LICITATIE PUBLICĂ CU STRIGARE: Anunţ pentru vânzarea bunurilor scoase din funcţiune

  |  2.997 afișări

LICITATIE PUBLICĂ CU STRIGARE: Consiliul Local al Oraşului Buşteni vinde prin licitaţie publică cu strigare bunuri scoase din funcţiune aparţinând instituţiei. 

1

Licitaţia publică cu strigare va avea loc la sediul vânzătorului, Bd. Libertăţii nr. 91, Sala de şedinta a consiliului local, în data de 10.12.2015 începând cu ora 13.00.

Cererea de înscriere, taxa de participare, garanţia de participare, împreună cu documentele necesare în vederea participării la licitaţia publică cu strigare se vor depune până la data de 09.12.2015, inclusiv, orele 12.00 la registratura Primăriei Oraşului Buşteni, Bd. Libertăţii nr. 91.

Caietul de sarcini se va elibera dupa depunerea taxei de participare.

Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei, care se va achita la casieria Primăriei Oraşului Buşteni, Bd. Libertăţii nr. 91 sau prin virament în contul instituţiei, deschis la Trezoreria Buşteni.

Garanţia de participare este de 500 lei şi se va achita la casieria Primăriei Oraşului Buşteni, Bd. Libertăţii nr. 91 sau prin virament in contul instituţiei deschis la Trezoreria Buşteni.

Poate participa la licitaţie orice persoana fizică sau juridică română ori străină.

Documentele necesare pentru participarea la licitaţie:

  1. Pentru societăţi comerciale şi organizaţii cooperatiste: copie după certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului şi de pe certificatul de înregistrare fiscală, copie dupa actul de identitate ;
  2. Pentru comercianţi sau prestatori de servicii, persoane fizice sau asociaţii familiale: copie dupa actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de Oficiul Registrului Comertului, copie dupa actul de identitate;
  3. Pentru persoane fizice: copie dupa actul de identitate;
  4. Cerere pentru înscrierea la licitaţie;
  5. Dovada achitării taxei de participare – 100 lei;
  6. Dovada achitării garanţiei de participare – 500 lei.

Poate participa la licitaţie orice persoana fizică sau juridică română ori străină.

Relaţii suplimentare şi achiziţionarea caietului de sarcini se vor obţine de la secretarul comisiei de licitaţie a bunurilor, dna Pintec Magdalena, Bd. Libertăţii nr. 91, Primăria oraşului Buşteni, ora 10.00 -15.00.

Primar,

Ec. Emanoil Savin

Administrator public,                                Secretarul Oraşului Buşteni,

Ing. Marian Ilie                                                   Jr. Adriana Bardan

One Response to LICITATIE PUBLICĂ CU STRIGARE: Anunţ pentru vânzarea bunurilor scoase din funcţiune

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *