Seminarul de informare şi consultare „Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică – SMIS 27520”

Marti, 12 mai 2015, ora 12.00,  invitam toti factorii interesati in dezvoltarea orasului BUSTENI (cetateni din comunitatea locala, reprezentanti ai mediului de afaceri, directorii din companiile de utilitati, de la finante, medicii de familie, farmacistii, gradinite, scoli, liceu, etc.) la „Seminarul de informare şi consultare a factorilor interesaţi”, realizat în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale ale oraşelor din România” SMIS 27520
CD-AOR-mamaia-2014
 
Administraţia publică tradiţională s-a bazat pe distincţia fundamentală dintre mijloace şi scopuri. Scopurile, se argumentează, sunt stabilite de factorul politic, reprezentanţii aleşi sunt cei care determină obiectivele, unde trebuie să se ajungă. Funcţionarii publici, personalul contractual şi colaboratorii instituţiei trebuie doar să găsească cele mai eficiente mijloace de a atinge acele scopuri, ei nu propun programe guvernamentale, politici, ci doar le aplică sau le administrează.
Oraşul Buşteni trebuie să fie mai mult decât o sumă de grupuri cu interese diverse (comunităţi locale eterogene, ONG, mediul de afaceri, alţii), el trebuie să devină o comunitate cu obiective şi valori strategice bine definite, acceptate şi promovate în mod coerent.
Pentru a se indeplini aceste deziderate, pentru o dezvoltare durabilă şi structurată a staţiunii Buşteni, Administraţia Locală a demarat, în anul 2010, proiectul „Planificarea strategică – pârghie de dezvoltare durabilă şi coerentă a staţiunii Buşteni”, proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, cod SMIS 12735.  În cadrul acestui proiect, a fost elaborată „Strategia de dezvoltare locală durabilă a oraşului Buşteni 2011-2015”, un document de planificare strategică menit să răspundă nevoilor comunităţii locale, în ansamblul său. Viziunea strategică adoptată a fost de a dezvolta oraşul nostru ca staţiune turistică europeană, cu un mediu curat şi condiţii bune de viaţă pentru cetăţenii săi.
„Strategia de dezvoltare locală durabilă a oraşului Buşteni 2011-2015”
reprezintă un document programatic, un instrument aflat la dispoziţia Administraţiei Publice Locale pentru o guvernare mai bună şi o dezvoltare durabilă în deceniile următoare. Acest document public, ce se găseşte pe site-ul instituţiei din anul 2011,
http://www.orasul-busteni.ro/FS/Strategia_Busteni.pdf, a necesitat actualizări anuale, realizate la propunerea reprezentanţilor aleşi sau la propunerile cetăţenilor, ale liderilor companiilor de utilităţi publice, ale directorilor instituţiilor de învăţământ sau de sănătate, ale reprezentanţilor mediului de afaceri, ONG-urilor şi a altor factori interesaţi de dezvoltarea durabilă a oraşului Buşteni. La finele acestui an vom avea nevoie de un nou document strategic, pentru perioada 2016-2020.
            În acest context, am avut oportunitatea de a participa, ca beneficiari direcţi, la proiectul „Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale ale oraşelor din România”, proiect desfăşurat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în parteneriat cu Asociaţia Oraşelor din România şi Asociaţia Secretarilor de Oraşe din România. Proiectul „Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale ale oraşelor din România” este cofinanţat prin Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, cod SMIS 27520 şi are o durată de 21 luni (26.02.2014 – 26.11.2015). Obiectivul general al proiectului îl constituie întărirea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, iar scopul proiectului constă în dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la nivelul oraşelor din România. În cadrul proiectului au fost selectate 100 de oraşe, printre care şi oraşul nostru, pentru a beneficia de sprijin şi expertiză în vederea elaborării strategiilor locale de dezvoltare durabilă şi a 100 de portofolii de schiţe de proiecte.  Până în prezent, 3 persoane din cadrul Primăriei au beneficiat de instruire în domeniile politici publice locale, management financiar, managementul proiectelor. Aceşti trei experţi din cadrul Primăriei vor gestiona la nivelul oraşului nostru procesul de elaborare a Strategiei locale de dezvoltare durabilă şi a unui portofoliu de schiţe de proiecte. Pe parcursul întregii activităţi alături de noi se va afla un expert regional care ne va furniza consultanţă şi sprijin pe toată durata desfăşurării activităţilor.
            Activităţile publice ale proiectului presupun trei întîlniri de informare-consultare, cu participarea şi implicarea atât a personalului din cadrul Primăriei şi  a întregii comunităţi interesate de viitorul localităţii. Aceste întâlniri au loc în lunile mai, iulie şi septembrie 2015.

AGENDA

Seminarului de  informare şi consultare a factorilor interesaţi

Oraş  BUŞTENI, data 12 mai 2015, ora 12.00

Centrul Cultural „Aurel Stroe”

  •  12.00 – 12.15 – Înregistrarea participanţilor invitaţi de către domnii/ doamnele CONSILIERI  LOCALI şi de către domnul PRIMAR
  •  12.15 – 12.20 –  Deschiderea lucrărilor – expertul regional
  •  12.20 – 12.35 – Alocuţiunea d-lui Primar privind implicarea în proiectul SMIS 27520, importanţa existenţei unei strategii de dezvoltare durabilă a oraşului şi  demararea procesului de elaborare a Strategiei de dezvoltare locală integrată a oraşului Buşteni 2016-2020”, continuatoare a „Strategiei de dezvoltare locală durabilă a oraşului Buşteni 2011-2015”.
  •  12.35 – 12.45 – Scurtă prezentare a Proiectului SMIS 27520 – expertul regional
  • 12.45 – 13.00 – PAUZĂ
  •  13.00 – 13.15 – Prezentarea strategiei cadru – expertul regional şi expertul politici publice (PP) din primărie
  •  13.15 – 13.30 – Prezentarea calendarului de elaborare a strategiei  – expertul regional şi expertul politici publice (PP) din primărie
  •  13.30 – 14.30 – Dezbateri – moderatori: expertul regional şi expertul politici publice (PP) din primărie
  •  14.30 – Încheierea Seminarului
 
  6 mai 2015                                                                Responsabil Politici Publice,
                                                                                             ing. Ilie Marian Zamfir
administrator public
0722249162
0726695262

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *