Raport de activitate: SEMINAR de informare a factorilor interesați din Oraș Bușteni

  |  1.685 afișări

Raport de activitate:

SEMINAR de informare a factorilor interesați Oraș Bușteni Aferent activității nr 5: Elaborarea Strategiilor de dezvoltare durabilă În cadrul proiectului Dezvoltarea capacității de planificare strategicăla nivelul autorităților administrației publice locale ale orașelor din România, cod SMIS 27520
A. Locația de desfășurare: Casa de Culturăa Orașului Bușteni – salăspectacole
cu peste 200 locuri
B. Dotări utilizate: Video-proiector, stație amplificare
C. Data și Ora de desfășurare a evenimentului:
12 mai 2015, în intervalul orar 12.00 – 15.00
D. Număr de parțicipanți: 60 participanți
E. Agenda evenimentului:

  • 12.00 – 12.15 Înregistrarea participanţilor
  • 12.15 – 12.20 Deschiderea lucrărilor – Expert regional
    12.20 – 12.35 Alocuțiunea d-lui Vice-Primar Nae Savel privind implicarea în proiect,importanţa existenţei unei Strategii de Dezvoltare Durabilăa oraşului și demararea procesului de elaborare a Strategiei
  • 12.35 – 12.45 Scurtăprezentare a Proiectului SMIS 27520 – Expert regional
  • 12.45 – 13.00 Coffee break
  • 13.00 – 13.30 Prezentarea Strategiei cadru – Expert regional + expert politici publice
  • 13.30 – 14.00 Prezentarea calendarului de elaborare a Strategiei – Expert regional + expert
  • 14.00 – 15.00 Dezbateri – moderatori: Expert regional + expert primărie
  • 15.00 Încheierea Seminarului

F. Intervenții și dezbateri:
În afara agendei stabilite, domnul Vice-Primar, la solicitarea cetățenilor și a consilierilor a dat citire listei proiectelor în derulare implementate în acest an de către Primăria Bușteni.
Tot în afara agendei programate, Expertul desemnat de MDRAP a răspuns întrebărilor adresate de către cetățeni. În cadrul Agendei la secțiunea dezbateri au avut loc 7 intervenții fiecare dintre acestea fiind solicitări adresate Expertului MDRAP cu referire directă la metodologia de elaborare a Strategiei sau la elementele de conținut ale acesteia. Toate solicitările de informații au primit răspuns. Domnul Marian Ilie a comunicat tuturor celor prezenți modalitatea în care pot adresa inițiative Grupului de Lucru pentru elaborarea Strategiei. De asemenea a îndemnat participanții sădisemineze informațiile care au fost prezentate în cadrul Seminarului

G. Concluziile expertului:
Participarea numeroasă, pe de o parte dar și reprezentativă a factorilor interesați denotăun spirit civic ridicat al locuitorilor orașului. În salăs-au regăsit factori interesați atât din mediul public (angajați ai Primăriei), directori de scoli, Directorul Parcului Național Bucegi, profesioniști cu profesii liberale având o reputație deosebit de bunăîn comunitate (arhitecți), reprezentanți ai societății civile (ONG), profesori, pensionari etc.
Varietatea temelor abordate în cadrul dezbaterii a reliefat preocuparea participanților privind domenii ale dezvoltării foarte diferite și constituindu-se, în opinia noastră, premizele unei participări valoroase din partea factorilor interesți la elaborarea Strategiei, fapt care este de naturăa genera o largăsusținere cetățenească a acesteia.

Întocmit
Alexandru Groșeanu
Manager Implementar

o_cd91c9a24ddf38fb_001 o_cd91c9a24ddf38fb_002

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *