea loc in perioada 08 – 12 februarie 2012 la baza Partiei Kalinderu din Busteni, organizata de Primaria oras Busteni

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 01.02.2012

Hotararea nr. 31 din data de 15.02.2012

privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a unui teren, precum si raportul de evaluare intocmit de evaluator autorizat

Hotararea nr. 32 din data de 15.02.2012

privind acordarea unui sprijin financiar, din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local, pe anul 2012 – pentru ajutorarea sinistratilor

Hotararea nr. 33 din data de 15.02.2012

Privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a unui teren, precum si raportul de evaluare intocmit de evaluator autorizat

Hotararea nr. 34 din data de 15.02.2012

privind aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de Aur” prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor din orasul Busteni care aniverseaza 50 de ani de casatorie neintrerupta si persoanelor vaduve care ar fi implinit 50 de ani si peste 50 de ani de de casatorie.

Hotararea nr. 35 din data de 15.02.2012

privind modificarea limitei si suprafetei imobilului – teren situat in Busteni, strada Paltinului, nr. 11A

Hotararea nr. 36 din data de 15.02.2012

privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea inchirierii unui teren situat in Busteni, strada Paltinului, nr. 11A, in suprafata de 221 mp.

Hotararea nr. 37 din data de 15.02.2012

de modificare a art. 1 al H.C.L. nr. 151/22.12.2010 privind atribuirea terenului in suprafata de 3.000 mp. situat pe platoul Bucegi, Arhiepiscopiei Bucurestilor pentru ridicarea unui schit cu hramul Nasterii Domnului

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 15.02.2012

Hotararea nr. 38 din data de 23.02.2012

privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre Orasul Busteni si S.C. OMNIMPEX HARTIA S.A. pentru garantarea furnizarii  unei cantitati de 50 litri/secunda apa pentru potabilizare in punctul Bazin Fierastrau, pe o perioada de 49 de ani

Hotararea nr. 39 din data de 23.02.2012

privind rectificarea fondului de rulment pe anul 2012

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 23.02.2012

 

Hotarari ianuarie – 2012

Hotararea nr. 1 din data de  09.01.2012

privind aprobarea acoperirii definitive din excendentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare aferenta anului 2011

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 09.01.2012

Hotararea nr.2 din data de 26.01.2012

de revocare a H.C.L. nr. 114/11.08.2011 privind aprobarea de catre Consiliul Local Busteni a achizitionarii de catre Orasul Busteni a unui teren cu vegetatie forestiera in suprafata de 64.634 mp. (6,4634 ha.) situat in extravilan – padurea Zamora – proprietatea S.C. Zamora Estate S.R.L.

Hotararea nr.3 din data de 26.01.2012

privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 115/11.08.2011 privind aprobarea de catre Consiliul Local Busteni a achizitionarii de catre Orasul Busteni a unui teren cu vegetatie forestiera in suprafata de 35.362 mp. (3,5362 ha.) situat in extravilan – padurea Zamora – proprietatea S.C. Zamora Estate S.R.L.

Hotararea nr.4 din data de 26.01.2012

de aprobare a unui act aditional la Contractul de concesiune nr. 14/2090/3140/07.04.2010 aprobat prin H.C.L. nr. 37/06.04.2010

privind  concesionarea directa a terenului situat in str. Pescariei f.n., de catre S.C. GREENPRAV S.R.L.

Hotararea nr.5 din data de 26.01.2012

de aprobare a regulamentului pentru instituirea taxei privind exploatare masa lemnoasa cuprinsa la poz. 9 anexa 12 la H.C.L. nr. 150/24.11.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, pentru anul 2012.

Hotararea nr.6 din data de 26.01.2012

privind revocarea H.C.L. nr. 141 si 142/31.10.2011

Hotararea nr.7 din data de 26.01.2012

privind inventarierea materiei impozabile la nivelul orasului Busteni

Hotararea nr.8 din data de 26.01.2012

privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Busteni pentru anul scolar 2012-2013

Hotararea nr.9 din data de 26.01.2012

privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local conform Legii nr. 416/2001

Hotararea nr.10 din data de 26.01.2012

privind aprobarea majorarii tarifelor Serviciului public de deszaperire – oras Busteni

Hotararea nr.11 din data de 26.01.2012

privind aprobarea Programului local de reabilitare termica, cu lista de prioritati pentru 28 blocuri de locuinte care intra in programul de reabilitare termica pe anul 2012

Hotararea nr.12 din data de 26.01.2012

privind aprobarea valorii estimative si a indicatorilor tehnico-economici pentru pentru  investitia “MODERNIZARE STRAZI IN CARTIERUL VALEA ALBA,FANTANII, ZONA CENTRALA”

Hotararea nr.13 din data de 26.01.2012

privind aprobarea valorii estimative si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia” Alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate in cartierul Valea Alba, Fantanii, Zona Centrala”

Hotararea nr.14 din data de 26.01.2012

privind aprobarea raportului de evaluare a locuintei apartinand domeniului privat al orasului Busteni, in vederea vanzarii in conformitate cu Legea nr. 112/1995.

Hotararea nr.15 din data de 26.01.2012

privind modificarea limitei si suprafetei imobilului-teren situat in Busteni, strada Sirenei, nr.17

Hotararea nr.16 din data de 26.01.2012

privind aprobarea rapoartelor de evaluare a terenurilor, intocmite de catre expert in vederea transformarii contractelor de concesiune in contracte de vanzare-cumparare

Hotararea nr.17 din data de 26.01.2012

privind aprobarea majorarii suprafetei concesionate d-lui Gheorghe Constantin cu contractul de concesiune nr.39/7361/1590/06.09.20007, de la suprafata de 1874 mp la 2769 mp pentru imobilul situat in strada Telecabinei, fn, tarla 5, parcela 540

Hotararea nr.18 din data de 26.01.2012

privind dezmembrarea terenului situat in orasul Busteni, strada Cezar Petrescu, nr.11, in suprafata de 157 mp cu numar cadastral provizoriu 23482, in doua loturi: lot 1- 67 mp, lot 2-90 mp

Hotararea nr. 19 din data de 26.01.2012

privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a unor terenuri, precum si rapoartele de evaluare intocmite de evaluator autorizat

Hotararea nr. 20 din data de 26.01.2012

privind modificarea art. 2 din H.C.L. 164/07.12.2011

Hotararea nr. 21 din data de 26.01.2012

privind modificarea art.2 din HCL 164/07.12.2011

Hotararea nr. 22 din data de 26.01.2012

privind vanzare aterenului situat in orasul Busteni, B-dul Libertatii, nr.190A, in suprafata de 64 mp, ocupat de constructie (garaj)

Hotararea nr. 23 din data de 26.01.2012

privind aprobarea destinatiei amplasamentului din strada Telecabinei f.n.in suprafata de  2.386 mp. in vederea realizarii locuintelor sociale

Hotararea nr. 24 din data de 26.01.2012

privind completarea anexei nr. 2 art. 5 la H.C.L. nr. 150/24.11.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, pentru anul 2012

Hotararea nr. 25 din data de 26.01.2012

privind aprobarea Consiliului Local oras Busteni pentru preluarea fara plata in proprietatea publica a orasului Busteni a autospecialei A.T.I.R. 12215 D.F.A., transmisa de I.S.U. ,,Serban Cantacuzino” al judetului Prahova

Hotararea nr. 26 din data de 26.01.2012

privind modificarea tarifelor la tichetele pentru transportul cu telescaunul la Partia Kalinderu Busteni

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 26.01.2012

 

Hotarari noiembrie  – 2011

Hotararea nr. 149 din data de 24.11.2011

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011

Hotararea nr. 150 din data de 24.11.2011

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si ale altor taxe asimilate acestora, pentu anul 2012

Hotararea nr. 151 din data de 24.11.2011

privind vanzarea unor terenuri situate in intravilan ocupate de constructii

Hotararea nr. 152 din data de 24.11.2011

privind aderarea orasului Busteni in calitate de membru la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,Polul de crestere Ploiesti – Prahova”

Hotararea nr. 153 din data de 24.11.2011

privind  aprobarea dezmembrarii terenului in suprafata de 824 mp.,situat in orasul Busteni, B-dul Libertatii nr.10

Hotararea nr. 154 din data de 24.11.2011

privind aprobarea rapoartelor de evaluare a terenurilor, intocmite de catre expert in vederea transformarii contractelor de concesiune in contracte de vanzare-cumparare

Hotararea nr. 155 din data de 24.11.2011

privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a unor terenuri, precum si rapoartele de evaluare intocmite de evaluator autorizat

Hotararea nr. 156 din data de 24.11.2011

privind aprobarea Acordului de parteneriat intre Radio Romania International si Primaria orasului Busteni

Hotararea nr. 157 din data de 24.11.2011

privind alipirea terenurilor situate in orasul Busteni, strada djerba Midoun, numar cadaastral provizoriu 11706 si numar cadastral 11002 in suprafata de 860 mp

Hotararea nr. 158 din data de 24.11.2011

privind alipirea terenurilor situate in orasul Busteni, strada djerba Midoun, numar cadaastral provizoriu 10235 si numar cadastral 10904 in suprafata de 1260 mp

Hotararea nr. 159 din data de 24.11.2011

privind aprobarea vanzarii terenurilor atribuite conform Legii 15/2003

Hotararea nr. 160 din data de 24.11.2011

pentru completarea anexei nr. 5c la H.C.L. 19/1.03.2011 privind taxele si tarifele practicate de S.C. KALINDERU SERVICES SRL

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI  LOCAL BUSTENI IN DATA DE 24.11.2011

 

Hotarari septembrie – 2011

Hotararea nr. 117 din data de 01.09.2011

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011

Hotararea nr. 118 din data de 01.09.2011

privind aprobarea suplimentarii liniei de finantare in valoare de  1.000.000 EUR, acordata in baza contractului de credit DM nr.33/23.09.2010, cu suma de 500.000 EUR

Hotararea nr. 119 din data de 01.09.2011

privind concesionarea prin licitatie publica a Serviciului de gestionare a animalelor fara stapan de pe raza orasului Busteni

PROCES  VERBAL incheiat in sedinta EXTRAordinara a Consiliului Local Busteni in data de 01.09.2011

Hotararea nr. 122 din data de 23.09.2011

privind radierea dreptului de folosinta de sub C3 din Cartea funciara nr. 5833, nr. cad 10461 asupra terenului situat in orasul Busteni, strada Piatra Arsa lot 7, atribuit in folosinta gratuita d-lui. Sivu Cristian Nicolae

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 23.09.2011

Hotararea nr. 124 din data de 29.09.2011

privind conferirea titlului de “Cetatean de Onoare” al orasului Busteni d-lui. consilier – medic – Ivan Gheorghe

Hotararea nr. 125 din data de 29.09.2011

privind desemnarea a doi reprezentanti in Consiliul de administratie al Colegiul ,,Ion Kalinderu”

Hotararea nr. 126 din data de 29.09.2011

privind desemnarea a doi reprezentanti in Consiliul de administratie al Scolii cu clasele I-VIII ,,Nestor Urechia” Busteni

Hotararea nr. 127 din data de 29.09.2011

privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a unor terenuri, precum si rapoartele de evaluare intocmite de evaluator autorizat

Hotararea nr. 128 din data de 29.09.2011

privind aprobarea rapoartelor de evaluare a terenurilor, intocmite de catre expert in vederea transformarii contractelor de concesiune in contracte de vanzare-cumparare

Hotararea nr. 129 din data de 29.09.2011

privind iesirea din indiviziune asupra terenului in suprafata de 6 mp ind din 270 mp ind din 485 mp, teren aferent constructiei situate in orasul Busteni, strada Telecabinei, nr. 18, proprietari Constantin Constantin, Constantin Sabina, Constantantin Monica si orasul Busteni

Hotararea nr. 130 din data de 29.09.2011

privind iesirea din indiviziune asupra terenului in suprafata de 60 mp din suprafata de 467 mp, teren aferent constructiei situate in orasul Busteni, strada Telecabinei, nr. 9A, proprietari Baciu Romica si orasul Busteni

Hotararea nr. 131 din data de 29.09.2011

privind aprobarea dezmembrarii terenului in suprafata de 102 mp., situat in orasul Busteni, str. Palanca f.n.

Hotararea nr. 132 din data de 29.09.2011

privind reevaluarea terenului in suprafata de 500 mp. Tarlaua 7 Parcela 77 situat in zona Partia Kalinderu

Hotararea nr. 133 din data de 29.09.2011

privind aprobarea  Programului local de reabilitare termica , cu lista  de prioritati pentru blocurile de locuinte care intra in programul de reabilitare termica pe anul 2011-2012

Hotararea nr. 134 din data de 29.09.2011

privind aprobarea  indicatorilor tehnico economici pentru un numar de 20 de blocuri cuprinse in Programul local privind cresterea performantei energetice

Hotararea nr. 135 din data de 29.09.2011

privind aprobarea valorii/mp pentru eliberarea autorizatiei de construire

Hotararea nr. 136 din data de 29.09.2011

privind modificarea si completarea HCL nr.56/14.05.2010 de aprobare a pretului de pornire si a caietului de sarcini la licitatie publica cu strigare, in vederea inchirierii spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta situat in Busteni, str. Panduri nr. 38, precum si a comisiei de licitatie.

Hotararea nr. 137 din data de 29.09.2011

privind preluarea dreptului de folosinta gratuita a imobilului (teren si constructii) situat in Busteni B-dul. Libertatii nr. 151, de catre Caminul pentru persoane varstnice Busteni

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI  LOCAL BUSTENI IN DATA DE 29.09.2011

 

Hotarari iulie – 2011

Hotararea nr. 093 din data de 25.07.2011

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011

Hotararea nr. 094 din data de 25.07.2011

privind numirea reprezentantilor Consiliului Local in comisia de predare – preluare a drumurilor forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea R.N.P.R. in domeniul public al orasului Busteni si in administrarea Consiliului Local al orasului Busteni, judetul Prahova

Hotararea nr. 095 din data de 25.07.2011

privind schimbarea denumirii Gradinitei cu program prelungit nr. 1 Busteni

Hotararea nr. 096 din data de 25.07.2011

privind aprobarea raportelor de evaluare a terenurilor, intocmite de catre expert in vederea transformarii contractelor de concesiune in contracte de vanzare – cumparare

Hotararea nr. 097 din data de 25.07.2011

Privind aprobarea planului de ordine si siguranta publica al Politiei locale a orasului Busteni

Hotararea nr. 098 din data de 25.07.2011

privind scoaterea la licitatie publica cu strigare in vederea inchirierii, a  unor terenuri din zona Platoului Bucegi

Hotararea nr. 099 din data de 25.07.2011

privind retragerea dreptului de folosinta a GDF SUEZ PLOIESTI, asupra terenului situat in str. Zamorei, nr. 2 si atribuirea unui teren echivalent in str. Zamorei, f.n., T 8, P 632

Hotararea nr. 100 din data de 25.07.2011

privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 79/08.07.2010 privind aprobarea darii in folosinta gratuita Arhiepiscopiei Bucurestilor a unui teren pentru constructia unei biserici ortodoxe in cartierul Zamora

Hotararea nr. 101 din data de 25.07.2011

privind aprobarea planului de delimitare a terenului-curte, aferent constructiei dobandite conform Legii nr. 112/1995

Hotararea nr. 102 din data de 25.07.2011

privind anularea contractului de dare de folosinta gratuita nr. 128/1230/2005, pentru  terenul in suprafata de 192 mp., lot 1 situat in str. Palanca, atribuit d-lui. Vayna Stefan

Hotararea nr. 103 din data de 25.07.2011

Privind modificarea structurii organizatorice (Organigrama) si a Statului de functii ale Centrului Cultural “Aurel Stroe” din Busteni prin transformarea unui post de referent cu studii superioare in post de referent cu studii medii si a postului de contabil cu studii medii in post de contabil cu studii superioare

Hotararea nr. 104 din data de 25.07.2011

de modificare si completare a alin. 3 din art. 1 la HCL nr.28/01.03.2011 privind alocarea de la bugetul local a unei sume pentru elevi apartinand Colegiului  “Ion Kalinderu” care urmeaza scoala de pilotaj auto

Hotararea nr. 105 din data de 25.07.2011

privind modificarea tarifelor de prestare a activitatilor serviciilor publice de salubrizare in orasul Busteni

Hotararea nr. 106 din data de 25.07.2011

privind aprobarea schimbarii unor proiecte de investitii, finantate din imprumutul intern de 1.000.000 EUR, contractat de la BCR

Hotararea nr. 107 din data de 25.07.2011

privind aprobarea  contractarii unui credit suport pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 25.07.2011

 

Hotarari mai – 2011

Hotararea nr. 058 din data de 18.05.2011

privind rectificarea bugetului de veniturisi cheltuieli pe anul 2011

Hotararea nr. 059 din data de 18.05.2011

pentru  modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 120/17.09.2010 privind trecerea in domeniul public al orasului Busteni a constructiilor pentru captarile de apa, rezervoare de inmagazinare si a terenurilor aferente acestora

Hotararea nr. 060 din data de 18.05.2011

privind achizitionarea imobilului situat in orasul Busteni, str. Fatanii nr.5, in suprafata de 18 mp., compus din teren si atelier de cismarie

Hotararea nr. 061 din data de 18.05.2011

privind completarea domeniului privat al orasului Busteni cu suprafata de 8517 mp. teren intravilan, categoria curti-constructii, aferenta unui numar de 4 captari si 9 aductiuni

Hotararea nr. 062 din data de 18.05.2011

privind schimbul de teren in suprafata de 8517 mp. proprietatea orasului Busteni cu imobilul (constructie si teren) – Camin Nefamilisti situat in str. Aleea Panselelor nr. 5 proprietatea S.C. Omnimpex Hartia S.A.

Hotararea nr. 063 din data de 18.05.2011

privind aprobarea raportului de evaluare a locuintelor din domeniul privat al orasului Busteni , in vederea vanzarii in conformitate cu L 112/1995

Hotararea nr. 064 din data de 18.05.2011

privind aprobarea alipirii terenurilor concesionate in suprafata de 362 mp. si 48 mp. situate in orasul Busteni str. Florilor nr. 28

Hotararea nr. 065 din data de 18.05.2011

privind aprobarea  achizitiei si montarii de contoare de apa rece pentru locuitorii orasului Busteni

Hotararea nr. 066 din data de 18.05.2011

privind aprobarea achizitiei si montarii de interfoane pentru blocurile de locuinte din orasul Busteni

Hotararea nr. 067 din data de 18.05.2011

privind completarea HCL nr. 137/03.12.2010 cu zona D pentru terenurile din intravilanul orasuJui Busteni

Hotararea nr. 068 din data de 18.05.2011

privind aprobarea majorarii capitalului social al S.C. Kalinderu Services S.R.L.

Hotararea nr. 069 din data de 18.05.2011

privind revocarea HCL 14/09.02.2011 privind aprobarea incheierii antecontractului de vanzare-cumparare intre S.C. Zamora Estate S.R.L. in  calitate de vanzator si Consiliul Local in calitate de cumparator in vederea transmiterii dreptului de proprietate asupra unor parcele de teren in suprafata de aproximativ 10 ha necesare pentru construirea de catre promitentul cumparator a unei partii olimpice de schi fond si a drumului de acces

Hotararea nr. 070 din data de 18.05.2011

privind revocarea HCL 15/09.02.2011 privind aprobarea incheierii antecontractului de vanzare-cumparare intre S.C. Zamora Estate S.R.L. in  calitate de vanzator si Consiliul Local in calitate de cumparator in vederea transmiterii dreptului de proprietate asupra unor parcele de teren in suprafata de aproximativ 53 ha. necesare promitentului cumparator pentru a edifica partia olimpica de snowboard, instalatie de transport pe cablu, partii olimpice de schi alpin

 

Hotarari martie – 2011

Hotararea nr. 019 din data de 01.03.2011

proiect de hotarare privind delegarea gestiunii Serviciilor de administrare a domeniului public si privat al orasului Busteni catre S.C. Kalinderu Services S.R.L.

Hotararea nr. 020 din data de 01.03.2011

privind aprobarea majorarii capitalului social al S.C. Kalinderu Services S.R.L.

Hotararea nr. 021 din data de 01.03.2011

Privind aprobarea infiintarii punctelor de lucru ale S.C. Kalinderu Services S.R.L.

Hotararea nr. 022 din data de 01.03.2011

privind aprobarea organigramei si statului de functii a S.C. Kalinderu Services S.R.L.

Hotararea nr. 023 din data de 01.03.2011

privind aprobarea schimbului de teren in suprafata de 4000 mp. intre Consiliul Local al orasului Busteni si Compania Nationala de Cai Ferate ,,C.F.R.” S.A., teren situat in Tarlaua 11, Parcela 1270/1, cu terenul situat de-a lungul caii ferate intre podul C.F.R. si km. 127.700

Hotararea nr. 024 din data de 01.03.2011

privind asigurarea terenurilor necesare realizării obiectivului de investiţii „Reabilitare/înlocuire/extindere sistem public de alimentare cu apă (captare, aducţiune, staţii de tratare, rezervoare de înmagazinare, reţele de apă), în localitatea Buşteni” prin Proiectul „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”

Hotararea nr. 025 din data de 01.03.2011

privind aprobarea participării şi asigurării cofinanţării obiectivului de investiţii „Reabilitare/înlocuire/extindere sistem public de alimentare cu apă (captare, aducţiune, staţii de tratare, rezervoare de înmagazinare, reţele de apă), în localitatea Buşteni” din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”

Hotararea nr. 026 din data de 01.03.2011

privind  aprobarea vanzarii  terenului situat in str. Stefan cel Mare nr. 12, teren atribuit in baza Legii 15/2003 numitului Buruiana Marius

Hotararea nr. 027 din data de 01.03.2011

privind partciparea Consiliului Local la Programul de coordonare si schimb de experienta in domeniul societatii civile

Hotararea nr. 028 din data de 01.03.2011

privind alocarea de la bugetul local a unei sume pentru elevii apartinand Colegiului „Ion Kalinderu” care urmeaza scoala de soferi auto

Hotararea nr. 029 din data de 01.03.2011

privind imputernicirea domnului Achim Virgiliu Cristian, Inspector Specialitatea in cadrul Compartimentului Proiecte Finantare Internationala si Secretar/Asistent/Manager Proiecte in cadrul Echipei de Proiecte, pentru semnarea tuturor documentelor necesare in vedrea derularii in bune conditii a proiectelor in curs de realizare si/sau evaluare

Hotararea nr. 030 din data de 01.03.2011

privind trecerea, cu titlu gratuit a drumurilor forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva in domeniul public al orasului Busteni si in administrarea Consiliului Local Busteni

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 01.03.2011

Hotararea nr. 031 din data de 14.03.2011

privind aprobarea devizului general si indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului ,,Modernizare drum acces: DN1 – Cabana Gura Diham – Limita Judet Brasov”

Hotararea nr. 032 din data de 14.03.2011

de anulare a H.C.L. nr. 138/29.10.2009 privind asocierea orasului Busteni cu judetul Prahova in vederea finantarii pentru modernizarea DC 1321 Busteni – Gura Diham si in continuare ,,Modernizarea drumului forestier de la Cabana Gura Diham pana la limita cu judetul Brasov

Hotararea nr. 033 din data de 14.03.2011

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011

Hotararea nr. 034 din data de 14.03.2011

privind  Regulamentul local referitor la implicarea publicului in elaborarea si revizuirea planului de urbanism sau de amenajarea teritoriului conform prevederilor din Metodologia aprobata prin Ordinul nr. 2701/2010

Hotararea nr. 035 din data de 14.03.2011

privind acordarea premiilor si a diplomelor de fidelitate familiilor din orasul Busteni care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupti si persoanelor vaduve care ar fi implinit 50 de ani de casatorie sau peste 50 de ani

Hotararea nr. 036 din data de14.03.2011

privind majorarea capitalului social la S.C. Hidro Prahova S.A. prin aport in numerar in cuantum de 47.820 lei

Hotararea nr. 037 din data de 14.03.2011

privind avizul Consiliului Local al Orasului Busteni pentru reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din orasul Busteni pentru anul scolar 2011-2012

Hotararea nr. 038 din data de 14.03.2011

privind aprobarea raportelor de evaluare a terenurilor, intocmite de catre expert in vederea transformarii contractelor de concesiune in contracte de vanzare – cumparare

Hotararea nr. 039 din data de 14.03.2011

privind retragerea dreptului de folosinta gratuita pentru terenurile acordate conform Legii nr. 15/2003

Hotararea nr. 040 din data de 14.03.2011

privind radierea din Cartile funciare nr. 6841 (nr. cad. 10922, str. Piatra Arsa, f.n., lot.22 atribuit Borz Liviu si Moraru Elena Loredana); nr. 8491 (nr. cad. 11660, Aleea Panselelor nr. 16 atribuit Cursaru Constantin Sebastian) a dreptului de folosinta gratuita asupra terenurilor situate in orasul Busteni

Hotararea nr. 041 din data de 14.03.2011

privind stabilirea functiilor publice, functiilor contractuale din cadrul Primariei orasului Busteni si a celor subordonate Consiliului Local Busteni, conform structurii organizatorice (Organigrama) si a Statului de functii

Hotararea nr. 042 din data de 14.03.2011

privind scoaterea din fondul forestier a suprafetei de 4,5 ha. cu compensare pentru realizarea proiectului ,,Partie de SCHI SNOWBOARD”

Hotararea nr. 043 din data de 14.03.2011

privind aprobarea devizului general si indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului ,,Modernizare drum acces: Zamora – Baiului

Hotararea nr. 044 din data de 14.03.2011

privind aprobarea reprofilarii Preventoriului T.B.C. pentru copii Poiana Tapului in Camin pentru persoane varstnice

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 14.03.2011

 

 

Hotarari ianuarie – 2011

Hotararea nr. 001 din data de 28.01.2011

privind stabilirea unei taxe speciale pentru solutionarea divorturilor pe cale administrativa

Hotararea nr. 002 din data de 28.01.2011

privind masuri temporare de circulatie pe strazile Nestor Ureche, Closca si Horia

Hotararea nr. 003 din data de 28.01.2011

privind aprobarea raportelor de evaluare a terenurilor, intocmite de catre expert in vederea transformarii contractelor de concesiune in contracte de vanzare – cumparare

Hotararea nr. 004 din data de 28.01.2011

privind aprobarea raportului de evaluare a locuintelor din domeniul privat al orasului Busteni , in vederea vanzarii in conformitate cu L 112/1995

Hotararea nr. 005 din data de 28.01.2011

privind aprobarea planului de delimitare a terenului – curte, aferent constructiilor dobandite conform Legii nr. 112 / 1995

Hotararea nr. 006 din data de 28.01.2011

privind trecerea, cu titlu gratuit a drumurilor forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva in domeniul public al orasului Busteni si in administrarea Consiliului Local Busteni

PROCES VEBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 28.01.2011

 

Hotarari decembrie – 2010

Hotararea nr. 136 din data de 03.12.2010

privind infiintarea unei societati comerciale avand ca asociat unic Consiliul Local Busteni

Hotararea nr. 137 din data de 03.12.2010

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si alte altor taxe asimilate acestora, pentru anul 2011

Hotararea nr. 138 din data de 03.12.2010

privind scaderea unor debite

Hotararea nr. 139 din data de 03.12.2010

privind aprobarea raportului de evaluare a locuintei situata in orasul Busteni Bdul. Libertatii nr. 262, in vederea vanzarii in conformitate cu Legea 112/1995

Hotararea nr. 140 din data de 03.12.2010

privind aprobarea evaluarilor si a planurilor de delimitare a terenurilor-curti, aferente constructiilor dobandite conform Legii nr. 112/1995

Hotararea nr. 141 din data de 03.12.2010

privind aprobarea demolarii imobilului proprietatea privata a orasului Busteni situat in Bdul. Libertatii nr. 23

Hotararea nr. 142 din data de 03.12.2010

privind vanzarea unor terenuri situate in orasul Busteni ocupate de constructii

Hotararea nr. 143 din data de 03.12.2010

privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului situat in orasul Busteni, Bdul. Independentei, f.n. lot 6 cu nr. cad. 10332 si radierea din Cartea Funciara nr. 5599, a inscrierii dreptului de folosinta gratuita

Hotararea nr. 144 din data de 03.12.2010

privind aprobarea pretului de pornire la licitatie, in vederea inchirierii spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta situat in orasul Busteni, str. Paltinului nr.l, subsolul Pietei Agroalimentare

Hotararea nr. 145 din data de 03.12.2010

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul2010

Hotararea nr. 146 din data de 03.12.2010

privind aprobarea si infiintarea Consiliului de administratie al Preventoriului TBC Poiana Tapului

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 03.12.2010

Hotararea nr. 147 din data de 22.12.2010

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010

Hotararea nr. 148 din data de 22.12.2010

privind conferirea titlului de “Cetatean de Onoare” al orasului Busteni

Hotararea nr. 149 din data de 22.12.2010

privind anularea creantelor fiscale mai mici de 10 lei aflate in sold la data de 31.12.2010

Hotararea nr. 150 din data de 22.12.2010

privind aprobarea prelungirii valabilitatii PUG al orasului Bustenisi a Regulamentului local de urbanism aferent PUG

Hotararea nr. 151 din data de 22.12.2010

privind atribuirea terenului in suprafata de 3000 mp. situat pe platoul Bucegi Arhiepiscopiei Bucurestilor pentru ridicarea unui schit cu hramul Nasterii Domnului

Hotararea nr. 152 din data de 22.12.2010

privind vanzarea terenului in suprafata de 3247 mp. situat in orasul Busteni str. Piatra Arsa F.N.

Hotararea nr. 153 din data de 22.12.2010

privind aprobarea Protocolului de parteneriat cu Clubul Alpin Roman si Federatia Romana de alpinism si escalada pentru organizarea Cupei mondiala de escalada pe gheata

Hotararea nr. 154 din data de 22.12.2010

privind includerea obiectivului de investitii ,,Modernizare strada Palanca” in „Programul privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local” aprobat prin H.G. 577/1997 cu completarile si modificarile ulterioare

Hotararea nr. 155 din data de 22.12.2010

privind achizitionarea unui teren in suprafata de 6,82 ha. in vederea efectuarii schimbului cu Regia Nationala a Padurilor Romsilva pentru realizarea obiectivului de investitii ,,PARTIA KALINDERU 2”

Hotararea nr. 156 din data de 22.12.2010

privind aprobarea cuantumului cotizatiei aferenta anului 2011 a orasului Busteni la realizarea Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) editia de iarna 2013

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 22.12.2010

 

Hotarari noiembrie – 2010

Hotararea nr. 126 din data de 15.11.2010

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010

Hotararea nr. 127 din data de 15.11.2010

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-  economici si a cofinantarii  obiectivului  de investitie din orasulBusteni prevazut in cadrul proiectului “Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova

Hotararea nr. 128 din data de 15.11.2010

privind aprobarea Planului de Scolarizare pentru anul 2011 – 2012 al Colegiului ,,Ion Kalinderu” Busteni

Hotararea nr. 129 din data de 15.11.2010

privind modificarea contractului nr. 2141/889/28.01.2009 incheiat cu

S.C. PXL ADVERTISING SERVICES S.R.L. Brasov pentru spatiu publicitar in orasul Busteni

Hotararea nr. 130 din data de 15.11.2010

privind aprobarea incheierii antecontractului de vanzare-cumparare intre S.C. Zamora  Estate S.R.L. in calitate de vanzator si Consiliul Local in calitate de cumparator in vederea transmiterii dreptului de proprietate asupra unor parcele de teren in suprafata de 21 ha. necesare  pentru construirea de catre promitentul cumparator a unei partii de snowboard, a unei partii de schi fond si a drumului de acces

Hotararea nr. 131 din data de 15.11.2010

privind aprobarea cererii de finantare pentru proiectul ,,O noua sansa pe piata muncii”

Hotararea nr. 132 din data de 15.11.2010

privind aprobarea rapoartelor de evaluare a terenurilor, intocmite de catre expert in vederea transformarii contractelor de concesiune in contracte de vanzare – cumparare

Hotararea nr. 133 din data de 15.11.2010

privind aprobarea demolarii imobilului proprietatea publica a orasului Busteni situat in Bdul. Libertatii nr. 69

Hotararea nr. 134 din data de 15.11.2010

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii”Sursa alternativa de alimentare cu apa a orasului Busteni, din rezervorul de apa de 5000 mc de la partia de schi Kalinderu“

Hotararea nr. 135 din data de 15.11.2010

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii”Canton pasuni alpine“

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCALBUSTENI DIN DATA DE 15.11.2010

 

Hotarari octombrie – 2010

Hotararea nr. 123 din data de 13.10.2010

privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea concesionarii de terenuri

Hotararea nr. 124 din data de 13.10.2010

privind aprobarea alocarii de la bugetul local a sumelor necesare finantarii lucrarilor de reabilitare a blocurilor de locuinte si suplimentarea numarului de blocuri de locuinte, conform liste anexate.

Hotararea nr. 125 din data de 13.10.2010

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 13.10.2010

 

Hotarari septembrie – 2010

Hotararea nr. 106 din data de 17.09.2010

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010

Hotararea nr. 107 din data de 17.09.2010

privind aprobarea Acordului referitor la modul de implementare a proiectului  „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova”

Hotararea nr. 108 din data de 17.09.2010

privind aprobarea raportului de evaluare a locuintei din domeniul privat al orasului Busteni , in vederea vanzarii in conformitate cu L 112/1995

Hotararea nr. 109 din data de 17.09.2010

privind dezmembrarea terenului situat in orasul Busteni, strada Urlatorii, nr.21, T10, P1109, numar cadastral provizoriu 1636, inscris in CF 8107 in doua loturi: lot 1 in suprafata de 5203 mp  si lot 2 in suprafata de 427 mp.

Hotararea nr. 110 din data de 17.09.2010

privind iesirea din indiviziune asupra terenului in suprafata de 110 mp in

suprafata de 412 mp, teren aferent constructiei situate in orasul  Busteni, B-dul Independentei, nr. 21, proprietari Nistorescu Simona si Consiliul Local al orasului Busteni

Hotararea nr. 111 din data de 17.09.2010

privind aprobarea rapoartelor de evaluare a terenurilor, intocmite de catre experti in vederea transformarii contractelor de concesiune in contracte de vanzare-cumparare

Hotararea nr. 112 din data de 17.09.2010

privind vanzarea terenului situat in orasul Busteni, strada Crinei, nr. 9C,T9, PI079 in suprafata de 1052 mp, ocupat de constructie

Hotararea nr. 113 din data de 17.09.2010

privind anularea contractului de dare in folosinta gratuita nr. 646/1895/2006, pentru terenul in suprafata de 187 mp, lot 19 situat in strada Piatra Arsa, atribuit doamnei Tismanaru Claudia

Hotararea nr. 114 din data de 17.09.2010

privind aprobar.ea planului de delimitare a terenulni-curte aferent constructiei dobandite conform Legii 112/1995

Hotararea nr. 115 din data de 17.09.2010

privind aprobarea veniturilor potentiale care se pot obtine din valorificarea bunurilor cuprinse in anexa 6 din H.G. nr. 1010/2006 tinandu-se cont de limitele minime si maxime legale in vederea acordarii ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr. 116 din data de 17.09.2010

privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de catre Compartimentul de Asistenta Sociala 2010-2014, a Codului etic al personalului care ofera servicii sociale si a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale

Hotararea nr. 117 din data de 17.09.2010

privind schimbarea Statutului Casei de Cultura Busteni, in Centrul  Cultural Busteni prin reorganizare, incepand din data de 1.11.2010

Hotararea nr. 118 din data de 17.09.2010

privind conferirea titlului de ,,CETATEAN DE ONOARE POSTMORTEM” al orasului Busteni

Hotararea nr. 119 din data de 17.09.2010

privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local Busteni in Consiliul de Administratie al Sanatoriului Balneoclimateric de Copii Busteni

Hotararea nr. 120 din data de 17.09.2010

privind trecerea in domeniul public al orasului a constructiilor pentru captarile de apa, rezervoare de inmagazinare si a terenurilor aferente acestora

Hotararea nr. 121 din data de 17.09.2010

privind aprobarea contractului de concesiune prin delegarea gestiunii pentru SERVICUL PUBLIC DE SALUBRIZARE – BUSTENI dintre Consiliul Local oras Busteni si SC COMPREST SA BRASOV

Hotararea nr. 122 din data de 17.09.2010

privind vanzarea prin licitatie a terenului in suprafata de 2352 mp situat in orasul Busteni B-dul. Libertatii nr. 206

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 17.09.2010

 

Hotarari august – 2010

Hotararea nr. 096 din data de 04.08.2010

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010

Hotararea nr. 097 din data de 04.08.2010

privind stabilirea functiilor publice, functiilor contractuale din cadrul Primariei orasului Busteni si a celor subordonate Consiliului Local Busteni, conform structurii organizatorice (Organigrama) si a Statului de functii, in vederea reorganizarii in baza prevederilor O.U.G. nr.63/2010

Hotararea nr. 098 din data de 04.08.2010

privind aprobarea structurii organizatorice a Serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor al orasului Busteni

Hotararea nr. 099 din data de 04.08.2010

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai studiului de fezabilitate ,,Modernizarea strazilor Cuza Voda si Caporal Musat”

Hotararea nr. 100 din data de 04.08.2010

privind aprobarea unor trasee turistice de transport pentru persoane cu minicarul

Hotararea nr. 101 din data de 04.08.2010

privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa, a terenului cu constructii in suprafata de 2896 mp., firmei S.C. STAIMOR TRANS S.R.L.

Hotararea nr. 102 din data de 04.08.2010

privind utilizarea fondului de rezerva bugetara pe anul 2010

Hotararea nr. 103 din data de 04.08.2010

privind aprobarea contractarii unui imprumut intern in valoare de 1.000.000 EUR, in vederea finantarii unor obiective de interes local

Hotararea nr. 104 din data de 04.08.2010

privind  aprobarea apartamentarii Blocului de  Locuinte ANL situat in str.Urlatorii nr.3, Jud.Prahova

Hotararea nr. 105 din data de 04.08.2010

privind aprobarea achizitionarii unui teren in suprafata de 7,5 hectare in vederea efectuarii schimbului cu Regia Nationala a Padurilor ROMSILVA pentru realizarea obiectivului de investitii “PARTIA KALINDERU 2”

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 04.08.2010

 

Hotarari iulie – 2010

Hotararea nr. 071 din data de 08.07.2010

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010

Hotararea nr. 072 din data de 08.07.2010

privind trecerea terenului in suprafata de 2386 mp. situat in str. Telecabinei nr. 33 din domeniul privat al orasului in domeniul public al orasului Busteni

Hotararea nr. 073 din data de 08.07.2010

privind transmiterea terenului situat in orasul Busteni str. Telecabinei nr. 33 in suprafata de 2386 mp. catre A.N.L. Bucuresti, cu titlu gratuit pe toata

perioada derularii constructiei locuintelor pentru comunitatea de romi

Hotararea nr. 074 din data de 08.07.2010

privind aprobarea planurilor de delimitare a terenurilor-curte aferente

constructiilor dobandite conform Legii 112/1995

Hotararea nr. 075 din data de 08.07.2010

privind atribuirea denumirii ,,Parcul Schiel” parcului din Busteni, str. Telecabinei nr. 52

Hotararea nr. 076 din data de 08.07.2010

privind aprobarea vanzarii terenurilor atribuite conform Legii 15/2003.

Hotararea nr. 077 din data de 08.07.2010

privind avizarea unui Protocol cadru de colaborare si parteneriat intre Orasul Busteni si firma ,,HEINEKEN” S.A. privind realizarea programului complex de CONSERVARE, PROMOVARE si PUNERE IN VALOARE a ansamblului megalitic BABELE – SFINX din masivul BUCEGI, REABILITAREA SI MARCAREA traseelor turistice Jepi Mici si Jepi Mari care duc la monument

Hotararea nr. 078 din data de 08.07.2010

privind avizarea incheierii unui Protocol cadru de parteneriat si colaborare intre Orasul Busteni si Clubul Rotary – Sinaia privind realizarea unui program complex de RESTAURARE, REABILITARE, CONSERVARE, INTRETINERE si reintroducere in CIRCUITUL TURISTIC AL MONUMENTULUI EROILOR de pe varful Caraiman din Busteni

Hotararea nr. 079 din data de 08.07.2010

privind aprobarea darii in folosinta gratuita Arhiepiscopiei Bucurestilor a unui teren pentru constructia unei biserici ortodoxe in cartierul Zamora

Hotararea nr. 080 din data de 08.07.2010

privind aprobarea dezmembrarii terenului situat in Busteni str. Stefan cel Mare nr.12 in suprafata de 460 mp.

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE  08.07.2010

Hotararea nr. 081 din data de 30.07.2010

privind aprobarea vanzarii  terenului situat in str. Stefan cel Mare nr. 12 atribuit in baza Legii 15/2003

Hotararea nr. 082 din data de 30.07.2010

privind scoaterea unor imobile din inventarul domeniului public si privat al orasului Busteni

Hotararea nr. 083 din data de 30.07.2010

privind aprobarea raportului  de evaluare a apartamentelor situate in blocul ANL , str.Urlatorii  nr.3 si a pretului final de vanzare a acestora

Hotararea nr. 084 din data de 30.07.2010

privind aprobarea pretului pentru inchirierea spatiilor din str.Paltinului nr.3 si Er.Moldoveanu nr.2A, unde isi desfasoara activitatea  de SC HIDRO PRAHOVA SA

Hotararea nr. 085 din data de 30.07.2010

privind aprobarea rapoartelor de evaluare a terenurilor, intocmite de catre expert in vederea transformarii contractelor de concesiune in contracte de vanzare-cumparare

Hotararea nr. 086 din data de 30.07.2010

privind reaprobarea planului de delimitare si a pretului de transformare a contractului de concesiune in contract de vanzare-cumparare

Hotararea nr. 087 din data de 30.07.2010

privind iesirea din indiviziune asupra terenului in suprafata de 322 mp din suprafata de 530 mp, teren aferent constructiei situate in orasul Busteni, strada Andrei Muresanu, nr. 3, proprietari Toma Mariana Manuela si Consiliul Local al orasului Busteni.

Hotararea nr. 088 din data de 30.07.2010

privind desemnarea a doi reprezentanti din partea Consiliului Local Busteni in Consiliul de administratie al Preventoriului TBC Poiana Tapului

Hotararea nr. 089 din data de 30.07.2010

privind aprobarea cererii de finantare pentru proiectul „Revigorarea turismului in orasul Busteni prin promovarea resurselor naturale si antropice locale”

Hotararea nr. 090 din data de 30.07.2010

privind imputernicirea domnului Ion Vasilescu, sef serviciu S.A.D.P.P. in vederea semnarii tuturor documentatiilor aferente proiectului „Revigorarea turismului in orasul Busteni prin promovarea resurselor naturale si antropice locale”

Hotararea nr. 091 din data de 30.07.2010

privind aprobarea actualizarii tarifelor practicate de S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. pentru prestatii/servicii executate catre terti

Hotararea nr. 092 din data de 30.07.2010

privind aprobarea PUZ pentru ” Ridicare restrictie de construire si modificare regim de inaltime in vederea amplasarii de locuinte colective si dotari complementare”

Hotararea nr. 093 din data de 30.07.2010

pentru modificarea HCL nr 89/23.07.2009 privind darea în administrarea Consiliul Judetean Prahova a terenului necesar amplasării staţiei de transfer deşeuri în vederea  promovării proiectului ,,Sistem de management integrat al deşeuilor în judeţul Prahova”

Hotararea nr. 094 din data de 30.07.2010

privind regimul juridic al terenului în suprafaţă de 13.986 mp, situat în Tarlaua 11,  Parcela 1270/1 necesar amplasării staţiei de transfer deşeuri

Hotararea nr. 095 din data de 30.07.2010

privind aprobarea protocolului cadru de parteneriat si colaborare intre Orasul Busteni si Asociatia Rotary Club ,,Valea Prahovei”

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 30.07.2010

 

Hotarari iunie – 2010

Hotararea nr. 060 din data de 07.06.2010

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010

Hotararea nr. 061 din data de 07.06.2010

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai studiului de

fezabilitate ,,Retele de apa si canalizare pentru modernizarea strazilor:

13 Septembrie, Licurici, 30 Decembrie, G. Enescu, Zorilor, Primaverii,

Splaiul Zamorei, Zamora Noua”.

Hotararea nr. 062 din data de 07.06.2010

privind aprobarea  Programului local de reabilitare termica , cu lista  de prioritati pentru blocurile de locuinte care intra in programul de reabilitare termica pe anul 2010

Hotararea nr. 063 din data de 07.06.2010

privind aprobarea  indicatorilor tehnico economici pentru un numar de 23 de blocuri cuprinse in Programul local privind cresterea performantei energetice

Hotararea nr. 064 din data de 07.06.2010

privind solicitarea de transmitere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al Oraşului Buşteni şi în administrarea Consiliului Local Buşteni a drumurilor forestiere

Hotararea nr. 065 din data de 07.06.2010

privind aprobarea contractarii unui imprumut intern in valoare de 1.000.000 EUR, in vederea finantarii unor obiective de interes local

Hotararea nr. 066 din data de 07.06.2010

privind radierea din Cartea funciara nr. 6386, nr cad 10711 a dreptului de folosinta gratuita asupra terenului situat in orasul Busteni, strada Piatra Arsa lot 50, atribuit in folosinta gratuita d-lui Secareanu Oliviu Lucian

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI IN DATA DE 07.06.2010

 

Hotararea nr. 067 din data de 14.06.2010

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul2010

Hotararea nr. 068 din data de 14.06.2010

privind aprobarea Protocolului cadru de parteneriat si colaborare

intre Orasul Busteni si S.C. Zamora Estate S.R.L.

Hotararea nr. 069 din data de 14.06.2010

privind reaprobarea planului de delimitare si a pretului de vanzare a terenului curte aferent locuintei dobandite conform Legii 112/1995

Hotararea nr. 070 din data de 14.06.2010

privind aprobarea protocolului de predare preluare intre Directia de Sanatate Publica Prahova si Consiliul Local al orasuIui Busteni

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL IN DATA DE 14.06.2010

 

Hotarari mai – 2010

Hotararea nr. 050 din data de 14.05.2010

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010

Hotararea nr. 051 din data de 14.05.2010

privind rezolutiunea Contractului de colaborare nr. 1629/15.03.2000 si a Contractului de colaborare nr. 1630/15.03.2000 incheiate de Consiliul Local Busteni cu S.C. Telebusteni 2000 S.R.L. si S.C. Omu Bucegi S.R.L., initiat de Primarul orasului Busteni

Hotararea nr. 052 din data de 14.05.2010

privind aprobarea raportelor de evaluare a terenurilor, intocmite de catre expert in vederea transformarii contractelor de concesiune in contracte de vanzare – cumparare

Hotararea nr. 053 din data de 14.05.2010

privind transformarea contractului de inchiriere nr. 895/2966/24.09.2009 incheiat

intre dna. Tiller Maria si Oras Busteni in contract de vanzare-cumparare

Hotararea nr. 054 din data de 14.05.2010

privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Buşteni cu locuintele sociale din str.Crangului si str.Crinei

Hotararea nr. 055 din data de 14.05.2010

Privind casarea conductelor de distributie a apei potabile si bransamentele vechi pe strazile unde au fost inlocuite prin programul SAMTID si prin fondurile CL Busteni

Hotararea nr. 056 din data de 14.05.2010

privind aprobarea pretului de pornire si a caietului de sarcini la licitatie publica cu strigare, in vederea inchirierii spatiului cu alta destinatie

decat cea de locuinta situat in Busteni, str. Panduri nr. 38, precum si a comisiei de licitatie.

Hotararea nr. 057 din data de 14.05.2010

privind modificarea si completarea anexei la H.C.L. 51/30.04.2009

Hotararea nr. 058 din data de 14.05.2010

privind aprobarea Consiliului Local pentru schimbarea denumirii Preventoriului Poiana Tapului T.B.C.

Hotararea nr. 059 din data de 14.05.2010

privind completarea HCL 106/28.11.2005 de transformare a contractelor de concesiune a terenurilor proprietate privata a orasului Busteni in contracte de vanzare cumparare.

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 14.05.2010

 

Hotarari aprilie – 2010

Hotararea nr. 035 din data de 06.04.2010

PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL „BUSTENI 0 STATIUNE RENASCUTA -REABILITAREA PATRIMONIULUI CULTURAL DIN STATIUNEA BUSTENI”

Hotararea nr. 036 din data de 06.04.2010

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul2010

Hotararea nr. 037 din data de 06.04.2010

privind concesionarea directa a terenului situat in str. Pescariei f.n., de catre S.C. GREENPRAV S.R.L.

Hotararea nr.038 din data de 06.04.2010

privind atribuirea in folosinta a pasunilor alpine prin contract de inchiriere, crescatorilor de animale

Hotararea nr. 039 din data de 06.04.2010

PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL” PROMOVAREA TURISMULUI SPORTIV SI DE AVENTURA IN VEDEREA CRESTERII CIRCULATIEl TURISTICE SI PROMOVARII ORASULUI BUSTENI CA STATIUNE MONTANA DE INTERES NA T10NAL”

Hotararea nr. 040 din data de 06.04.2010

Privind imputernicirea d-Iui Ion VASILESCU -sef serviciu S.P.AD.P.P in vederea semnarii tuturor documentatiilor aferente proiectului „PROMOVAREA TURISMULUI SPORTIV SI DE AVENTURA IN VEDEREA CRESTERII CIRCULATIEl TURISTICE SI PROMOVARII ORASULUI aUSTENI CA STA TlUNE MONTANA DE INTERES NA TlONAL”

Hotararea nr. 041 din data de 06.04.2010

privind acordarea de gratuitate pentru acoperirea cheltuielilor de transport pe ruta Azuga – Sinaia unor categorii de pensionari

Hotararea nr. 042 din data de 06.04.2010

Privind restrangerea suprafetei de la 1103 mp( 1112 mp din masuratori) la 163 mp (teren situat sub constructie) pentru imobilul situat in strada Codrului, nr. 11

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 06.04.2010

 

Hotararea nr. 043 din data de 26.04.2010

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul2010

Hotararea nr. 044 din data de 26.04.2010

privind aprobarea contractarii unui imprumut intern in valoare de 1.000.000 EUR, in vederea finaotarii uoor obiective de interes local

Hotararea nr. 045 din data de 26.04.2010

privind aprobarea reactualizarii terifelor pentru servicii/prestari diverse de operatorul S.C. Hidro Prahova S.A.

Hotararea nr. 046 din data de 26.04.2010

privind aprobarea destinatiei amplasamentului din strada Telecabinei f.n. in suprafata de 2.386 mp. pentru realizarea locuintelor pentru romi.

Hotararea nr. 047 din data de 26.04.2010

privind aprobarea raportului de evaluare a locuintelor din domeniul privat al orasului Busteni, in vederea vanzarii in conformitate cu L 112/1995

Hotararea nr. 048 din data de 26.04.2010

privind radierea din Cartile funciare nr. 5047 (nr. cad. 10038, Piatra Arsa lot 23 – atribuit Topliceanu Doina); 5987 (nr. cad. 10531, Piatra Arsa lot 25 atribuit Bodo Loreta Marinela); 6479 (nr. cad. 10778, Piatra Arsa lot 49 atribuit Stefan George Aurel), a dreptului de folosinta gratuita asupra terenurilor situate in orasul Busteni

Hotararea nr. 049 din data de 26.04.2010

PRIVIND COTIZATIA PENTRU ASOCIATIA „COMITETULDE ORGANIZAREA FESTIVALULUI OLIMPIC AL TINERETULUI EUROPEAN (RD. T.E.) -EDrrIA DE IARNA 2013

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 26.04.2010

 

Hotarari martie – 2010

Hotararea nr. 023 din data de 10.03.2010

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010

Hotararea nr. 024 din data de 10.03.2010

privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2010

Hotararea nr. 025 din data de 10.03.2010

privind stabilirea faptelor ce constituie contraventii si aplicarea sanctiunilor in domeniul refacerii si protectiei mediului inconjurator si pentru asigurarea unui climat de mediu sanatos in orasul Busteni

Hotararea nr. 026 din data de 10.03.2010

privind aprobarea planului de delimitare a terenului-curte aferent constructiei dobandite conform Legii 112/1995

Hotararea nr. 027 din data de 10.03.2010

privind acordarea premiilor si a diplomelor de fidelitate familiilor din orasul Busteni care au implinit 50 de ani de casatorie neintrerupti si persoanelor vaduve care ar fi implinit 50 de ani de casatorie sau peste 50 de ani

Hotararea nr. 028 din data de 10.03.2010

de anulare a H.C.L. 20 din 19.02.2010 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliul de administratie al Scolii cu clasele I-VIII ,,Cezar Petrescu”

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 10.03.2010

 

 Hotararea nr. 029 din data de 19.03.2010

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul2010

Hotararea nr. 030 din data de 19.03.2010

privind stabilirea faptelor ce constituie contraventii pentru persoanele care detin vehicule cu tractiune animala precum si lasarea in libertate a animalelor si pasarilor domestice

Hotararea nr. 031 din data de 19.03.2010

de modificare a H.C.L. nr. 131/29.10.2009 privind desemnarea

a doi reprezentanti in Consiliul de Administratie al Scolii cu cl. I – VIII ,,Cezar Petrescu”

Hotararea nr. 032 din data de 19.03.2010

de modificare a H.C.L. nr. 120/30.09.2009 privind desemnarea reprezentantilor in Consiliul de Administratie al Grupului Scolar ,,Ion Kalinderu”

Hotararea nr. 033 din data de 19.03.2010

privind aprobarea rapoartelor de evaluare a terenurilor, intocmite de catre expert in vederea transformarii contractelor de concesiune in contracte devanzarecumparare

Hotararea nr. 034 din data de 19.03.2010

privind aprobarea vanzarii terenurilor apartinand domeniului privat al orasului aferent spatiilor comerciale

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 19.03.2010

 

Hotarari februarie – 2010

Hotararea nr. 013 din data de 19.02.2010

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai studiului de fezabilitate ,, Extindere modernizare strazi Panduri; Zamora; Florilor inclusiv retele de apa si canalizare”

Hotararea nr. 014 din data de 19.02.2010

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai studiului de fezabilitate ,, Extindere modernizare strazi Cartier Cezar Petrescu”

Hotararea nr. 015 din data de 19.02.2010

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai studiului de fezabilitate ,, Extindere modernizare strazi Bustenilor; Erou Marin; Fantanii”

Hotararea nr. 016 din data de 19.02.2010

privind actualizarea tarifelor la apa potabila livrata in orasul Busteni de catre S.C. Hidro Prahova S.A.

Hotararea nr. 017 din data de 19.02.2010

privind aprobarea rapoartelor de evaluare a terenurilor, intocmite de catre expert in vederea transformarii contractelor de concesiune in contracte de vanzarecumparare

Hotararea nr. 018 din data de 19.02.2010

PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL „BU5TENI 0 5TATIUNE RENA5CUTA -MODERNIZAREA INFRA5TRUCTURII 51 CRE5TEREA CALITATII 5ERVICIILOR TURI5TICE IN 5TATIUNEA BU5TENI”

Hotararea nr. 019 din data de 19.02.2010

privind repartizarea locuintelor sociale situate in Busteni, str. Crinei nr.I3 si str. Crangului

Hotararea nr. 020 din data de 19.02.2010

privind desemnarea a doi reprezentanti in Consiliul de administratie al Scolii cu clasele I-VIII ,,Cezar Petrescu”

Hotararea nr. 021 din data de 19.02.2010

privind aprobarea Contractului de asociere in participatiune dintre Consiliul Local oras Busteni si S.C. Calliope S.R.L.

Hotararea nr. 022 din data de 19.02.2010

privind avizarea documentatiei cadastrale privind alipirea terenurilor situate in Busteni, str. Telecabinei, fn

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 19.02.2010

 

Hotarari ianuarie – 2010

Hotararea nr. 002 din data de 27.01.2010

privind aprobarea suplimentarii liniei de finantare in valoare de 5.104.833 EUR, acordata in baza contractului de credit DM nr.6/l031124.10.2007, cu suma de 1.500.000 EUR

Hotararea nr. 003 din data de 27.01.2010

Privind majorarea taxei de salvamont

Hotararea nr. 004 din data de 27.01.2010

privind aprobarea raportului de evaluare a loeuintelor din domeniul privat al orasului Busteni , in vederea vanzarii in eonformitate eu L 112/1995

Hotararea nr. 005 din data de 27.01.2010

privind aprobarea listei de prioritati pentru repartizarea locuintelor

sociale situate in Busteni, str. Crinei nr. 13 si str. Crangului nr. 8

Hotararea nr. 006 din data de 27.01.2010

privind dezmembrarea terenului situat in orasul Busteni, str. Cezar Petrescu, nr. 10B, T1, P39, numar cadastral provizoriu 11.205, inscris in CF. 7.520 in doua loturi: lot 1 in suprafata de 227 mp. si lot 2 in suprafata de 39 mp.

Hotararea nr. 007 din data de 27.01.2010

privind aprobarea rapoartelor de evaluare a terenurilor, intocmite de catre expert in vederea transformarii contractelor de concesiune in contracte de vanzarecumparare

Hotararea nr. 008 din data de 27.01.2010

privind aprobarea planului de delimitare a terenului-curte aferent constructiei dobandite conform Legii 112/1995

Hotararea nr. 009 din data de 27.01.2010

privind avizarea extinderii intravilanului orasului Busteni prin reactualizarea Planului Urbanistic General si Regulamentul local aferent acestuia

Hotararea nr. 010 din data de 27.01.2010

privind aprobarea Proiectului Planului de scolarizare al Grupului  Scolar Ion Kalinderu din Busteni pentru anul Scolar 2010 – 2011

Hotararea nr. 011 din data de 27.01.2010

privind aprobarea alocarii de la bugetul local a sumelor  necesare organizarii zilelor orasului Busteni

Hotararea nr. 012 din data de 27.01.2010

privind aprobarea tarifelor la tichetele pentru utilizarea instalatiilor si echipamentelor la FUN-PARK

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 27.01.2010

 

Hotarari decembrie – 2009

Hotararea nr. 143 din data de 20.12.2009

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009

Hotararea nr. 144 din data de 20.12.2009

privind aprobarea pretului de pornire si a caietului de sarcini la licitatie  publica cu strigare, in vederea inchirieIii spatiiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta situate in Busteni, str.Paltinului nr.l-Boxe Piata Agroalimentara

Hotararea nr.145 din data de 20.12.2009

privind aprobarea pretului de pornire si a eaietului de sareini la lieitatie publica cu strigare, in vederea inchirierii ~patiului eu alta destinatie decat cea de locuinta situate in Busteni, str.Panduri nr.38, precum si a comisiei de licitatie

Hotararea nr. 146 din data de 20.12.2009

privind aprobarea contractului de concesiune pentru Serviciul Public de Dezapezire incheiat intre Primaria orasului Busteni si S.c. ELIDA IMPEX SRL Busteni

Hotararea nr. 147 din data de 20.12.2009

Privind radierea din Cartile funciare nr: 6171(nr cad 10591, Piatra Arsa lot 37atribuit Burcea Adrian);5189 (nr cad 10163,Piatra Arsa lot 42 atribuit Ropotan Dan);5928 (nr cad 10449, Piatra Arsa lot 35 atribuit Goga Andrei) ;5017(nr cad 10010, Independentei, lot 8-atribuit Braileanu Bogdan si Marius) , a dreptului de folosinta gratuita asupra terenurilor situate in orasul Busteni

Hotararea nr. 148 din data de 20.12.2009

privind aprobarea rapoartelor de evaluare a terenurilor, intocmite de catre expert in vederea transformarii contractelor de concesiune in contracte de vanzarecumparare

Hotararea nr. 149 din data de 20.12.2009

privind vanzarea unor terenuri situate in orasul Busteni ocupate de constructii

Hotararea nr. 150 din data de 20.12.2009

privind aprobarea planurilor de delimitare a terenurilor-curti aferente constructiilor dobandite conform Legii 112/1995

Hotararea nr. 151 din data de 20.12.2009

Urbanistie Zonal -Ridieare restrietie de eonst’ruire si modifieare regim de inaltime in vederea amplasarii de loeuinte eoleetive si dotari eomplementare-str.Saelelor,nr.3 si str.Piatra Arsa,T11,pareelele Ce 1251″ Beneficiar: Saraj Abdul Salam si Saraj Claudia

Hotararea nr. 152 din data de 20.12.2009

Privind anularea creantelor fiscale mai mici de 101ei aflate in sold la 31.12.2009

PROCES  VERBAL incheiat in sedinta ordinara  A CONSILILUI LOCAL DIN DATA DE 20.12.2009

 

Hotarari noiembrie – 2009

Hotararea nr. 139 din data de 23.11.2009

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009

Hotararea nr. 140 din data de 23.11.2009

pentru modificarea art.3 si 4 din HCL 122/30.09.2009 privind scoaterea la licitatie publica cu strigare in vederea inchirierii terenurilor din domeniul public si privat, situate in orasul Busteni, pentru amplasarea de materiale publicitare in zona Partia Kalinderu si Valea Alba

Hotararea nr. 141 din data de 23.11.2009

privind aprobarea proiectului ce urmeaza a fi depus spre finantare in cadrul Axei

prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice; Domeniul major de intervenţie 1.3 – Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale; Operaţiunea: Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine,  dezvoltarea de proiecte, licitarea  şi managementul proiectelor etc., precum şi a cheltuielilor legate de acesta, inclusiv a valorii sale totale şi a cofinanţării proprii

Hotararea nr. 142 din data de 23.11.2009

privind reaprobarea Contractului de asociere in participatiune privind serviciile de parcare auto pe teritoriul orasului Busteni

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI IN DATA 23.11.2009

 

Hotarari octombrie – 2009

Hotararea nr. 123 din data de 22.10.2009

privind imputernicirea d-nei Ene Sorina Elena – consilier in cadrul Compartimentului lucrari publice, informatica in vederea semnarii tuturor documentatiilor aferente proiectului “Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar“

Hotararea nr. 124 din data de 22.10.2009

PRIVIND APROBAREA  DEPUNERII CERERII DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL ” Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband acolo unde este necesar”

Hotararea nr. 125 din data de 22.10.2009

Privind avizarea documentatiei cadastrale privind alipirea terenurilor situate in Busteni, str. Morarului.

Hotararea nr. 126 din data de 22.10.2009

privind aprobarea achizitionarii de echipamente tehnice pentru realizarea proiectului de investitii ,,Dezvoltarea Domeniului Schiabil Valea Alba – Kalinderu”

Hotararea nr. 127 din data de 22.10.2009

privind  executarea de unitati locative suplimentare la Blocurile de locuinte sociale Cl,C2, C3 ,din strada Crinei fn destinate chiriasilor evacuati sau care unneaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI IN DATA DE 22.10.2009

 

Hotararea nr. 128 din data de 29.10.2009

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009

Hotararea nr. 129 din data de 29.10.2009

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si ale unor taxe asimilate acestora, pentru anul 2010

Hotararea nr. 130 din data de 29.10.2009

privind aprobarea raportelor de evaluare a locuintelor din domeniul privat al orasului Busteni , in vederea vanzarii in conformitate cu L 112/1995

Hotararea nr. 131 din data de 29.10.2009

privind desemnarea a doi reprezentanti in Consiliul de administratie al Scolii cu clasele I-VIII ,,Cezar Petrescu”

Hotararea nr. 132 din data de 29.10.2009

privind aprobarea P.D.Z pentru „PARCELARE TEREN AMPLASARE LOCUINTE DE VACANTA” Cartier Piatra Arsa Str. Saelelor Beneficiar:Chirieac Floarea

Hotararea nr. 133 din data de 29.10.2009

privind aprobarea vanzarii terenurilor atribuite conform LI5/2003.

Hotararea nr. 134 din data de 29.10.2009

privind reaprobarea planurilor de delimitare si a pretului de vanzare a terenurilor curti aferente locuintelor dobandite conform Legii nr.112/1995

Hotararea nr. 135 din data de 29.10.2009

privind reaprobarea rapoartelor de evaluare a terenurilor intocmite de catre experti, in vederea transformarii contractelor de concesiune in contracte de vanzare-cumparare

Hotararea nr. 136 din data de 29.10.2009

privind vanzarea unor terenuri situate in orasul Busteni ocupate de constructii

Hotararea nr. 137 din data de 29.10.2009

privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren de 1.000 mp. – Complexului Sportiv National ,,Piatra Arsa” Busteni, pentru realizarea unui patinoar artificial

Hotararea nr. 138 din data de 23.11.2009

privind aprobarea asocierii Orasului Busteni eu Judetul Prahova in vederea finantarii pentru modernizarea DC 132 Busteni-Gura Diham si in eontinuare modernizarea drumului forestier spre Cabana Gura Diham pana la limita eu Judetul Brasov

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI IN DATA DE 29.10.2009

 

Hotarari septembrie – 2009

Hotararea nr. 105 din data de 11.09.2009

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009

Hotararea nr. 106 din data de 11.09.2009

privind modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 103/19.08.2009

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI IN DATA DE 11.09.2009

 

Hotararea nr. 107 din data de 30.09.2009

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009

Hotararea nr. 108 din data de 30.09.2009

privind aprobarea participarii orasului Busteni ca membru fondator al Comitetului de Organizare a Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) – Editia de iarna 2013

Hotararea nr. 109 din data de 30.09.2009

privind aprobarea rapoartelor de evaluare a locuintelor din domeniul privat al orasului Busteni, in vederea vanzarii in conformitate cu Legea 112/1195

Hotararea nr. 110 din data de 30.09.2009

Privind aprobarea criteriilor de prioritate si punctajele aferente acestora, modelul fisei de calcul a punctajului, modelul notei de constatare pentru analizarea si solutionarea solicitarilor de locuinte sociaIe

Hotararea nr. 111 din data de 30.09.2009

privind aprobarea scoaterii la licitatie publica, in vederea inchirierii a spatiului cu alta destinatie decat cea de locuinta situat in Busteni, strada Panduri, nr.38

Hotararea nr. 112 din data de 30.09.2009

privind compIetarea H.C.L. nr.49/30.04.2009 privind aprobarea pretului de vanzare individual si modalitatea de plata a boxelor situate in Busteni str.Victoriei nr.29

Hotararea nr. 113 din data de 30.09.2009

privind vanzarea unui teren sitoat in orasul Busteni ocupat de constructii

Hotararea nr. 114 din data de 30.09.2009

privind aprobarea planului de delimitare a terenului-curte aferent constructiei dobandite conform Legii 112/1995

Hotararea nr. 115 din data de 30.09.2009

privind modificarea factorilor de evaluare ai ofertelor depuse in vederea atribuirii contractului de concesiune prin delegarea gestiunii SERVICIUL PUBLIC DE deszapezire ~ ORAS BUSTENI

Hotararea nr. 116 din data de 30.09.2009

privind aprobarea rapoartelor de evaluare a terenurilor, intocmite de catre expert in vederea transformarii contractelor de concesiune in contracte de vanzarecumparare

Hotararea nr. 117 din data de 30.09.2009

privind modificarea organigramelor si a statelor de functii pentru Serviciul Public de Politie Comunitara si S.A.D.P.P.

Hotararea nr. 118 din data de 30.09.2009

privind reavizarea raportului de evaluare a terenului, itocmit de catre expert in vederea transformarii contractelor de concesiune in contracte de vanzare – cumparare

Hotararea nr. 119 din data de 30.09.2009

privind reaprobarea planului de delimitare si a pretului de vanzare a terenurilor curti aferente locuintelor dobandite conform Legii nr.112/1995

Hotararea nr. 120 din data de 30.09.2009

privind desemnarea a doi reprezentanti in Consiliul de administratie la Grupul Scolar ,,Ion Kalinderu”

Hotararea nr. 121 din data de 30.09.2009

privind aprobarea scoterii la licitatie, in vederea inchirierii a spatiilor cu alta

destinatie decat cea de locuinta situat in orasul Busteni, str. Paltinului nr. 1

Hotararea nr. 122 din data de 30.09.2009

privind scoaterea la licitatie publica cu strigare, in vederea inchirierii, a terenurilor din domeniul public si privat situate in orasul Busteni, pentru amplasarea de materiale publicitare in zona Partia Kalinderu si Valea Alba

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI IN DATA DE 30.09.2009

 

Hotarari august – 2009

Hotararea nr.098 din data de 19.08.2009

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009

Hotararea nr. 099 din data de 19.08.2009

privind aprobarea depunerii cererii de finantare pentru proiectul ” Planificarea strategica, parghie de dezvoltare durabila si coerenta a statiunii turistice Busteni ”

Hotararea nr. 100 din data de 19.08.2009

privind imputernicirea domnului Achim Cristian – inspector specialitate in cadrul Compartimentului de Specialitate pentru Initierea si Derularea Proiectelor cu Finantare Internationala, Informare Turistica in vederea semnarii tuturor documentatiilor aferente proiectului ” Planificarea trategica, parghie de dezvoltare durabila si coerenta a statiunii turistice Busteni ”

Hotararea nr. 101 din data de 19.08.2009

privind aprobarea dezmembrarii boxelor situate in orasul Busteni, strada Victoriei nr.29 Tarlaua 1- Parcela12

Hotararea nr. 102 din data de 19.08.2009

privind transmiterea catre Consiliul Judetean Prahova in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei a terenului in suprafata de 1485 mp situat in Platoul Bucegi, T6, P66 proprietate privata a Consiliului Local al orasului Busteni, cu numar cadastral provizoriu 11419, intabulat in Cartea Funciara nr.7979

Hotararea nr. 103 din data de 19.08.2009

privind aprobarea caietelor de sarcini pentru concesionare teren destinat amplasarii de chioscuri Bulevardul Libertatii, nr.75

Hotararea nr. 104 din data de 19.08.2009

privind aprobarea rapoartelor de evaluare a terenurilor, intocmite de catre expert in vederea transformarii contractelor de concesiune in contracte de vanzare cumparare

PROCES  VERBAL incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local Busteni in data de 19.08.2009

 

Hotarari iulie- 2009

Hotararea nr. 077 din data de 09.07.2009

privind aprobarea Consiliului Local Busteni privind realizarea de catreConsiliului Judetean Prahova pe platoul Bicegi a proiectelor ” Constructii baze Salvamont in masivul Bucegi la Busteni” si ” Constructie centru de informare turistica in parcul natural Bucegi”

Hotararea nr. 078 din data de 09.07.2009

privind aprobarea actului aditional la Contractul de asociere in participatiune nr.2298/2009 privind serviciile de parcare auto pe teritoriul orasului Busteni

Hotararea nr. 079 din data de09.07.2009

privind alipirea terenurilorsituate in Busteni, strada Urlatorii f.n.

Hotararea nr. 080 din data de 09.07.2009

privind prelungirea Contractului de concesiune al serviciului de salubrizare al orasului Busteni, incheiat cu S.C.Veolia – Servicii pentru mediu S.A.

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI IN DATA DE 09.07.2009

 

Hotararea nr. 081 din data de 23.07.2009

privind constatarea de catre Consiliul Local oras Busteni a incetarii de drept a mandatului de consilier al doamnei Chiriac Elena

Hotararea nr. 082 din data de 23.07.2009

privind validarea alegerii in functia de consilier al Consiliului Local oras Busteni a domnului Sfrijan I. Vasile.

Hotararea nr. 083 din data de 23.07.2009

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si ale altor taxe asimilate acestora pentru anul 2010

Hotararea nr. 084 din data de 23.07.2009

privind taxa extrajudiciara de timbru, platita prin aplicarea si anularea timbrelor fiscale mobile

Hotararea nr. 085 din data de 23.07.2009

privind inchirierea unor suprafete de teren in vederea parcarii autoturismelor pe trotuare si alei pe domeniul public

Hotararea nr. 086 din data de 23.07.2009

privind vanzarea pavelelor autoblocante rezultate in urma inlocuirii acestora

Hotararea nr. 087 din data de 23.07.2009

privind aprobarea structurii compartimentelor functionale ale aparatului de specialitate al primarului

Hotararea nr. 088 din data de 23.07.2009

privind aprobarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare

„Parteneriatul pentru managementul deşeurilor – Prahova”

Hotararea nr. 089 din data de 23.07.2009

privind punerea la dispoziţie a terenului necesar amplasării staţiei de transfer  si a staţiei de sortare prevăzute în „PLANUL DE INVESTIŢII PE TERMEN LUNG PENTRU PERIOADA 2008-2038 PRIVIND MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL PRAHOVA”, în vederea promovării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Prahova”

Hotararea nr. 090 din data de 23.07.2009

privind vanzarea unor terenuri situate in orasul Busteni ocupate de constructii

Hotararea nr. 091 din data de 23.07.2009

privind aprobarea rapoartelor de evaluare a terenurilor, intocmite de catre expert in vederea transformarii contractelor de concesiune in contracte de

vanzare – cumparare

Hotararea nr. 092 din data de 23.07.2009

privind aprobarea planurilor de delimitare a terenului-curti aferent constructiei dobandite conform Legii 112/1995

Hotararea nr. 093 din data de 23.07.2009

privind aprobarea Rapoartelor de evaluare a locuintelor din domeniul privat al orasului Busteni, in vederea vanzarii in conformitate cu Legea nr.112/1995

Hotararea nr. 094 din data de 23.07.2009

privind aprobarea vanzarii unui teren atribuit conform Legii nr.15/2003

Hotararea nr. 095 din data de 23.07.2009

privind punerea la dispozitia proiectului ,, Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova – Fondul de Coeziune”

a terenului pentru constructia (extinderea), reabilitarea noilor investitii  aferente acestuia

Hotararea nr. 096 din data de 23.07.2009

privind organizarea licitatiei pentru terenul in suprafata de 408 mp. situat in orasul Busteni Bdul. Libertatii nr. 75

Hotararea nr. 097 din data de 23.07.2009

privind constituirea unei comisii de analiza a solicitarilor de acordare a locuintelor sociale

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 23.07.2009

 

Hotarari iunie – 2009

Hotararea nr. 065 din data de 12.06.2009

privind solicitarea de transmitere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva in domeniul public al Orasului Bustenisi in administrarea Consiliului Local Busteni a drumurilor forestiere.

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI IN DATA DE 12.06.2009

 

Hotararea nr. 066 din data de 25.06.2009

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009

Hotararea nr. 067 din data de 25.06.2009

privind aprobarea rapoartelor de evaluare a locuintelor din domeniul privat al orasului Busteni, in vederea vanzarii in conformitate cu Legea 112/1995

Hotararea nr. 068din data de 25.06.2009

privind aprobarea vanzarii unui teren conform Legii 15/2003

Hotararea nr. 069 din data de 25.06.2009

privind aprobarea PUZ pentru CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE 2S+P+E+M, strada Zamora, nr.32A; Beneficiar S.C. ALCOR WEST SRL

Hotararea nr. 070 din data de 25.06.2009

privind aprobarea PUZ pentru CONSTRUIRE 3 IMOBILE LOCUINTE COLECTIVE S+Dp+P+

2E+M, strada Panduri, nr.50; Beneficiar S.C. ALCOR WEST SRL

Hotararea nr. 071 din data de 25.06.2009

pentru modificarea HCL nr.34/30.03.2009 privind valorificarea prin licitatie publica a unor bunuri (mijloace fixe si obiecte de inventar) in sensul diminuarii pretului cu 40%

Hotararea nr. 072 din data de 25.06.2009

privind situatiile create datorita lucrarilor in regim de urgenta pe domeniul public

Hotararea nr. 073 din data de 25.06.2009

pentru completarea HCL nr.4/2009 – privind stabilirea faptelor constituite contraventii si aplicarea sanctiunilor in domeniul refacerii si protectiei mediului inconjurator si asigurarea unui climat de mediu sanatos in orasul Busteni

Hotararea nr. 074 din data de 25.06.2009

privind desemnarea a doi reprezentanti in Consiliul de administrare la Scoala Sanatoriala Busteni

Hotararea nr. 075 din data de 25.06.2009

privind modificarea factorilor de evaluare ai ofertelor depuse in vederea atribuirii contractului de concesiune prin delegarea gestiunii SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE – ORAS BUSTENI

Hotararea nr. 076 din data de 25.06.2009

privind aprobarea PUZ pentru ” Modificare indicatori urbanistici prevazuti in PUG -ul localitatii pentru amplasare ansamblu turistic tip SPA, centru de conferinte, ansamblu de vile turistice si functiuni complementare”; Beneficiar: CONSTANTIN CLARA MARIA

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI IN DATA DE 25.06.2009

 

Hotarari mai – 2009

Hotararea nr. 055 din data de 22.05.2009

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009

Hotararea nr. 056 din data de 22.05.2009

privind reactualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Busteni

Hotararea nr. 057 din data de 22.05.2009

privind aprobarea raportului de evaluare a terenului, intocmit de catre expert in vederea transformarii contractului de concesiune in contract de vanzare-cumparare

Hotararea nr. 058 din data de 22.05.2009

privind aprobarea vanzarii unui teren atribuit conform Legii 15/2003

Hotararea nr. 059 din data de 22.05.2009

privind aprobarea completarii HCL nr. 73/27.09.2007, anexa 1, cladiri cu constructia situata in str. Splaiul Zamorei nr.1

Hotararea nr. 060 din data de 22.05.2009

privind aprobarea:

  • regulamentului de organizare si functionare al serviciului public de salubrizare al orasului Busteni;
  • caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare al orasului Busteni;
  • contractului-cadru de concesiune al serviciului public de salubrizare al orasului Busteni;
  • caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului public de deszapezire al orasului Busteni;
  • contractului-cadru de concesiune al serviciului public de deszapezire al orasului Busteni

Hotararea nr. 061 din data de 22.05.2009

privind crearea unui post de asistent medical in cadrul Biroului public comunitar de evidenta a persoanelor, stare civila, asistenta sociala

Hotararea nr. 062 din data de 22.05.2009

privind aprobarea dezmembrarii terenului in suprafata de 8.787 mp. situat in orasul Busteni (extravilan) Tarlaua 1, Parcela 17/1 – Diham – Clabucetul Baiului – Poiana Stanii si a terenului in suprafata de 290.874 mp, situat in orasul Busteni (extravilan) –Diham – Clabucetul Baiului – Poiana Stanii

Hotararea nr. 063 din data de 22.05.2009

privind reaprobarea planurilor de delimitare a terenurilor-curti aferente constructiilor dobandite conform Legii 112/1995

Hotararea nr. 064 din data de 22.05.2009

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de concesiune prin delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in orasul Busteni – prin procedura ,,licitatie deschisa”

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI IN DATA DE 22.05.2009

 

Hotarari aprilie – 2009

Hotararea nr. 040 din data de 30.04.2009

privind aprobarea majorarii tarifelor pentru activitatea de colectare a deseurilor menajere pe raza localitatii Busteni.

Hotararea nr. 041 din data de 30.04.2009

privind privind declararea Cartierelor Poiana Tapului  si Piatra Arsa ca teritoriu periurban

Hotararea nr. 042 din data de 30.04.2009

privind desemnarea unei persoane pentru depunerea cererii de plata la APIA, in campania 2009

Hotararea nr. 043 din data de 30.04.2009

privind aprobarea Organigramei si Statukui de functii ale S.A.D.P.P.

Hotararea nr. 044 din data de 30.04.2009

privind modificarea H.C.L. nr. 34/30.03.2009 privind valorificarea prin licitatie publica a unor bunuri (mijloace fixe si obiecte de inventar) in sensul diminuarii pretului cu 20%

Hotararea nr. 045 din data de 30.04.2009

privind aprobarea raportului de evaluare a locuintei din domeniul privat al orasului Busteni, in vederea vanzarii in conformitate cu Legea 112/1995

Hotararea nr. 046 din data de 30.04.2009

privind aprobarea rapoartelor de evaluare a terenurilor, intocmite de catre expert, in vederea transformarii contractelor de concesiune in contracte de vanzare-cumparare.

Hotararea nr. 047 din data de 30.04.2009

privind aprobarea planurilor de delimitarea a terenurilor-curti aferente constructiilor dobandite conform Legii 112/1995.

Hotararea nr. 048 din data de 30.04.2009

privind reaprobarea planurilor de delimitare a terenurilor-curti aferente constructiilor dobandite conform Legii 112/1995.

Hotararea nr. 049 din data de 30.04.2009

privind aprobarea raportului de evaluare a imobilului (teren+constructie), intocmit de catre expert in vederea aprobarii valorii pe mp.

Hotararea nr. 050 din data de 30.04.2009

privind anularea contractului de dare in folosinta gratuita nr. 1055/31.01.2007 si radierea din Cartea Funciara nr. 5583.

Hotararea nr. 051 din data de 30.04.2009

privind modificarea si completarea anexei la H.C.L. 39/30.03.2009.

Hotararea nr. 052 din data de 30.04.2009

privind aprobarea dezmembrarii imobilului situat in orasul Busteni, strada Panduri nr.6.

Hotararea nr. 053 din data de 30.04.2009

privind solicitarea de transmitere fara compensare si fara plata taxelor din proprietatea publica a statului in proprietatea publica a orasului Busteni a 12 ha. de teren cu vegetatie forestiera.

Hotararea nr. 054 din data de 30.04.2009

privind aprobarea desfasurarii Simpozionului de sculptura monumentala ,,Gr. Cantacuzino” in perioada 16 august – 8 septembrie 2009 editia I.

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 30.04.2009

 

Hotarari martie – 2009

Hotararea nr. 031 din data de 30.03.2009

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009

Hotararea nr. 032 din data de 30.03.2009

privind aprobarea structurii compartimentelor functionale ale aparatului de specialitate al primarului si Statul de functii al acestuia, precum si ale serviciilor din subordine

Hotararea nr. 033 din data de 30.03.2009

privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2009

Hotararea nr. 034 din data de 30.03.2009

privind valorificarea prin licitatie publica a unor bunuri (mijloace fixe si obiecte de inventar)

Hotararea nr. 035 din data de 30.03.2009

privind anularea HCL nr.21/27.02.2009 de modificare a inventarului domeniului privat al orasului Busteni

Hotararea nr. 036 din data de 30.03.2009

privind modificarea si completarea HCL nr.66/28.06.2006

Hotararea nr. 037 din data de 30.03.2009

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Pietei Agroalimentare a orasului Busteni situata in strada Paltinului nr.1

Hotararea nr. 038 din data de 30.03.2009

privind aprobarea modelului de contract pentru inchirierea amplasamentelor situate in Piata Agroalimentara a orasului Busteni

Hotararea nr. 039 din data de 30.03.2009

privind aprobarea tarifelor aplicate pentru serviciile prestate de Primaria Busteni in Piata Agroalimentara a orasului Busteni

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 30.03.2009

 

Hotarari februarie – 2009

Hotararea nr. 017 din data de 27.02.2009

privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in orasul Busteni

Hotararea nr. 018 din data de 27.02.2009

privind aprobarea Regulamentului de acordare a autorizatiilor taxi si a Contractului de delegare a gestiunii a serviciului de transport in regim de taxi

Hotararea nr. 019 din data de 27.02.2009

privind aprobarea raporturilor de evaluare a terenurilor, intocmite de catre expert in vederea transformarii contractelor de concesiune in contracte de vanzare-cumparare

Hotararea nr. 020 din data de 27.02.2009

privind vanzarea terenului proprietate privata a orasului Busteni situat in strada Pescariei fn

Hotararea nr. 021 din data de 27.02.2009

privind modificarea in inventarul domeniului privat al orasului Busteni, suprafata terenului din Bulevardul Libertatii nr. 170

Hotararea nr. 022 din data de 27.02.2009

privind alipirea unor suprafete de teren situate in orasul Busteni, strada Urlatorii nr. 14A

Hotararea nr. 023 din data de 27.02.2009

privind aprobarea dezmembrarii terenului in suprafata de 386 mp situat inorasul Busteni strada Nicolae Balcescu nr.16

Hotararea nr. 024 din data de 27.02.2009

privind modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei ” Parteneriatul Oraselor Mici si Mijlocii din judetul Prahova” in vederea realizarii obiectivelor de interes comun

Hotararea nr. 025 din data de 27.02.2009

privind modificarea organigramei si statului de functiuni ale serviciului Public de Politie Comunitara

Hotararea nr. 026 din data de 27.02.2009

privind acordarea premiilor si diplomelor de fidelitate familiilor din busteni care implinesc 50 de ani de casatorie neantrerupta si persoanelor vaduve care ar fi implinit anul acesta 50 de ani de casatorie si care dupa decesul sotului/sotiei nu s-au recasatorit

Hotararea nr. 027 din data de 27.02.2009

privind vanzarea unor terenuri situate in orasul Busteni ocupate de constructii

Hotararea nr. 028 din data de 27.02.2009

privind aprobarea contractului de asociere in participatiune pentru serviciile de parcare

Hotararea nr. 029 din data de 27.02.2009

privind reaprobarea planurilor de delimitare a terenurilo-curti aferente constructiilor dobandite conform Legii 112/1995

Hotararea nr. 030 din data de 27.02.2009

privind introducerea in inventarul domeniului privat al orasului Busteni, suprafata de 40587 mp, situata in pasunea alpina, T1, P17/1

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 27.02.2009

 

Hotarari Ianuarie – 2009

Hotararea nr. 001 din data de 14.01.2009

privind aprobarea cererii de finantare pentru proiectul ” Serbari la Poarta Bucegilor – organizare de evenimente specifice in vederea cresterii circulatiei turistice si promovarii Orasului Busteni ca statiune integrata in zona turistica Valea Prahovei ”

Hotararea nr.002 din data de 14.01.2009

privind imputernicirea domnului Achim Virgiliu Cristian – inspector specialitate in cadrul compartimentului Analiza, Programe, Prognoze, Fonduri Europene in vederea semnarii tuturor documentatiilor aferente proiectului ” Serbari la Poarta Bucegilor ”

Hotararea nr. 003 din data de 14.01.2009

privind modificarea si completarea Anexei nr.8 la HG 1359/2001 – inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Busteni.

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 14.01.2009

 

Hotararea nr. 004 din data de 29.01.2009

privind stabilirea faptelor ce constituie contraventii si aplicarea sanctiunilor in domeniul refacerii si protectiei mediului inconjurator si pentru asigurarea unui climat de mediu sanatos in orasul Busteni

Hotararea nr. 005 din data de 29.01.2009

privind aprobarea asocierii orasului Busteni cu judetul Prahova in vederea constiturii ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ” Parteneriatul pentru managementul deseurilor – Prahova ”

Hotararea nr. 006 din data de 29.01.2009

privind organizarea compartimentului de specialitate pentru initierea si derularea proiectelor cu finantare internationala

Hotararea nr. 007 din data de 29.01.2009

privind aprobarea proiectului ” Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si canalizare in judetul Prahova ” Fondul de Coeziune – Aprobare MasterPlan pentru orasul Busteni

Hotararea nr. 008 din data de 29.01.2009

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu de specializare al Primariei orasului Busteni

Hotararea nr. 009 din data de 29.01.2009

privind aprobarea rapoartelor de evaluare a terenurilor, intocmite de catre experti in vederea transformarii contractelor de concesiune in contracte de vanzare-cumparare

Hotararea nr. 010 din data de 29.01.2009

privind aprobarea planurilor de delimitare a terenurilor – curti aferente constructiilor dobandite conform Legii 112 1995

Hotararea nr. 011 din data de 29.01.2009

privind reaprobarea pretului si planurilor de delimitare a terenurilor curti aferente constructiilor dobandite conform Legii 112/1995

Hotararea nr. 012 din data de 29.01.2009

privind aprobarea schimbarii amplasamentului terenului atribuit d-lui Olescu George Constantin prin Contractul de dare in folosinta gratuita conform Legii 15/2003, nr.2910/1373/24.08.2006, de pe lotul 42 pe lotul 44

Hotararea nr. 013 din data de 29.01.2009

privind aprobarea listei terenurilor proprietate privata a orasului Busteni, aferente spatiilor comerciale, in vederea vanzarii, in conformitate cu prevederile Legii 550/2009

Hotararea nr. 014 din data de 29.01.2009

privind vanzarea terenului in suprafata de 2000 mp situat in orasul Busteni strada Crinei f.n.

Hotararea nr. 015 din data de 29.01.2009

privind acordarea de ajutoare pentru zonele calamitate din judetele Bacau, Neamt si Suceava

Hotararea nr. 016 din data de 29.01.2009

privind ” Aviz oportunitate executare Plan Urbanistic Zonal pentru obiectivul CONSTRUIRE COMPLEX TURISTIC tip SPA, CENTRU DE CONFERINTE, ANSAMBLU REZIDENTIAL SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE” Busteni, strada ZONA VALEA CERBULUI, tarlaua 2, parcela 33/2. Beneficiar: CONSTANTIN CLARA MARIA

PROCES VERBAL INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL BUSTENI DIN DATA DE 29.01.2009

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *